Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie w trudnych sytuacjach

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane z procedurami szkolnymi dotyczącymi trudnych i niecodziennych sytuacji, jakie mogą wystąpić w szkole. Dowiedz się jak postąpić np. gdy znajdziesz narkotyki w szkole, do szkoły przyjdzie pijany uczeń, dostaniesz telefon z informacją o podłożeniu bomby w szkole, czy zgłaszane zostają kradzieże i bójki uczniów. Dowiedz się również, w jakim terminie sporządzić protokół powypadkowy. Wszystkie porady na temat trudnych sytuacji w szkole w jednym miejscu.

Archiwalny Czynniki związane z procesem nauczania, które wpływają na występowanie zjawiska przemocy w szkole

Pytanie: W pierwszej klasie gimnazjum mamy problem z dwojgiem uczniów. Obydwaj bardzo dobrze się uczą, ale przejawiają agresywne zachowania wobec swoich kolegów z klasy. Pedagog, po rozmowie z uczniami i ich rodzicami, stwierdził, iż podłożem takiego zachowania są nudne lekcje. Według tych uczniów nie dość, że lekcje są prowadzone w sposób schematyczny i czysto teoretyczny, to poziom lekcji jest dla nich za niski i kiedy klasa powtarza dla nich proste i oczywiste rzeczy, chłopcy się nudzą. Rodzi to agresję wobec kolegów z klasy, przez których nauczyciel nie może iść z materiałem szybciej. W jaki sposób poradzić sobie z nudnymi lekcjami i różnicami w możliwościach intelektualnych uczniów? 

Archiwalny Dokumentowanie reagowania na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Pytanie: Niedawno objąłem funkcję dyrektora szkoły. W związku zcoraz częstszymi objawami niedostosowania społecznego uczniów chciałbym zwołać zebranie rady pedagogicznej w tej sprawie. Planowałem przygotować sprawozdanie z dotychczasowych działań podjętych przez szkołę w celu przeciwdziałania zachowaniom aspołecznym. Jednakże jedyną dokumentacją, jaką znalazłem, był program wychowawczy, program profilaktyki oraz dziennik prowadzony przez pedagoga szkolnego. Na tej podstawie niewiele można powiedzieć o podjętych przez szkołę środkach zapobiegających występowaniu zachowań aspołecznych. Wiem, że różne inicjatywy były podejmowane, ale nie zostało to nigdzie udokumentowane. Jaką dokumentację warto i należy prowadzić, by móc monitować działania szkoły i ich efektywność?

Archiwalny Uczeń pod wpływem środków odurzających - procedura

Pytanie: Jeden z uczniów drugiej klasy gimnazjum zachowywał się nietypowo, wychowawca podejrzewał, iż jest on pod wpływem środków odurzających. Poprosił ucznia, by został w klasie po lekcji i zaczekał do przyjazdu rodziców. Uczeń odmówił, twierdząc, że skończył już lekcje i nikt nie ma prawa zatrzymać go dłużej w szkole. Rodzice przyjechali w ciągu 10 minut od mojego telefonu, więc uczeń nie zdążył oddalić się ze szkoły. Co należy zrobić w sytuacji, gdy uczeń odmawia pozostania w szkole? Czy mam prawo zatrzymać ucznia po lekcjach?

Archiwalny Informacja na temat podłożenia bomby - procedura

Pytanie: W poniedziałek ok. godz. 7:30  rano zadzwonił ktoś do szkoły z informacją, że została podłożona bomba. Nie podjąłem żadnych czynności, gdyż uznałem, że jest to kolejny żart uczniów, którzy chcą, aby nie odbyły się zajęcia. Doszło do wybuchu na sali gimnastycznej, na szczęście uczniowie przebywali jeszcze na terenie przebieralni i nikt nie odniósł obrażeń. Jakie mogę ponieść konsekwencję za zaniechanie wezwania odpowiednich służb? Jakie kroki należy podjąć w przypadku uzyskania informacji na temat podłożenia bomby w szkole? Czy za nieuzasadnione zawiadomienie służb interwencyjnych mogę ponieść odpowiedzialność finansową?    

Archiwalny Warunki do racjonalnego działania w nieprzewidzianych sytuacjach

Pytanie: Na radzie pedagogicznej postanowiliśmy opracować ramowe procedury na wypadek wystąpienia nieprzewidywalnych sytuacji w szkole. Do jakich nieprzewidzianych sytuacji może dojść w szkole, na wypadek których powinienem mieć opracowaną procedurę postępowania?W jaki sposób odpowiednio sporządzić oraz rozpowszechnić zasady postępowania w niebezpiecznych sytuacjach? Jakie elementy powinna zawierać procedura postępowania?

Archiwalny Lista zagrożeń występujących w środowisku uczniów

Pytanie: Tworząc program profilaktyki, chcemy zdiagnozować potrzeby i problemy środowiska szkolnego. Czy powinniśmy uwzględnić tylko zagrożenia występujące w szkole, czy także objąć diagnozą problemy występujące np. w rodzinach uczniów, w ich środowisku pozaszkolnym?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel