Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego – czy muszą być zrealizowane w trakcie stażu

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego – czy muszą być zrealizowane w trakcie stażu

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli wymienia wymagania, które musi spełnić nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Często nauczyciele zdobywają dodatkowe umiejętności, będące jednocześnie wymaganiami na dany stopień awansu zawodowego, jeszcze przed rozpoczęciem stażu. Sprawdź, czy można je wskazać na potwierdzenie spełnienia tych wymagań.

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Zmiana nazwiska – jak udokumentować w dokumentach w sprawie awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego – oświadczeniem czy dokumentem, a jeśli dokumentem to jakim? 

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

acc0adbd5daf52798d6f5245310e053ee47f173a-xlarge(1)

Awans na dyplomowanego po objęciu stanowiska dyrektora – terminy i wymagane dokumenty

Nauczyciele, którym w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego powierzono stanowisko dyrektora placówki nie kończą stażu 31 maja. Sprawdź, kiedy w takiej sytuacji upływa wymagany okres pełnienia funkcji dyrektora i jakie dokumenty załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego ze ścieżki dyrektorskiej.

47d0a073f8bb5987b75f8b100820e81a57aa588c-xlarge(1)

Ocena pracy do awansu dyrektora szkoły

Jednym z dokumentów załączanych do wniosku o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły jest ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy. Czy to zawsze oznacza, że dyrektor musi mieć ocenę z okresu pełnienia tej funkcji?

Powierzenie funkcji dyrektora w czasie trwania stażu na dyplomowanego

Pytanie: Nauczycielowi w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego powierzono funkcję dyrektora szkoły. Jaka jest ścieżka awansu w takiej sytuacji?

Otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - terminy

Pytanie: Nauczyciel przystąpi do postępowania na stopień nauczyciela mianowanego w sesji zimowej tj. w grudniu 2019 r. Kiedy będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego – dopiero 1 września 2021 r. czy może w grudniu 2020 r. tj. po upływie roku od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego?  

Zakończenie stażu w 2018 r. a złożenie sprawozdania w 2019r. - co z awansem

Pytanie: Nauczyciel mianowany zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 21 listopada 2018 roku. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego złożył dopiero 14 maja 2019 roku. Co dalej z jego awansem?

Jak zrealizować obowiązek informacyjny w związku z awansem zawodowym nauczyciela

Pytanie: Czy do aktu nadania wyższego stopnia awansu zawodowego dla nauczyciela należy dołączyć klauzulę informacyjną, czy wystarczy, że będzie ona dołączona do wniosku o podjęcie postępowania na wyższy stopień awansu zawodowego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel