Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Archiwalny Osoby odpowiedzialne za sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie wyników i wniosków

Pytanie: Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Chciałabym się dowiedzieć, czy dyrektor szkoły może wyznaczyć mnie do sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego i sprawozdania? Czy też te rzeczy dyrektor szkoły powinien opracować sam?

Archiwalny Sprawowanie nadzoru nad katechetą

Pytanie: Czy nad katechetą/księdzem nadzór pedagogiczny spełnia dyrektor? Czy mogę zlecać księdzu zadania wynikające z pracy szkoły? Czy jest traktowany na innych zasadach, niż nauczyciele?

Archiwalny Przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

Pytanie: Jak powinien wyglądać i co zawierać plan nadzoru pedagogicznego dyrektora?

Archiwalny Narzędzia potrzebne do ewaluacji i zasady przeprowadzania

Pytanie: Jakie są narzedzia potrzebne do ewaluacji? Jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji? Czy kontrola ma byc 0-1?

Archiwalny Ewaluacja wewnętrzna - obszary

Pytanie: Do którego obszaru i wymagania zaliczyć ewaluację testów diagnostycznych, egzaminów próbnych?

Archiwalny Zatwierdzenie planu nadzoru przez radę pedagogiczną

Pytanie: Czy zatwierdzenie rocznego planu nadzoru powinno odbywać się w drodze uchwały rady pedagogicznej?

Archiwalny Arkusze hospitacji w nowym rozporządzeniu o nadzorze

Pytanie: Czy zostały opracowane nowe wzory arkuszy hospitacji lekcji lub zajęć, które byłyby adekwatne do  wymogów nowego nadzoru pedagogicznego, czyli nastawione raczej na obserwację?

Archiwalny Plan i projekt ewaluacji

Pytanie: Jak powinien być prawidłowo skonstruowany plan i  projekt ewaluacji przykładowo dla wymagania 1.1?

Archiwalny Nauczyciel kontraktowy wicedyrektorem szkoły - kto sprawuje nadzór pedagogiczny

Pytanie: Czy nauczyciel kontraktowy może być wicedyrektorem i hospitować nauczycieli mianowanych, dyplomowanych itd.?

Archiwalny Obszary, wskaźnki i narzędzia badawcze w nowym nadzorze

Pytanie: Czy do obszarów, podanych w załącznikach do najnowszego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, szkoła a dokładnie nauczyciele mają wypracować wskaźniki (podobnie jak było wcześniej), czy tylko narzędzia badawcze?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel