Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Świadectwo pracy z poprzedniego zatrudnienia w aktach osobowych

Pytanie: Pracownik dostarczył świadectwo pracy w trakcie zatrudnienia, za okres przed zatrudnieniem. Czy w aktach osobowych należy je umieścić w części A czy B?

Braki w aktach osobowych nauczyciela – jak uniknąć konsekwencji prawnych

Pytanie: W wyniku kontroli teczek osobowych nauczycieli stwierdziłem brak umowy o pracę. Nauczyciel również nie posiada jej w swoich dokumentach. Teczka osobowa zawiera wszystkie inne dokumenty, takie jak: przeszeregowania, kolejne akty nadania stopnia awansu zawodowego z dyplomowaniem włącznie, nagrody, oceny pracy itd. Nauczyciel pracuje w szkole od 1999 roku. W tym czasie zmieniło się już 3 dyrektorów. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Braki w aktach osobowych z przejmowanej szkoły

Pytanie: W wyniku utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego przejęliśmy z przyłączonych jednostek teczki akt osobowych. W kilku z nich brak jest aktualnych umów o pracę. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji?

Udostępnienie akt osobowych zmarłego pracownika

Pytanie: Do dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej zgłosił się syn zmarłego ok. 15 lat temu nauczyciela tej szkoły z prośbą, aby udostępnić mu akta osobowe ojca (w związku z drzewem genealogicznym, którym się zajmuje). Czy można udostępnić mu akta osobowe?

Informacja o zmianie miejsca zamieszkania pracownika

Pytanie: Jak dokonać zmiany adresu korespondencyjnego pracownika w teczce akt osobowych, w momencie kiedy pracownik przeprowadził się?

Zmiana adresu korespondencyjnego w aktach osobowych

Pytanie: Jak dokonać zmiany adresu korespondencyjnego pracownika w teczce akt osobowych, w momencie kiedy pracownik przeprowadził się?

Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje trafiają do akt osobowych w formie kopii

Pytanie: Nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny turystyki rowerowej, który w całości był sfinansowany przez szkołę. Czy do akt osobowych załączyć oryginał świadectwa, czy potwierdzoną kopię?

Informacja o przydziale godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy sporządzić informację o przydziale godzin ponadwymiarowych do akt osobowych nauczyciela?

Odzyskanie odpisu dyplomu ukończenia studiów z akt osobowych

Pytanie: W teczce akt osobowych nauczyciela znajduje się odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Czy pracownik może poprosić o zwrot odpisu dyplomu w celu przedłożenia w innym miejscu pracy? Czy kadrowa powinna zrobić kserokopię odpisu dyplomu i wpiąć do akt osobowych pracownika a odpis dyplomu mu zwrócić? Czy kopia odpisu wymaga poświadczenia zgodności u notariusza?

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) powinien wypełniać dwa kwestionariusze osobowe, tj. dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia oraz dla pracownika? Proszę o podanie aktualnie obowiązujących druków ,,kwestionariusza osobowego".

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel