Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Stanowisko sekretarza szkoły w przedszkolu

Stanowisko sekretarza szkoły w przedszkolu

W placówkach samorządowych pracowników niepedagogicznych zatrudnia się na stanowiskach określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Wśród wymienionych w nim stanowisk jest tylko sekretarz szkoły. Sprawdź, czy to oznacza, że dyrektor nie może zatrudnić sekretarza przedszkola oraz na ile musi liczyć się w tym zakresie z organem prowadzącym.

Główny księgowy – czy może pracować w dwóch szkołach na pełen etat

Pytanie: Czy główny księgowy zatrudniony na pełen etat w naszej szkole może podjąć pracę na tym samym stanowisku w pełnym wymiarze godzin w innej placówce? 

Nabór na stanowisko pomocnicze - czy wymaga publikacji w BIP

Nabór na stanowisko pomocnicze - czy wymaga publikacji w BIP

Konieczność zamieszczenia informacji w BIP m.in. o naborze na wolne stanowisko w placówce samorządowej dotyczy sytuacji, w których przepisy odrębne tak stanowią. Ustawa o pracownikach samorządowych wprost wskazuje jedynie, że nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, wymaga zamieszczenia informacji w BIP. Sprawdź, czy to znaczy, że szkoła nie musi publikować w BIP informacji o naborze na stanowiska pomocnicze i obsługi. 

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Zawarcie umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego

Choroba może pokrzyżować nie tylko plany osobiste, lecz też zawodowe np. gdy w planowanym dniu podpisania umowy o pracę kandydat do pracy jest na zwolnieniu lekarskim. Sprawdź, czy przyszły pracownik może nawiązać stosunek pracy w czasie choroby.

Zmiana stanowiska a limit umów o pracę na czas określony

Pytanie: Pracownica był zatrudniona przez 24 miesiące na stanowisku sprzątaczki. Czy, aby kolejna umowa nie przekształciła się w umowę o pracę  na czas nieokreślony, można zatrudnić tę osobę na innym stanowisku? Czy zmiana stanowiska przerywa limit umów o pracę na czas określony? 

0a91470d315f593ca481a3afb5e6654476467258-xlarge (6)

Wynagrodzenie pracownika samorządowego w umowie o pracę – jak określić

W umowie o pracę musi znaleźć się m.in. zapis dotyczący przysługującego wynagrodzenia. W szkołach samorządowych jest to o tyle kłopotliwe, że wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów rozporządzenia, a dodatkowo wynagrodzenie składa się z kilku składników, których wysokość zmienia się w czasie trwania zatrudnienia. Sprawdź, jak ustalić wysokość wynagrodzenia pracownika samorządowego w umowie o pracę, aby każdorazowa zmiana jego wysokości nie powodowała konieczności zmiany treści umowy o pracę.

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge (2)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze – co musi, a co może zawierać

Nabór na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w szkole i przedszkolu wymaga przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru. Sprawdź, jakie informacje należy, a jakie można zamieścić w ogłoszeniu o konkursie.

b8731ff38918be64af203af0b8eb182f420ac283-xlarge

Termin rozpoczęcia pracy w umowie o pracę – jakie ma znaczenie

W umowie o pracę zazwyczaj wskazuje się dwie daty – datę zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia pracy. Pierwsza z dat nie budzi wątpliwości, zaś druga rozumiana jest opatrznie, przez co pracownicy tracą przypadający przed pierwszym dniem roboczym okres zatrudnienia, a w konsekwencji staż pracy. Sprawdź, co oznacza termin rozpoczęcia pracy w umowie o pracę.

Sekretarz szkoły z krótszym niż 5-letni stażem pracy

Pytanie: O stanowisko sekretarza szkoły mogą ubiegać się osoby  posiadające minimum 5-letni staż pracy. Jak postąpić w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie ma wymaganego stażu pracy a konieczne jest obsadzenie tego stanowiska? 

Sekretarz szkoły – nabór i wymagania kwalifikacyjne

Pytanie: Jakie są wymagania formalne wobec sekretarza szkoły (przedszkola)? Czy trzeba przeprowadzić konkurs na to stanowisko?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel