Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Archiwalny Zmiana drugiego języka obcego w liceum ogólnokształcącym - możliwa?

Pytanie: Na jakim etapie edukacyjnym uczeń liceum ogólnokształcącego może zmienić drugi język obcy (czy może to zrobić w drugiej klasie)? Jeśli tak, to jakich formalności należy dokonać?

Archiwalny Innowacja pedagogiczna o charakterze religijnym prowadzona przez katechetę

Pytanie: Czy w szkole może być realizowana innowacja pedagogiczna o charakterze religijnym, prowadzona przez nauczyciela katechetę w ramach "godzin karcianych" dla zainteresowanych uczniów klas IV - VI?

Archiwalny W jaki sposób należy udokumentować zaliczenie różnic programowych?

Pytanie: W planie nauczania w klasie pierwszej ujęte są obowiązkowe zajęcia edukacyjne z plastyki i muzyki. Do naszego gimnazjum do klasy drugiej został przyjęty uczeń z innej szkoły, która nie ma tych przedmiotów zaplanowanych na klasę pierwszą. Jak udokumentować uzupełnienie różnic programowych z muzyki i plastyki na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia skoro nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów?

Archiwalny Korzystanie z podręcznika spoza wykazu MEN

Pytanie: Czy nauczyciel może korzystać z podręcznika i ćwiczeń, których nie ma w wykazie MEN?

Archiwalny Zmiana podręcznika w trakcie cyklu edukacyjnego w gimnazjum

Pytanie: Czy w trakcie cyklu edukacyjnego można zmienić wybrany podręcznik do nauki języka obcego?

Archiwalny Czy można wycofać się z wprowadzania innowacji pedagogicznej po wpisie do rejestru w kuratorium?

Pytanie: Czy wpisanie innowacji pedagogicznej do rejestru w kuratorium oświaty oznacza, że od nowego roku szkolnego musi być ona realizowana?

Archiwalny Zmiana podręczników w trakcie roku szkolnego bez poinformowania dyrektora

Pytanie: Nauczyciel j.angielskiego na początku roku szkolnego zmienił podręcznik, nie informując o tym zamiarze nikogo. Co zrobić w tej sytuacji?

Archiwalny Dopuszczenie programów nauczania do użytku - zarządzeniem czy pisemną decyzją?

Pytanie: Czy dyrektor wprowadza programy nauczania do użytku w danej szkole zarządzeniem, czy wystarczy decyzja dyrektora zapisana na wniosku nauczyciela o korzystaniu z danego programu?

Archiwalny Uzupełnianie różnic między starą a nową podstawą programową w liceum

Pytanie: Uczeń nie zdał do 3 klasy liceum realizującej starą podstawę programową. W zaistaniałej sytuacji będzie uczniem klasy 2 realizującej nową podstawę programową. Co z różnicami programowymi?

Archiwalny Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w liceum w roku szkolnym 2013/2014

Pytanie: Organ prowadzący zakwestionował w szkolnym planie nauczania dla klas I-III w liceum ogólnokształcącym na rok 2013/2014 liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazując, że powinna ona wynosić 2 700. Dyrektor twierdzi, że powinno to być 2 730 godzin. Jaka będzie właściwa liczba godzin w roku szkolnym 2013/2014?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel