Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Suplement dyplomu w aktach osobowych

Pytanie: Czy suplement dyplomu ukończenia studiów powinien być umieszczony w aktach osobowych?

Polecenie pracy zdalnej – w aktach osobowych czy w innej dokumentacji

Pytanie: Czy pisemne polecenie dotyczące pracy zdalnej pracownika (COVID-19) należy umieścić w aktach osobowych tego pracownika czy w pozostałej dokumentacji pracowniczej?

Wyciąg z dowodu osobistego w aktach osobowych

Pytanie: Czy w teczce akt osobowych mogę umieścić wyciąg z dowodu osobistego pracownika?

Sprawa w sądzie pracy a zatarcie kary porządkowej

Pytanie: Nauczyciel odwołał się do sądu pracy w związku z nałożoną karą porządkową. Czy karę należy usunąć z akt osobowych po roku od jej wymierzenia czy też od uprawomocnienia się wyroku sądu?

Dwa stosunki pracy – ile akt osobowych

Pytanie: Z pracownikiem w tej samej szkole zawarte są dwie umowy o pracę – na stanowisku nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Czy to oznacza konieczność prowadzenia odrębnych akt osobowych?

Akta osobowe podzielone na podkategorie – co z numeracją

Pytanie: Po ponownym zatrudnieniu nauczyciela w aktach osobowych wyodrębniono podkategorie A1,B1, C1, D1 dotyczące nowej umowy o pracę. Czy dokumenty znajdujące się w tych podkategoriach należy numerować od 1 czy jako kontynuację części A tj. nadać kolejny numer po ostatnim dokumencie umieszczonym odpowiednio w części A, B, C, D? 

Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracownika kadr

Pytanie: Czy pracownik kadr, który w ramach obowiązków prowadzi akta osobowe może potwierdzać dokumenty za zgodność z oryginałem, czy może to robić wyłącznie dyrektor szkoły? 

Kwestionariusz osobowy w aktach pracowniczych – który dokument w kolejności

Pytanie: Czy kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie może być pierwszym dokumentem w części A akt osobowych czy powinien znajdować się po dokumentach dotyczących ukończonych studiów i zakończonych okresach zatrudnienia?,

Wgląd organu prowadzącego szkołę w akta osobowe pracowników

Pytanie: Organ prowadzący zażądał wglądu do akt osobowych nauczycieli. Czy ma do tego prawo?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych – jak gromadzić dokumenty

Pytanie: Gdzie w aktach osobowych należy umieścić orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych i informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w przypadku kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej? 

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel