Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Przejście ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy uczeń pełnoletni, który przenosi się w klasie trzeciej technikum dla młodzieży do innej szkoły z powodu migracji rodziny może kontynuować naukę w szkole dziennej czy musi przenieść się na kształcenie w systemie dla dorosłych?

Przejście ucznia do nowej szkoły – czy należy przekazać IPET

Pytanie: Uczeń klasy II szkoły podstawowej, posiadający indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), zmienił w ciągu roku szkołę. Czy IPET powinien zostać przekazany do nowej szkoły ucznia?

Przesłanie arkusza ocen, w razie zmiany przez ucznia szkoły

Pytanie: Przekazując ucznia do innej szkoły należy przesłać odpis arkusza ocen. Czy mają to być odpisy wszystkich arkuszy (uczeń po raz trzeci zmienia placówkę) czy dotyczy to tylko arkusza założonego w mojej szkole?

Przyjęcie dziecka do szkoły w wieku 6 lat – kiedy złożyć wniosek

Pytanie: W bieżącym roku szkolnym dyrektor szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka 6-letniego do szkoły. Kiedy rodzice takiego dziecka składają wniosek o wcześniejsze przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej?

Przyjęcie dziecka z oddziału przedszkolnego do klasy I

Pytanie: Czy rodzice wychowanka z oddziału przedszkolnego mogą we wrześniu przenieść dziecko do I klasy szkoły podstawowej, przy której znajduje się oddział przedszkolny?

Przyjęcie ucznia do klasy II z pominięciem klasy I – czy jest możliwe

Pytanie: Czy istnieje możliwość przyjęcia dziecka od razu do II klasy szkoły podstawowej z pominięciem klasy I?

Umieszczenie dziecka bez orzeczenia w klasie integracyjnej bez zgody rodzica

Pytanie: Czy dyrektor szkoły podstawowej może umieścić dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej bez zgody rodzica?

Zakup podręcznika dla ucznia, który przeniósł się do szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Rodzic przeniósł dziecko do I klasy naszej szkoły podstawowej. Nauczyciel oprócz elementarza MEN korzysta również z dodatkowych materiałów edukacyjnych - ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręcznik do języka angielskiego. Organ prowadzący zwrócił już pieniądze przeznaczone na zakup darmowych podręczników dla uczniów klasy I. Kolejne wnioski na dotacje można składać dopiero w okolicach marca, zatem co można zrobić w takie sytuacji? Jak nauczyciel ma pracować z uczniem? Co należy w tej sytuacji zrobić?

Przyjęcie dziecka, które mieszka w obwodzie szkoły, ale jest zameldowane poza nim

Pytanie: Rodzic zapisał do szkoły dziecko, które mieszka na terenie miejscowości, w której znajduje się szkoła, ale jest zameldowane w mieście i nie znajduje się na wykazie dzieci otrzymanym z Urzędu Gminy. Jak traktować to dziecko? Czy należy przyjąć je do szkoły z urzędu, czy poddać rekrutacji?

Przyjęcie ucznia, który realizował obowiązek szkolny we Włoszech

Pytanie: Uczeń z obwodu szkoły realizuje obowiązek szkolny od klasy I do chwili obecnej za granicą. Jest uczniem IV klasy w szkole we Włoszech. Realizuje włoski program nauczania, w którym nie ma nauki języka polskiego. Rodzice postanowili wrócić do Polski, a tym samym wysłać dziecko do polskiej szkoły. Do której klasy należy przyjąć ucznia?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel