Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Archiwalny Zadania dyrektora szkoły zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym

Na opracowanie swojego planu nadzoru pedagogicznego masz czas tylko do 23 listopada. Do tego dnia musisz przedstawić go radzie pedagogicznej. Nowe rozporządzenie o nadzorze daje Ci bardzo dużo swobody. Jednak by dowolnie kształtować zasady przeprowadzanej ewaluacji wewnętrznej, dokumentowania nadzoru, musisz znać przepisy i przestrzegać nałożonych przez prawo zasad. Musisz znać swoje nowe obowiązki. Zobacz, na co teraz musisz zwrócić uwagę, jak wypełnić wytyczne ustawodawcy, jak zmieniły się Twoje zadania w porównaniu do poprzedniego stanu prawnego, jak opracować plan nadzoru.

Archiwalny Nadzór pedagogiczny w ośrodkach szkolno-wychowawczych

Pytanie: Mam pytanie odnośnie do nadzoru pedagogicznego w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób z upośledzeniem umysłowym (od lekkiego do pełnego). Czy jak dyrektor takiej placówki mogę zobowiązać nauczyciela wychowawcę, aby ten uczęszczał z podopiecznymi na nabożeństwa kościelne?

Archiwalny Szkolenie rady pedagogicznej z nowego rozporządzenia o nadzorze

Pytanie: Jestem nauczycielką szkoły podstawowej. Dyrektor zlecił mi przygotowanie szkolenia rady pedagogicznej na temat:  "Nauczyciel w nowym nadzorze pedagogicznym". Na które elementy rozporządzenia z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego zwrócić szczególną uwagę, aby zrealizować tematykę szkolenia?

Archiwalny Ustalanie wymagań na poszczególnych poziomach w nowym nadzorze pedagogicznym

Pytanie: Kto jest odpowiedzialny za ustalenie wymagań wobec szkół (zgodnie z nowym nadzorem pedagogicznym) na poszczególnych poziomach, np.: A, C, E ?

Archiwalny Dokumentowanie spełniania wymagań w nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym

Pytanie: W nowym rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym podane są wymagania, które musi spełnić szkoła na poszczególnych poziomach. Czy są jakieś wytyczne, jak należy dokumentować ich spełnienie, czy zależy to od dyrektora?

Archiwalny Kontrola planowa kuratora zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze

Pytanie: Jakie są zasady kontroli planowej? W jakim terminie kurator musi powiadomić o takiej kontroli?

Archiwalny Nowy nadzór pedagogiczny - najważniejsze zmiany

Dnia 7 października 2009 roku zostało podpisane nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Jego zmiana jest kontynuacją ostatnich nowelizacji prawa oświatowego. Zakres nadzoru tak, jak poprzednio, wyznacza art. 33 ustawy o systemie oświaty, który nie uległ zmianie. Nowe rozporządzenie ustala nowe szczegółowe warunki, tryb sprawowania oraz formy nadzoru.

Archiwalny Nowe rozporządzenie - nadzór pedagogiczny dyrektora

Pytanie: Jak projekt rozporządzenie o nadzorze reguluje obowiązki dyrektora związane z nadzorem pedagogicznym? Jakie elementy powinien zawierać teraz plan nadzoru pedagogicznego dyrektora?

Archiwalny Raport z ewaluacji zewnętrznej i zastrzeżenia do niego, zgodnie z nowym projektem rozporządzenia o nadzorze

Pytanie: Jak, zgodnie z nowym projektem, będzie wyglądał raport z ewaluacji zewnętrznej? Jak zgłosić zastrzeżenia dotyczące raportu z tej ewaluacji?

Archiwalny Hospitacje i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych, po zmianie rozporządzenia

Pytanie: Czy dalej obowiązują hospitacje w przedszkolach i szkołach niepublicznych? Jakie dokumenty potrzebne są do nowego nadzoru pedagogicznego?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel