Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

Przedłużenie stażu nauczyciela stażysty maksymalnie do 31 sierpnia

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczyciela jako stażystę na rok szkolny 2016/2017. W trakcie roku szkolnego nauczyciel przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i w związku z nieobecnością jego staż przedłużyłby się do 1 września 2017 r. Tymczasem jego umowa o pracę obowiązuje do 31 sierpnia 2017 r. Jak należy postąpić w takiej sytuacji?

Jaki wymiar etatu pozwala na rozpoczęcie stażu w placówce nie samorządowej?

Pytanie: Czy nauczyciel, który jest zatrudniony z Kodeksu pracy na 1/4 etatu (czyli ma tygodniowo 10 godzin lekcyjnych), może realizować staż zawodowy?

Wymiar zajęć i uprawnienia emerytalne a pełnienie funkcji opiekuna stażu

Pytanie: Czy emerytowany nauczyciel (mianowany) - zatrudniony na czas określony poniżej 1/2 pensum (7/18) może być opiekunem stażu?

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

Informacja o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej także do kuratora oświaty

Pytanie: Czy należy powiadomić kuratorium oświaty o rozmowie kwalifikacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego?

Kto poświadcza dokumenty w toku procedury o uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Czy dokumenty przedkładane przez nauczyciela w toku postępowania w sprawie uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego muszą koniecznie być potwierdzone przez notariusza czy mogą być potwierdzone przez szkołę?

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela kontraktowego bez udziału ekspertów

Pytanie: Czy w postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego w komisji powinien uczestniczyć ekspert?

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Dwuletni okres pracy, by rozpocząć staż na mianowanego - jak liczyć 

Pytanie: Czy nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż  na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2015 r., jeżeli uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 18 lipca 2012 r., a była zatrudniona w szkole od 01.09.2011 r. - 31.08.2012 r.; 01.09.2013 - 30.06.2014 r. i od 01.09.2014 na czas nieokreślony?

Uzyskanie stopnia doktora w trakcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel 1 września rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego. 14 października uzyskał tytuł doktora. Czy mogę skrócić staż do roku i 9 miesięcy?

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Pytanie: W jakich warunkach nauczyciel kontraktowy może odbywać staż na stopień nauczyciela mianowanego w skróconym wymiarze 1 roku i 9 miesięcy? Kto podejmuje decyzję w tej sprawie dyrektor czy organ prowadzący?

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Zmiana planu rozwoju zawodowego na wniosek nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, który jest w trakcie ostatniego roku odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, może zwrócić się do dyrektora szkoły o dokonanie zmiany w planie rozwoju zawodowego, polegającej na wycofaniu zaplanowanych studiów podyplomowych?

Dobra ocena pracy a awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: Dyrektor szkoły, posiadający stopień nauczyciela mianowanego, otrzymał dobrą ocenę pracy. Czy może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Bieg terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania na dyplomowanego

Pytanie: Nauczyciel w maju 2013 roku zakończył staż na nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie złożył dopiero 27 marca 2014 r, a pozytywna ocenę dorobku otrzymał 15 kwietnia 2014 r. Czy w tej sytuacji jest uprawniony do ubiegania się o postępowanie kwalifikacyjne?

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Sprawdź, kiedy wezwać radę rodziców do przedstawienia opinii o nauczycielu

Pytanie: Czy dyrektor może złożyć pismo do rady rodziców o przedstawienie opinii o pracy wskazanych nauczycieli jeszcze przed złożeniem przez nich sprawozdania z realizacji stażu?

nauczycielka/uczennica w bibliotece

Negatywna ocena dorobku zawodowego - 5 kroków by uzyskać wyższy stopień awansu

Nauczyciel, który otrzymał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego ma szansę na dokończenie awansu gdy zrealizuje staż w dodatkowym wymiarze. Nie zawsze jednak będzie mógł go odbyć. Poznaj 5 kroków do uzyskania wyższego stopnia awansu, mimo uzyskania negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Zaliczenie obserwacji zrealizowanych w innej szkole do realizacji stażu na kontraktowego

Pytanie: Nauczyciel odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego uczestniczył w lekcjach jako obserwator i jako prowadzący w innej szkole, w której odbywa praktyki w ramach studiów doktoranckich (potwierdzone przez dyrektora tej szkoły). Czy mogę te obserwacje i przeprowadzone lekcje zaliczyć jako niezbędne do odbycia stażu w mojej szkole? Liczba  lekcji i obserwacji przeprowadzonych w mojej szkole jest niewystarczająca.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel