Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

6a66b49462d9e9509034ef559cf6044d6c3b593e-xlarge

Archiwizacja dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli

W czasie trwania stażu na wyższe stopnie awansu zawodowego, a następnie w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, szkoła wytwarza oraz gromadzi dokumentację. Po zakończeniu procedury awansowej, dokumenty te należy prawidłowo zarchiwizować. Sprawdź, w jaki sposób to zrobić.

Termin rozpoczęcia stażu po wskazaniu dyrektora właściwego do jego prowadzenia

Pytanie: 1 września zatrudniliśmy nauczyciela stażystę, który jest zatrudniony w dwóch placówkach w wymiarze poniżej 0,5 etatu. Kuratorium oświaty wyznaczyło dyrektora odpowiedzialnego za awans 10 września. Kiedy nauczyciel rozpoczął staż – 1 czy 10 września? 

Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego

Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego

Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy. Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż. 

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

2cbbaa6f526fbc0950a1934f6a12e335a28d1606-xlarge (2)

Uzupełnienie kwalifikacji w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego nauczyciel musi spełnić 3 warunki. Warunki te muszą być spełnione na dzień rozpoczęcia stażu i tylko jeden brak można uzupełnić w czasie jego trwania. Sprawdź, kiedy nauczyciel stażysta może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Termin na złożenie planu rozwoju zawodowego w 2020 r.

Sprawdź, czy nauczyciel stażysta zatrudniony po 1 września ma więcej czasu na złożenie planu rozwoju zawodowego i jak liczyć termin na złożenie planu w roku szkolnym 2020/2021.

Czas na wydanie decyzji w sprawie awansu po posiedzeniu komisji

Pytanie: W jakim terminie od dnia wydania zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej dyrektor może wydać decyzję w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego?

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa – warunki

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający tytuł naukowy doktora oraz 5 lat udokumentowanego stażu pracy na uczelni, powinien przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela akademickiego, by uzyskać stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa?

Zmiana nazwiska w trakcie postępowania awansowego

Pytanie: Po egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego a przed wydaniem decyzji w sprawie nadania tego stopnia awansu, nauczycielka zmieniła nazwisko. Jakie dane należy wpisać w akcie nadania stopnia nauczyciela mianowanego?   

Awans na mianowanego po uzyskaniu tytułu doktora w czasie trwania zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w naszej placówce uzyskał tytuł naukowy doktora. Czy w czasie trwania stosunku pracy można nadać mu z urzędu stopień nauczyciela mianowanego? 

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Zmiana nazwiska – jak udokumentować w dokumentach w sprawie awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego – oświadczeniem czy dokumentem, a jeśli dokumentem to jakim? 

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku u innego pracodawcy

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu u poprzedniego pracodawcy. Czy może zrealizować dodatkowy staż w nowym miejscu pracy? 

Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu umowy o pracę

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej szkole do 31 sierpnia i w czasie trwania zatrudnienia realizował staż. 7 września złożył sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czy dyrektor ma obowiązek dokonać oceny dorobku zawodowego? 

Opinia rady rodziców przy ocenie dorobku zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego musi wystąpić z wnioskiem, by przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego dyrektor zasięgnął opinii rady rodziców?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel