Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wychowawczy w oświacie

Znajdziesz tu porady Ekspertów dotyczące uprawnień pracowników-rodziców. Urlop wychowawczy w szkole, dni na opiekę nad dzieckiem, urlop ojcowski i inne uprawnienia zarówno nauczycieli, jak pracowników niepedagogicznych szkoły bez tajemnic.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego w związku z kolejną ciążą

Pytanie: Nauczycielka przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła rezygnację z tego urlopu w trakcie roku szkolnego ze skutkiem natychmiastowym. Okazuje się, że jest w kolejnej ciąży i prawdopodobnie od pierwszego dnia powrotu do pracy będzie na zwolnieniu lekarskim. Czy dyrektor musi się na to zgodzić?  

Urlop zdrowotny w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy w trakcie urlopu wychowawczego nauczyciel może skorzystać z urlopu na podratowanie zdrowia?  

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pytanie: Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym złożyła wniosek o jego skrócenie. Czy dyrektor musi się zgodzić na przerwanie urlopu wychowawczego i jej wcześniejszy powrót do pracy?

Nauczyciel może zrezygnować z urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy nauczycielka na swój wniosek może wrócić z urlopu wychowawczego w trakcie roku szkolnego?

Obniżenie wymiaru zajęć nauczyciela zamiast urlopu wychowawczego – na jak długo

Pytanie: Nauczycielka złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zgodnie od października 2016 r. do czerwca 2017 r. w ramach sprawowania opieki na dzieckiem. Czy w przypadku nauczyciela obniżenie wymiaru etatu może trwać do końca czerwca, czy tak jak w przypadku udzielania urlopu wychowawczego, powinien zakończyć się z dniem 31 sierpnia?

Wydłużenie urlopu wychowawczego nauczyciela ponad 36 miesiące

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy przebywał od 19.08.2014 r. do 03.02.2015 r. na zwolnieniu lekarskim, a od 04.02.2015 r. do 03.02.2016 r. na urlopach związanych z rodzicielstwem. Z kolei od 04.02.2016 r. (z przerwą na bieżący urlop wypoczynkowy w ferie zimowe) przebywał na urlopie uzupełniającym za rok 2015. Od 14.04.2016 r. do 24.06.2016 r. wykorzystywał I część urlopu wychowawczego tj. 72 dni. Złożył wniosek o II część urlopu wychowawczego w pozostałym wymiarze - od 01.09.2016 roku do 31.08.2019 roku. Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop ten został już w złożonym wniosku przedłużony. Czy wniosek został złożony prawidłowo?

Obniżenie wymiaru zajęć zamiast urlopu wychowawczego nie powoduje „utraty” mianowania

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie powrócił do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Zamiast urlopu wychowawczego zamierza skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na 17 godzin. Czy nauczyciel może być nadal zatrudniony przez mianowanie?

Urlop wychowawczy czy obniżenie etatu

Pytanie: Psycholog jest zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W okresie od 20.03.2012 r. do 31.08.2016 r. korzysta z obniżenia etatu (do wymiaru ½) na dziecko urodzone w październiku 2011br. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, którego ważność upływa 31.05.2017 r. Obecnie nauczyciel zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Wcześniej nie korzystał z urlopu wychowawczego. Czy korzystanie z obniżenia etatu skraca okres urlopu wychowawczego? Jeśli skraca to czy urlopu należy udzielić do 31.05.2017 r.?

Dziecko w przedszkolu a odwołanie z urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy jeżeli dziecko korzysta z przedszkola, to matka-nauczycielka może korzystać z urlopu wychowawczego i jednocześnie pracować w wymiarze 1/2 etatu?

Praca na pełen etat w innej szkole w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 września. Jednocześnie od tego samego dnia zamierza rozpocząć pracę w szkole niepublicznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy mam obowiązek udzielić mu tego urlopu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel