Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole to bardzo ważny element kształcenia. Ważne jest również, żeby być na bieżąco z przepisami, które zmieniają zakres pomocy. W tym miejscu znajdziesz najważniejsze porady i artykuły dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Uzyskasz odpowiedzi na pytania, jak zwalniać uczniów z orzeczeniem z zajęć, jak zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Twojej szkole, jak zmieniają się przepisy i na co dyrektor musi zwrócić uwagę w przypadku kształcenia ucznia z orzeczeniem.

Archiwalny Nauczanie indywidualne w domu - obowiązki nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel ma prawo odmówić  nauczania indywidualnego w domu ucznia z powodu dużej odległości zarówno od szkoły, jak i od miejsca zamieszkania nauczyciela?

Archiwalny Organizacja nauczania indywidualnego dla ucznia z orzeczeniem

Pytanie: Uczeń otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego (w szkole). Czy należy przyznać nauczanie decyzją dyrektora (po zatwierdzeniu przez organ prowadzący)?

Archiwalny Indywidualny tok nauki - w jakiej formie zezwolenie

Pytanie: Wiem, że udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki musi mieć formę decyzji. Jaką formę powinien mieć zakres obowiązków dla nauczyciela opiekuna? Czy to ma być forma decyzji, umowy, a może inna? Bardzo proszę o ogólny wzór.

Archiwalny Wsparcie finansowe dla ucznia w ramach stypendium sportowego

Pytanie: Uczeń klasy VI  zdobywa czołowe miejsca w turniejach tenisa ziemnego w swojej kategorii wiekowej na szczeblach miejskich, powiatowych, wojewódzkich. Czy chłopcu przysługuje finansowe wsparcie (np. stypendium sportowe z ramienia szkoły lub inne),  choć  treningi i turnieje realizowane są w ramach działań prywatnych ojca ucznia?

Archiwalny Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pytanie: Pytanie dotyczące  ustawy o systemie oświaty art. 16 ust. 10 punkt 2 a (według najnowszych zmian). Czy opinia poradni psychologiczo-pedagogicznej w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą może być też z poradni niepublicznej?

Archiwalny Nauka w gimnazjum uczniów z upośledzeniem umysłowym

Pytanie: Do ilu lat mogą uczyć się w gimnazjum (nauczanie indywidualne) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

Archiwalny Zajęcia edukacyjne realizowane w indywidualnym nauczaniu

Pytanie: Czy można przydzielić uczniowi w ramach nauczania indywidualnego przedmiot, który nie jest  realizowany w jego klasie ani w ogóle w szkole?

Archiwalny Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pytanie: Czy dziecko 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim z zaleceniem kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym lub szkole integracyjnej?

Archiwalny Nauczanie indywidualne w szkole niepublicznej

Pytanie: Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. W przypadku orzeczenia o nauczaniu indywidualnym ucznia liceum kto finansuje to zadanie i z jakich pieniędzy?

Archiwalny Przedmioty dodatkowe w nauczaniu indywidualnym

Pytanie: Jeżeli w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania nie ma informacji nt. zwolnienia ucznia z przedmiotu dodatkowego (drugiego języka obcego), czy na wniosek rodziców ucznia mogę zwolnić go z tego przedmiotu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel