Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły obejmuje wiele sfer jej działalności. Dlatego trzeba uważać na przepisy, które szybko się zmieniają. W tym miejscu znajdziesz aktualne porady ekspertów, jak opracować plan nadzoru pedagogicznego, przeprowadzić ewaluację wewnętrzną i przygotować się do ewaluacji zewnętrznej. Zobacz, jakie masz obowiązki po zmianie rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym, jakie opracowujesz dokumenty, jak prowadzić obserwację!

kontrola skarbowa

Archiwalny Nowy nadzór pedagogiczny wprowadza zmiany w ewaluacji

Szkoła lub placówka spełnia badane wymaganie, jeżeli realizuje je co najmniej na poziomie podstawowym - taką zmianę wprowadza rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, które obowiązuje od 1 września. Nowe przepisy niewiele zmieniają w dotychczasowym nadzorze, jest jednak kilka zmian głównie z przeprowadzaniu ewaluacji, na które musi zwrócić uwagę dyrektor.

Archiwalny Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - pytania do ewaluacji

Pytanie: Jakie powinny być pytania kluczowe dotyczące analizy dokumentacji komisji przedmiotowych?

Archiwalny Ewaluacja wewnętrzna w szkole dla dorosłych

Pytanie: Jestem dyrektorem w zespole szkół - integracyjna szkoła podstawowa, gimnazjum i gimnazjum dla dorosłych. Czy w gimnazjum dla dorosłych obowiązuje przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

Archiwalny Ewaluacja zewnętrzna - jak się do niej przygotować

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego nie wskazuje jak często w danej szkole powinna być przeprowadzana ewaluacja. Dyrektor dostaje jednak z 30-dniowym uprzedzeniem informację, o tym że jego placówkę odwiedzą wizytatorzy. Dlatego warto wiedzieć, jakie obszary będą poddane ocenie podczas ewaluacji oraz jak się do niej przygotować, aby placówka wypadła pozytywnie w raporcie wizytatorów.

Archiwalny Nadzór dyrektora szkoły niepublicznej

Dyrektorzy szkół publicznych, w związku z nowym rozporządzeniem przeszli wiele zmian. A jak to wygląda w placówkach niepublicznych? Z analizy nowego rozporządzenia nie wynikają dla szkół i placówek niepublicznych zobowiązania do prowadzenia nadzoru i dokumentacji wewnętrznego nadzoru. Może jednak warto? Zobacz, co musisz, co możesz i co warto robić, by sprawnie realizować nowy nadzór w swojej szkole!

Archiwalny Postępowanie w przypadku odmowy podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego

Pytanie: W jaki sposób postąpić z nauczycielem, który odmawia podpisania arkusza pohospitacyjnego i odnosi się lekceważąco do dyrektora? W arkuszu zawarto poważne uwagi do przeprowadzonej lekcji.

Archiwalny Raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - ile razy do roku

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów dyrektor ma obowiązek raz, czy dwa razy w roku  składać raport ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego? Czy mam obowiązek po semestrze składać sprawozdanie z nadzoru, czy wystarczy jak zrobię to raz, po zakończeniu roku szkolnego?  

cebd5f93d3a6adb1d58804f6c082c9c349c0bea9-large

Archiwalny Zasady opracowania sprawozdania z nadzoru pedagogicznego na koniec roku

Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym zobowiązuje dyrektora do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego a ustawa o systemie oświaty - ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Możesz to zrobić jednocześnie na koniec roku szkolnego. Uczyń sprawozdanie narzędziem doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zespołu nauczycieli, którym kierujesz. Pamiętaj, że jesteś główną siłą napędową tego zespołu!

Dwie osoby ustalaja jakiś termin w kalendarzu

Archiwalny Od 1 września zaczną obowiązywać nowe wymagania wobec szkół

Nowe regulacje dotyczące wymagań wobec placówek wytyczają kierunek ich działania i stanowią obok podstawy programowej drugi ważny dokument programowy. Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem w stosunku do poprzedniego brzmienia są niewielkie. Jednak pojawiło się w nich kilka modyfikacji, które muszą wziąć pod uwagę dyrektorzy placówek już w roku szkolnym 2015/2016.

Archiwalny Wymagania dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Pytanie: Czy wymagania dla przedszkoli zawarte w nowym nadzorze są takie same dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel