Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatkowy staż – czy konieczne odwołanie od negatywnej oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy uzyskał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu. Czy aby złożyć wniosek o dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy musi odwołać się od negatywnej oceny dorobku zawodowego?

Czy można zmienić miejsce realizacji stażu

Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w szkole A w tej szkole uzyskał cząstkową ocenę dorobku zawodowego, aby móc kontynuować staż w szkole B. Czy taka kontynuacja jest możliwa?

6a66b49462d9e9509034ef559cf6044d6c3b593e-xlarge

Archiwizacja dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – dokumentacja dyrektora placówki

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego – dokumentacja dyrektora placówki

Sprawdź, jakie dokumenty musi posiadać dyrektor w związku z realizacją stażu i postępowaniem na stopień nauczyciela kontraktowego przez swoich nauczycieli.

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge (2)

Uzupełnienie kwalifikacji w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi spełnić 3 warunki. Warunki te muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia stażu i tylko jeden brak można uzupełnić w czasie jego trwania. Sprawdź, kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Sprawdź, czy nauczyciel stażysta zatrudniony po 1 września ma więcej czasu na złożenie planu rozwoju zawodowego i jak liczyć termin na złożenie planu w roku szkolnym 2020/2021.

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Co w przypadku złożenia wniosku o awans po 31 października

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy we wrześniu złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymał ocenę dorobku zawodowego. Do 31 października nauczyciel nie złożył jednak do organu prowadzącego wniosku o podjęcie postępowania. Czy może taki wniosek złożyć w późniejszym terminie? Kiedy uzyska awans zawodowy?

Podwyżka wynagrodzenia i przekształcenie umowy w mianowanie nie muszą nastąpić w tym samym terminie

Podwyżka wynagrodzenia i przekształcenie umowy w mianowanie nie muszą nastąpić w tym samym terminie

Nauczyciel kontraktowy, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego ma prawo do wyższego wynagrodzenia oraz (pod pewnymi warunkami) zatrudnienia przez mianowanie. Sprawdź, kiedy przyznać podwyżkę i przekształcić umowę w mianowanie, jeśli nauczyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania po 31 października, ale otrzyma akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jeszcze w tym roku.

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa – warunki

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający tytuł naukowy doktora oraz 5 lat udokumentowanego stażu pracy na uczelni, powinien przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela akademickiego, by uzyskać stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa?

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Zmiana nazwiska – jak udokumentować w dokumentach w sprawie awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego – oświadczeniem czy dokumentem, a jeśli dokumentem to jakim? 

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku u innego pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu u poprzedniego pracodawcy. Czy może zrealizować dodatkowy staż w nowym miejscu pracy? 

Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole do 31 sierpnia i w czasie trwania zatrudnienia realizował staż. 7 września złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czy dyrektor ma obowiązek dokonać oceny dorobku zawodowego? 

Opinia rady rodziców przy ocenie dorobku zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego musi wystąpić z wnioskiem, by przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego dyrektor zasięgnął opinii rady rodziców?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel