Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Usunięcie informacji o ukaraniu karą porządkową z akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę upomnienia i nagany, jednakże skutecznie odwołał się do sądu pracy. Czy z akt osobowych należy usunąć tylko dokument nakładający karę czy wszystkie dokumenty dotyczące przewinienia?

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, gdy zostają dostarczone po nawiązaniu stosunku pracy?

Wycofanie orzeczenia o niepełnosprawności z akt osobowych na podstawie przepisów RODO

Pytanie: Nauczyciel złożył pismo, w którym żąda usunięcia z akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności wskazując, że cofa zgodę na przetwarzanie danych o jego stanie zdrowia. Co powinien zrobić pracodawca?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych byłego pracownika – kiedy możliwa

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w 2018 r. na czas określony do 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2019 r. zostanie ponownie zatrudniony. Czy należy założyć nową teczkę akt osobowych czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji?

Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych – oryginał czy kopia?

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych wkładamy oryginał orzeczenia lekarskiego (okresowego) czy jego kopie?

Treść pieczątki potwierdzającej zgodność dokumentów składanych do akt osobowych

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem ".

Gromadzenie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń ze stosunku pracy

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy?

Okres przechowywania akt osobowych w przypadku podpisania umowy w grudniu 2018 r. a rozpoczęcia pracy w styczniu 2019 r.

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację pracowniczą osoby, z którą podpisano umowę 28 grudnia 2018 r., gdy datą rozpoczęcia pracy jest 1 stycznia 2019 r. ?

Dwie umowy z jednym pracownikiem – ile teczek akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony dodatkowo na stanowisku niepedagogicznym. Czy należy prowadzić jedne akta osobowe czy osobne akta dla każdego z zajmowanych stanowisk?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel