Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

31 dni choroby nie zawsze przedłużą staż na wyższy stopień awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel w okresie stażu tj. w dniach 15 stycznia – 14 lutego (31 dni) był nieobecny w pracy z powodu choroby. Czy w związku z powyższym należy przedłużyć staż o 31 dni.

Powierzenie funkcji wychowawcy klasy w czasie trwania stażu a plan rozwoju zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel świetlicy, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, powinien zmienić plan rozwoju zawodowego w związku z pełnieniem tej funkcji?

10 zasad przedłużania stażu nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus - stanowisko MEN

Poznaj 10 zasad ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela i sprawdź, czy zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, okres pracy zdalnej, gotowość do pracy oraz korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem wpłyną na termin zakończenia stażu.

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Przerwa w zatrudnieniu a awans zawodowy nauczyciela

Warunek bycia nauczycielem by uzyskać wyższy stopień awansu zawodowego – na dzień złożenia wniosku czy wydawania decyzji

Postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne może być wszczęte wyłącznie wobec osoby, która jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Sprawdź, jaki jest decydujący moment, w którym trzeba spełniać ten warunek, by móc ubiegać się o wyższy stopień awansu zawodowego.

d0d91760a60b7163278b066a8db72948d0e19dc5-large

Zatrudnienie nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego w trakcie roku szkolnego – co ze stażem

Nauczyciele, który nie posiadają stopnia awansu zawodowego nie zawsze w momencie zatrudnienia będą mogli rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Sprawdź, kiedy otwiera się staż w przypadku zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego.

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

2 lata pracy do otwarcia stażu na mianowanego - jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego był zatrudniony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., a następnie od 1 września 2019 r. na czas nieokreślony. Kiedy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Termin otwarcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli kontraktowych z 2019 r.

Pytanie: Kiedy będzie mógł otworzyć staż na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w październiku 2019 r.?

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

acc0adbd5daf52798d6f5245310e053ee47f173a-xlarge(1)

Awans na dyplomowanego po objęciu stanowiska dyrektora – terminy i wymagane dokumenty

Nauczyciele, którym w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego powierzono stanowisko dyrektora placówki nie kończą stażu 31 maja. Sprawdź, kiedy w takiej sytuacji upływa wymagany okres pełnienia funkcji dyrektora i jakie dokumenty załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego ze ścieżki dyrektorskiej.

47d0a073f8bb5987b75f8b100820e81a57aa588c-xlarge(1)

Ocena pracy do awansu dyrektora szkoły

Jednym z dokumentów załączanych do wniosku o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego przez dyrektora szkoły jest ocena pracy z ostatnich 3 lat pracy. Czy to zawsze oznacza, że dyrektor musi mieć ocenę z okresu pełnienia tej funkcji?

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Opinia rady rodziców przy ocenie dorobku zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego musi wystąpić z wnioskiem, by przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego dyrektor zasięgnął opinii rady rodziców?

Zmiana opiekuna tuż przed końcem stażu – kto opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczycielowi na 4 miesiące przed zakończeniem stażu, zmieniono opiekuna stażu. Kto ma obowiązek przygotować projekt oceny dorobku zawodowego?

Choroba opiekuna stażu w okresie, kiedy powinien złożyć projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Opiekun stażu do 8 września 2019 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a w dniach 9 i 10 września 2019 r. będzie przebywał na urlopie okolicznościowym. Czy może złożyć projekt oceny dorobku zawodowego w czasie nieobecności w pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel