Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

Objęcie funkcji dyrektora w trakcie stażu

Pytanie: Nauczyciel mianowany po roku stażu na nauczyciela dyplomowanego został przeniesiony w trybie art. 19 Karty Nauczyciela do sąsiedniej placówki (praca w pełnym wymiarze), w trakcie drugiego roku stażu) został p. o. dyrektora szkoły, do której został wcześniej przeniesiony. Od 1 września zostaje dyrektorem tej szkoły. Czy może kontynuować ostatni rok stażu jako nauczyciel?

Urlop macierzyński nie wykluczy późniejszego rozpoczęcia stażu

Pytanie: Czy okres urlopu macierzyńskiego wlicza się do okresu, który nauczyciel musi przepracować, aby rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego?

Nauczyciel wskazuje miejsce realizacji stażu

Pytanie: Nauczyciel pozostaje w zatrudnieniu w dwóch szkołach, w każdej w wymiarze po ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. W której szkole powinien realizować staż na nauczyciela kontraktowego?

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

Awans zawodowy byłego nauczyciela akademickiego

Pytanie: Chcemy zatrudnić nauczyciela do prowadzenia zajęć z etyki. Kandydat posiada kwalifikacje do nauczanego przedmiotu i przygotowanie pedagogiczne. Legitymuje się dyplomem magistra, ale też dyplomem o uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Posiada również świadectwo pracy za okres od 11 listopada 1992 r. do 28 lutego 2013 r. na stanowisku asystenta i adiunkta na uczelni, jak również świadectwo pracy za okres 17 września 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. na stanowisku nauczyciela. Na jakiej podstawie należy zatrudnić nauczyciela?

Staż rozpocznie także nauczyciel zatrudniony na zastępstwo

Pytanie: Nauczyciel stażysta od 1 września 2017 r. będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Czy nauczyciel ten może z dniem 01.09.2017 r. zwrócić się do dyrektora z podaniem o rozpoczęcie stażu nauczyciela kontraktowego?

Upoważnienie przedstawiciela organu prowadzącego do udziału w komisji

Pytanie: W posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej powołanej zarządzeniem dyrektora do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego wziął udział przedstawiciel organu prowadzącego jako obserwator. Czy organ prowadzący powinien poinformować placówkę - przedszkole o jego przybyciu oraz czy przedstawiciel powinien mieć upoważnienie do uczestnictwa w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej?

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Poznaj wymogi dotyczące ekspertów w komisji egzaminacyjnej

Pytanie: Nauczyciel religii pracujący w gimnazjum zakończył staż na nauczyciela mianowanego. Organ prowadzący ma trudności ze znalezieniem eksperta. Dostępni eksperci z listy MEN nie prowadzą zajęć w gimnazjum. Czy organ prowadzący może w tej sytuacji powołać do komisji eksperta z religii uczącego w innego rodzaju i typie szkoły?

Dwuletni okres pracy, by rozpocząć staż na mianowanego - jak liczyć 

Pytanie: Czy nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż  na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2015 r., jeżeli uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 18 lipca 2012 r., a była zatrudniona w szkole od 01.09.2011 r. - 31.08.2012 r.; 01.09.2013 - 30.06.2014 r. i od 01.09.2014 na czas nieokreślony?

Uzyskanie stopnia doktora w trakcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel 1 września rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego. 14 października uzyskał tytuł doktora. Czy mogę skrócić staż do roku i 9 miesięcy?

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Zmiana planu rozwoju zawodowego na wniosek nauczyciela

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany, który jest w trakcie ostatniego roku odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, może zwrócić się do dyrektora szkoły o dokonanie zmiany w planie rozwoju zawodowego, polegającej na wycofaniu zaplanowanych studiów podyplomowych?

Dobra ocena pracy a awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: Dyrektor szkoły, posiadający stopień nauczyciela mianowanego, otrzymał dobrą ocenę pracy. Czy może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Bieg terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania na dyplomowanego

Pytanie: Nauczyciel w maju 2013 roku zakończył staż na nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie złożył dopiero 27 marca 2014 r, a pozytywna ocenę dorobku otrzymał 15 kwietnia 2014 r. Czy w tej sytuacji jest uprawniony do ubiegania się o postępowanie kwalifikacyjne?

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Rozwiązania dla nauczyciela, który nie zrealizował planu rozwoju zawodowego

Pytanie: Nauczyciel mianowany zakończył 15 czerwca 2017 staż na nauczyciela dyplomowanego i stwierdził, że nie udało mu się zrealizować planu rozwoju. Czy może od 1 września 2017 ponownie rozpocząć staż od początku i napisać nowy plan rozwoju?

Sprawdź, kiedy wezwać radę rodziców do przedstawienia opinii o nauczycielu

Pytanie: Czy dyrektor może złożyć pismo do rady rodziców o przedstawienie opinii o pracy wskazanych nauczycieli jeszcze przed złożeniem przez nich sprawozdania z realizacji stażu?

nauczycielka/uczennica w bibliotece

Negatywna ocena dorobku zawodowego - 5 kroków by uzyskać wyższy stopień awansu

Nauczyciel, który otrzymał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego ma szansę na dokończenie awansu gdy zrealizuje staż w dodatkowym wymiarze. Nie zawsze jednak będzie mógł go odbyć. Poznaj 5 kroków do uzyskania wyższego stopnia awansu, mimo uzyskania negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel