Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

Archiwalny Obserwacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Pytanie: Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym nie zajmuje stanowiska wobec hospitacji. Obecnie jest preferowana obserwacja. Czy obserwacja lekcji przez dyrektora może trwać tylko  5 minut  i odbyć się bez zapowiedzi i rozmowy z nauczycielem, tzn.: dyrektor wchodzi na lekcję, siada z tyłu klasy i obserwuje, po 5-10 min. wychodzi. W ciągu 45 minut można przeprowadzić taką hospitację 2-3 nauczycieli. Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?

Archiwalny Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego zgodnie z nowym rozporządzeniem

Pytanie: Czy jest jakiś wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, który obowiązuje, zgodnie z nowym rozporządzeniem? Jakie elementy musi zawierać to sprawozdanie?

Archiwalny Nadzór nad pracą księdza - pedagogiczny i merytoryczny

Pytanie: W jakim zakresie dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielem religii? Czy pierwszeństwo mają władze kościelne? Jedna z lekcji religii, którą przeprowadził ksiądz, zatrudniony na stanowisku nauczyciela religii, podlegała obserwacji. Według osoby obserwującej te zajęcia, zaistniało wiele nieprawidłowości i powinno pojawić się wiele zaleceń. Jak powinna zachować się osoba obserwująca zajęcia? Czy ma prawo wydać takie zalecenia?

Archiwalny Na co warto zwrócić uwagę w nadzorze pedagogicznym?

Obowiązujące rozporządzenie o nadzorze pedagogiczny (rozporządzenie MEN z z 7 października 2009 r.) daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki. Warto wykorzystać tą możliwość, stosując się jednak do kilku istotnych warunków.

Archiwalny Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły zgodnie z nowym rozporządzeniem - wytyczne do opracowania

Nowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, tak samo jak poprzednie, nakłada na Ciebie obowiązek opracowania planu nadzoru. Nasz ekspert zebrał rady, wskazówki potrzebne do jego przygotowania. Sprawdź, jakie stałe elementy musi zawierać Twój plan i jak może wyglądać. Pamiętaj jednak, aby opracowując plan, dostosować go do specyfiki szkoły - każdy wzór zaproponowany przez osobę nieznającą konkretnej szkoły może całkowicie rozminąć się z jej potrzebami!

Archiwalny Projekt ewaluacji dla przedmiotu analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych

Pytanie: Jestem nauczycielem w wiejskiej szkole. Zostałam wyznaczona przez dyrektor szkoły do nadzorowania pracy 6-cio osobowego zespołu ewaluacyjnego:  Obszar: Efekty działalności dydaktycznej i statutowej szkoły. Przedmiot ewaluacji: 1. Analiza wyników egzaminów zawnętrznych i wewnętrznych. 2. Badanie wyników nauczania uczniów kl. I. 3. Bezpieczeńsrwo uczniów. Mam problem z wykonaniem projektu ewaluacji. Wyczytałam na portalu, że pierwszy przedmiot ewaluacji ( Analiza wyników....) powinien się znależć w obszarze: Procesy zachodzące w szkole. Jak w tabeli przedstawić projekt np. dla przedmiotu ewaluacji: Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych.

Archiwalny Rola dyrektora w nowym nadzorze pedagogicznym

Obowiązujące rozporządzenie daje Ci o wiele większą swobodę działania, niż było to poprzednio. Z nowymi zadaniami Twoimi i kuratorium zapoznaj radę pedagogiczną, bo to z nią będziesz musiał wypełnić co najmniej podstawowy poziom wymagań określonych w rozporządzeniu, dokonywać samooceny pracy szkoły. To czas na autonomię szkół i własny przemyślany nadzór - w oparciu o potrzeby szkoły, potencjał rady pedagogicznej, warunki działania, mocne i słabe strony konkretnej placówki!

Archiwalny Zadania kuratora zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym

Zarówno Ty jak i organ nadzoru macie do wypełnienia własne zadania dotyczace nadzoru pedagogicznego. Kurator będzie badał  efekty pracy szkoły i dokona oceny poziomu spełniania wymagań stawianych szkole przez państwo - po raz pierwszy dokona tego według jednolitych wymagań i w jednolitej skali. Będzie też kontrolował legalność działań szkoły oraz wspomagał w doskonaleniu jakości jej pracy. Ty musisz odpowiedzieć na oczekiwania nowego nadzoru.

Archiwalny Kontrola szkoły jako forma zewnętrznego nadzoru pedagogicznego

W listopadzie 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie wprowadziło wiele nowych obowiązków dla dyrektorów, ale też nowe regulacje prawne dotyczące nadzoru sprawowanego przez kuratorów oświaty. Przeczytaj o obowiązkach i uprawnieniach kuratorów w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego - kontroli.

Archiwalny Hospitacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Pytanie: Jak wygląda sprawa hospitacji lekcji przez dyrektora w świetle ustawy o nowym nadzorze pedagogicznym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel