Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Podstawa programowa, szkolny plan nauczania

Przepisy prawne związane z podstawą programową zmieniają się. Dlatego tak ważne jest być na bieżąco z aktualnymi regulacjami. W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi ekspertów dotyczące realizacji podstawy programowej, w tym m.in. czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową, jakie zajęcia podlegają procedurze przyjmowania programów nauczania. Nowa podstawa to nowe obowiązki, nowe przepisy i wytyczne! Zapoznaj się z nimi i przekaż swoim nauczycielom!

Dokumentowanie wycieczek i zielonych szkół w dziennikach lekcyjnych

Pytanie: W jaki sposób najlepiej dokumentować w dziennikach lekcyjnych wycieczki i zielone szkoły? Jak w trakcie kontroli wykazać, że nie odbywa się to kosztem realizacji podstawy programowej – dotyczy szkoły niepublicznej?

Jak wprowadzić innowację pedagogiczną od roku szkolnego 2017/2018

Pytanie: Jaka powinna być forma dokumentu zatwierdzająca innowację pedagogiczną? Czy po zmianie przepisów oświatowych ma być to nadal uchwała?

Czy nauczyciele muszą odbyć szkolenie z nowej podstawy programowej

Pytanie: Czy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w szkoleniu z nowej podstawy programowej, aby uczyć od września w szkole? Czy jest podstawa prawna, która jednoznacznie artykułuje obowiązek tego typu szkolenia?

Jakie zajęcia można realizować w ramach godzin do dyspozycji dyrektora

Pytanie: Jak wyglądają w nowej ramówce godziny do dyspozycji dyrektora dla uczniów kl. VII? Jakie zajęcia będą mogły być realizowane w tych godzinach?

Możliwość zwolnienia z zajęć, które uczeń zaliczył w poprzedniej szkole

Pytanie: Czu uczeń liceum musi uczęszczać na zajęcia z przedmiotu, który miał w klasie poprzedniej w innej szkole? Przedmiot nie jest już kontynuowany w klasach starszych.

Opiniowanie podręczników do nauki religii

Pytanie: Czy zapisy § 22ab ustawy o systemie oświaty dotyczące opiniowania i ustalania zestawów podręczników i materiałów ćwiczeniowych dotyczą także religii?

Niedobór godzin z danego przedmiotu można uzupełnić

Może zdarzyć się tak, że nauczyciel np. z powodu długotrwałej choroby ma niezrealizowane godziny w danym etapie edukacyjnym. Dowiedz się, czy w przypadku wykazania niedoboru godzin w pierwszym roku nauczania przedmiotu, gdy przedmiot jest nauczany przez kolejne lata, jest jeszcze możliwość uzupełnienia brakujących godzin w kolejnych latach.

10 działań ratujących podstawę programową, której realizacja jest zagrożona

Zdarza się, że mimo monitorowania realizacji podstawy programowej, istnieje ryzyko, że nie zostaje ona zrealizowania przez nauczyciela danego przedmiotu. Sprawdź, co może i powinien zrobić dyrektor szkoły, który widzi, że realizacja podstawy programowej jest zagrożona.

Czas obowiązywania szkolnego programu nauczania

Pytanie: Program nauczania w danej szkole dopuszcza do użytku jej dyrektor. Jak długo ten dopuszczony program obowiązuje? Czy co roku dopuszczamy programy nauczania? 

Czy nauczyciel może wymagać znajomości treści wykraczających poza podstawę programową

Pytanie: Czy nauczyciel przedmiotu może realizować na swoich zajęciach treści wykraczające poza podstawę programową i czy może wymagać od uczniów przyswojenia tych treści? Co powinien w tym zakresie zrobić dyrektor szkoły, jeśli otrzymał taką informację od rodziców?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel