Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela kontraktowego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – dokumentacja dyrektora placówki

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – dokumentacja dyrektora placówki

Sprawdź, jakie dokumenty musi posiadać dyrektor w związku z realizacją stażu i postępowaniem na stopień nauczyciela kontraktowego przez swoich nauczycieli.

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge (2)

Uzupełnienie kwalifikacji w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi spełnić 3 warunki. Warunki te muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia stażu i tylko jeden brak można uzupełnić w czasie jego trwania. Sprawdź, kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Sprawdź, czy nauczyciel stażysta zatrudniony po 1 września ma więcej czasu na złożenie planu rozwoju zawodowego i jak liczyć termin na złożenie planu w roku szkolnym 2020/2021.

Czas na wydanie decyzji w sprawie awansu po posiedzeniu komisji

Pytanie: W jakim terminie od dnia wydania zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej dyrektor może wydać decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?

Nieobecność opiekuna stażu na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

Pytanie: Czy posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego może odbyć się pod nieobecność opiekuna stażu?  

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – w ilu egzemplarzach

Pytanie: W ilu egzemplarzach należy wydać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Czy można wydać 2 oryginały?

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela

Warunek bycia nauczycielem by uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego – na dzień złożenia wniosku czy wydawania decyzji

Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne może być wszczęte wyłącznie wobec osoby, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jaki jest decydujący moment, w którym trzeba spełniać ten warunek, by móc ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego.

d0d91760a60b7163278b066a8db72948d0e19dc5-large

Zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego w trakcie roku szkolnego – co ze stażem

Nauczyciele, który nie posiadają stopnia awansu zawodowego nie zawsze w momencie zatrudnienia będą mogli rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Sprawdź, kiedy otwiera się staż w przypadku zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego.

Niezłożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel stażysta w 3 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 grudnia 2019 r. Czy może złożyć wniosek w 2020 roku? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel