Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rekrutacja i przechodzenie uczniów z innej szkoły

Przepisy prawne związane z przechodzeniem uczniów do innych szkół ciągle się zmieniają. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady, wskazówki dotyczące przechodzenia uczniów - jakie warunki trzeba spełnić, czy można przyjąć ucznia wracającego z zagranicy i do jakiej klasy przyjąć takiego ucznia. Dowiesz się także, co zrobić, gdy uczeń nie posiada świadectwa z poprzedniej szkoły!

Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły - decyzja dyrektora

Pytanie: Do szkoły wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka do klasy III szkoły podstawowej. Dziecko to mieszka poza obwodem  szkoły. W szkole są dwa oddziały klasy III szkoły podstawowej (klasa IIIa - 25 uczniów, klasa IIIb - 24 uczniów, obie klasy ogólnodostępne). Czy szkoła musi przyjąć to dziecko? Czy można zatrzymać wolne miejsce dla ewentualnego dziecka z rejonu?

Przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową – jak przeprowadzić rekrutację

Pytanie: Czy dyrektor gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będzie szkołą podstawową, ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rekrutacji do szkoły podstawowej? Jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego zarządzenia (oprócz uchwały rady gminy i zarządzenia wójta)?

Jakie są terminy i kto określa kryteria przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Kto – organ stanowiący czy wykonawczy JST – określa na rok szkolny 2017/18: terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych, kryteria rekrutacji i kryteria w postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe?

Brak świadectwa ucznia powracającego z zagranicy – do której klasy należy go przyjąć

Pytanie: Uczennica, uczęszczająca do III klasy szkoły podstawowej, po I półroczu wyjechała z rodzicami za granicę. Aktualnie chce wrócić do tej samej szkoły, po nieobecności prawie rocznej. Rodzice dziecka nie posiadają świadectwa z poprzedniej szkoły. Do której klasy należy przyjąć dziecko?

Termin składania zgłoszeń do szkół obwodowych - czy obowiązuje w przepisach

Pytanie: Jaki organ ogłasza termin zapisów do klas pierwszych i składanie zgłoszeń dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, które przyjmowane są z urzędu? Dyrektor czy organ prowadzący?

Zasady rekrutacji do szkół – wprowadzane zarządzeniem dyrektora czy uchwałą rady pedagogicznej

Pytanie: Czy zasady rekrutacji do poszczególnych typów szkół zespołu (szkoła podstawowa i gimnazjum) muszą być zatwierdzone przez radę pedagogiczną, czy mogą być wprowadzone zarządzeniem dyrektora?

Przeniesienie ucznia bez zgody opiekunów

Pytanie: Uczeń gimnazjum jest uczniem spoza obwodu szkoły. Czy dyrektor może przenieść ucznia do szkoły obwodowej bez zgody jego prawnych opiekunów?

Przejście ucznia do innej szkoły - wydanie dokumentów związanych z nauczaniem

Pytanie: Czy obowiązuje druk „przekazania ucznia/przyjęcia ucznia”? Przyjęliśmy ucznia do klasy II gimnazjum podczas wakacji. Czy wpisujemy go do księgi uczniów z datą rozpoczęcia roku szkolnego, czy z datą faktycznego złożenia podania i dokumentacji?

Świadectwa uczniów z zagranicy potrzebne w rekrutacji do liceum

Pytanie: Jakie świadectwo powinien posiadać uczeń, który ukończył gimnazjum w Hiszpanii, aby uwzględnić je przy rekrutacji do I klasy liceum?

Archiwalny Czy po ukończeniu szkoły podstawowej można przejść do II klasy gimnazjum

Pytanie: Czy uczeń klasy VI szkoły podstawowej, realizujący indywidualny tok nauki, w następnym roku szkolnym może kontynuować naukę w klasie II gimnazjum, a nie w klasie I?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel