Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Bhp w szkole

Znajdziesz tu porady dotyczące zasad bhp na terenie szkoły - w salach, klasach, pomieszczeniach, na korytarzach czy boiskach szkolnych. Dowiesz się, jak wygląda kontrola bhp w szkole, jak prawidłowo dokonać przeglądu technicznego, jak zorganizować trening ewakuacyjny, jakie są zasady bhp na stołówce szkolnej. Przestrzegaj przepisów prawnych i upewnij się, że nauczyciele w Twojej szkole znają te zasady!

Archiwalny Pierwsza pomoc przedlekarska - Twoje obowiązki

Pytanie: Dwóch pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy odchodzi na emeryturę. W związku z tym muszę przeszkolić innych nauczycieli w tym zakresie. Czy przepisy określają szczególny tryb przeszkolenia pracowników w udzielaniu pierwszej pomocy, czy wystarczający jest instruktaż ogólny?

Archiwalny Ogrodzenie terenu wokół szkoły

Pytanie: Po godzinach pracy szkoły młodzież przez ogrodzenie przeskakuje na teren boiska i do późna spędzają na nim czas. Zastanawiam się, czy nie zabezpieczyć dodatkowo ogrodzenia drutem kolczastym. Czy prawo w jakikolwiek sposób ogranicza możliwość użycia takiego drutu do wzmocnienia ogrodzenia szkoły?

Archiwalny Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

Pytanie: Inspektor ochrony przeciwpożarowej opracował instrukcję postępowania na wypadek pożaru, w której przewidział, jako sposób alarmowania zagrożonych osób o pożarze, komunikat wygłoszony przez szkolny radiowęzeł. W mojej  szkole nie ma radiowęzła, czy w tej sytuacji muszę go zainstalować?

Archiwalny Trening ewakuacyjny

Pytanie: Czy mam obowiązek opracować instrukcję treningu ewakuacyjnego?

Archiwalny Opinia lekarza w sprawie wyposażenia apteczek

Pytanie: Wyposażenie apteczek szkolnych zostało skonsultowane z lekarzem, który sporządził bardzo obszerną listę leków. Mam wrażenie, że niektóre środki można stosować zamiennie i nie ma potrzeby nabywania aż tylu specyfików. Czy jestem zobowiązany zastosować się do zaleceń lekarza? Czy jeśli wyposażę apteczkę zgodnie z jego wskazówkami, będę zwolniony z odpowiedzialności za jej zawartość?

Archiwalny Uprawnienia służby bhp

Pytanie: Służba bhp złożyła do mnie wniosek o wyróżnienie nauczyciela chemii za działalność na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy służba bhp ma prawo występować z takim wnioskiem? Jakie są pozostałe uprawnienia służby bhp na terenie szkoły?

Archiwalny Boisko szkolne - zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego

Pytanie: Czy mam obowiązek umieszczenia na boisku tablic informacyjnych określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego? 

Archiwalny Konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów gospodarczych

Pytanie: Czy istnieją regulacje dotyczące ilości wody, którą należy zapewnić do utrzymania czystości terenu wokół szkoły?

Archiwalny Sala gimnastyczna - zasady BHP

Pytanie: Podczas kontroli sanepid poprosił mnie o instrukcję dotyczącą czystości sprzętu używanego na lekcjach WF. Niestety nie posiadam takiego dokumentu. Jakie są wymaganie dotyczące warunków higienicznych sprzętu, takiego jak piłki, materace, drabinki, ławeczki, używanego na lekcjach WF-u w szkole?

Archiwalny Częstotliwość okresowych kontroli zgodnie z Prawem budowlanym

Pytanie: Moja szkoła zaopatrywana jest wwodę ze studni głębinowej. Jak często należy przeprowadzać badanie instalacji związanej z ujęciem wody?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel