Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem przez pracownika kadr

Pytanie: Czy pracownik kadr, który w ramach obowiązków prowadzi akta osobowe może potwierdzać dokumenty za zgodność z oryginałem, czy może to robić wyłącznie dyrektor szkoły? 

Kwestionariusz osobowy w aktach pracowniczych – który dokument w kolejności

Pytanie: Czy kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie może być pierwszym dokumentem w części A akt osobowych czy powinien znajdować się po dokumentach dotyczących ukończonych studiów i zakończonych okresach zatrudnienia?,

Wgląd organu prowadzącego szkołę w akta osobowe pracowników

Pytanie: Organ prowadzący zażądał wglądu do akt osobowych nauczycieli. Czy ma do tego prawo?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych – jak gromadzić dokumenty

Pytanie: Gdzie w aktach osobowych należy umieścić orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych i informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w przypadku kontynuacji prowadzenia dokumentacji pracowniczej? 

Wykorzystanie dokumentów z poprzedniej teczki akt osobowych w nowej dokumentacji pracowniczej

Pytanie: Czy w związku z ponownym zatrudnieniem tego samego pracownika, którego poprzednie akta osobowe nie mogą być kontynuowane, można skopiować część dokumentów, które pracownik miałby ponownie złożyć i wpiąć je do nowych akt?

Przekazanie akt osobowych nauczyciela przeniesionego do innej gminy

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do innej placówki, która podlega innemu organowi prowadzącemu. Czy mamy przekazać akta osobowe nauczyciela do tej placówki? 

Zaświadczenie z KRK i CROD oraz akt nadania poprzedniego stopnia awansu w aktach osobowych nauczyciela

Pytanie: W której części akt osobowych powinny znajdować się: zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, informacja z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych,  akt nadania stopnia awansu zawodowego?

Dokumenty dotyczące oceny pracy nauczyciela w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy umieścić w aktach osobowych nauczyciela (część B) dokumentację dotyczącą oceny pracy nauczyciela tj.: zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny, zawiadomienie o zapoznaniu z projektem oceny, projekt karty oceny pracy i kartę oceny pracy?

Zmiana nazwiska pracownika – jak udokumentować

Pytanie: Jak właściwie udokumentować zmianę nazwiska pracownika, jeżeli akta osobowe nie mogą zawierać odpisów dokumentów?

044a5e02fe57a649755eac5203f8ad1f46b4176a-xlarge

Informacja z KRK w aktach osobowych w świetle RODO

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel musi przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego. Czy należy w aktach osobowych przechowywać przedłożoną informację, czy też – zgodnie z zasadą minimalizacji danych – sporządzić jedynie notatkę z treści dokumentu i ją zamieścić w aktach w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku przez nauczyciela? Sprawdźmy to.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel