Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Czy podstawa programowa wychowania fizycznego zawiera informacje o zajęciach prowadzonych na świeżym powietrzu

Pytanie: Czy istnieją przepisy prawne, które ograniczają wychodzenie z uczniami podczas zajęć wychowania fizycznego na podwórko/boisko? Jak do takich zajęć przekonać uczniów, a także rodziców, którzy są przeciwni takiej formie zajęć?

Dodatkowy przedmiot wprowadzony do planu nauczania - czy wymaga opiniowania co roku

Pytanie: Czy rada rodziców musi co roku opiniować wprowadzenie dodatkowego przedmiotu np. języka niemieckiego w szkole podstawowej, gdy został on wprowadzony do szkolnego planu nauczania?

Dopuszczenie do użytku programów nauczania - termin

Pytanie: Do kiedy dyrektor szkoły powinien zatwierdzić programy nauczania do realizacji w danym cyklu kształcenia?

Przeznaczenie godzin WDŻ na inne zajęcia - czy jest możliwe

Pytanie: Czy jeśli zrezygnują wszyscy uczniowie danej klasy z zajęć WDŻ, to godziny tych zajęć można przeznaczyć na realizację innego przedmiotu (np. maturalnego)?

Szkolny program nauczania - zatwierdzany czy sprawdzany przez dyrektora?

Pytanie: Czy dyrektor szkoły zobowiązany jest po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwierdzić program do realizacji w danym cyklu kształcenia? Czy raz dopuszczony do realizacji program nauczyciel musi przedstawiać dyrektorowi w kolejnych latach realizacji?

Wprowadzenie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego - zadania dyrektora

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum chce opracować i wdrożyć swój autorski program nauczania. Jakie kroki musi podjąć dyrektor, żeby działać zgodnie z prawem, wprowadzając program?

Zatwierdzenie więcej niż jednego podręcznika do nauki języka obcego

Pytanie: W liceum pracuje kilkoro nauczycieli języka angielskiego. Od września każdy z nich chciałby korzystać z innego podręcznika do nauki angielskiego w klasach pierwszych liceum? Czy jest to możliwe?

Doradztwo zawodowe – co powinien zawierać program na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Co musi zawierać program doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2017/2018?

Kto wybiera podręczniki i programy nauczania na rok szkolny 2017/2018

Pytanie: Oddziały gimnazjalne od 1 września 2017 r. będą włączone do szkoły podstawowej, nauczyciele obecnego gimnazjum będą uczyć w klasach IV i VII. Czy wyboru podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2017/2018 dokonują nauczyciele obecnej szkoły podstawowej w porozumieniu z nauczycielami obecnego gimnazjum?

Podręczniki inne niż rządowe – czy szkoła może zakupić

Pytanie: Szkoła podstawowa korzysta z rządowego podręcznika. W tym roku przedstawiciel wydawnictwa zaproponował, że gdy nauczyciele klasy I wybiorą ich ćwiczenia, nieodpłatnie wydawnictwo da uczniom ich podręcznik. Czy taka oferta jest zgodna z aktualnymi przepisami i szkoła może z niej skorzystać?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel