Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów, które pomogą Ci prowadzić sprawy kadrowe pracowników obsługi i administracji w Twojej placówce. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników niepedagogicznych bez tajemnic i zgodnie z prawem!

Pomocnik nauczyciela podlega zasadzie „33+3”

Pytanie: Czy umowa na stanowisku pomoc nauczyciela w przedszkolu na czas określony wchodzi do limitu umów na czas określony według nowego stanu prawnego po 22.02.2016 r.?

Zatrudnienie osoby dowożącej posiłki do szkoły

Pytanie: Ze stołówki szkolnej dowożone są posiłki do przedszkola i szkoły. Wszystkie placówki położone są na terenie tej samej gminy. Czy osoba dowożąca i może być zatrudniona w szkole, w której gotowane są posiłki np. na stanowisku pomocy kuchennej i jednocześnie dowozić obiady do tej szkoły?

Zatrudnienie fizjoterapeuty w szkole mistrzostwa sportowego

Pytanie: Czy trzeba zgłaszać do okręgowego inspektora pracy zawarcie umowy na okres od 01 września do 30 czerwca z fizjoterapeutą zatrudnianym na 1/5 etatu (jest to jego dodatkowe miejsce pracy). Czy w zgłoszeniu  można jako powód zatrudnienia wskazać rehabilitację uczniów klas mistrzostwa sportowego w trakcie roku szkolnego? Umowa ta będzie co roku ponawiana, okres jej obowiązywania wyłącza zawsze wakacje.

Porozumienie przedłużające umowę o pracę na czas określony jest traktowane jak kolejna taka umowa

Pytanie: Pracownik obsługi zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę do dnia 31.12.2016 r. Pracodawca podjął decyzje, aby pracownikowi przedłużyć umowę do dnia 31.12.2017 r. Proszę o informację, w jakiej formie na dzień dzisiejszy to zrobić ? Czy podpisać porozumienie zmieniające? Czy przedłużenie terminu umowy o pracę w formie porozumienia zmieniającego liczy się jako kolejną umowa o pracę?

Jednoczesne zatrudnienia asystenta i pomocnika nauczyciela – czy to możliwe

Pytanie: Czy zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w klasie II szkoły podstawowej wyklucza zatrudnienie asystenta lub pomocy nauczyciela?

Nie można zastępować umowy o pracę umową zlecenia

Pytanie: Z pracownikiem zawarta została umowa o pracę na okres dwóch miesięcy. Czy po tym okresie można podpisać umowę zlecenie na wykonywanie tych samych czynności?

Prace interwencyjne i roboty publiczne nie podlegają limitom zatrudnienia terminowego

Pytanie: Czy zawarcie umowy o pracę na czas określony z bezrobotnym w ramach programu 50+, lub prac interwencyjnych podlega limitom i co należy wpisać w celu zawarcia umowy?

Kwalifikacje pomocnika nauczyciela

Pytanie: W przedszkolach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zatrudnia się np. pomoc nauczyciela. Czy pomoc nauczyciela musi posiadać jakieś kwalifikacje i czy będzie osobą wystarczająca dla takiego schorzenia?

Zatrudnienie pracownika na rencie

Pytanie: O przyjęcie do pracy na stanowisku administracyjnym w sekretariacie stara się osoba pobierająca rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy taka osoba może podjąć zatrudnienie w szkole i czy należy stworzyć jej specjalne warunki do pracy? Ponadto czy podjęcie pracy może grozić jej utratą świadczenia z ZUS, jeśli pracodawcą nie jest zakład pracy chronionej lub nie stworzono jej specjalnych warunków do pracy na danym stanowisku?

Wymagania stażowe wobec pracownika samorządowego

Pytanie: Czy określony w Załącznikach do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych staż pracy (w latach) dotyczy stażu pracy ogółem czy na określonym stanowisku? Czy można powierzyć stanowisko specjalisty ds. księgowości osobie posiadającej 1 (roczne) doświadczenie w księgowości i 10 - letni staż pracy ogółem.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel