Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans zawodowy

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Staż nauczycielaCzytaj więcej porad »

Realizacja stażu w dodatkowym miejscu pracy

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch placówkach (w jednej w pełnym wymiarze a w drugiej na pół etatu) może wybrać szkołę, w której będzie realizować staż czy musi go odbyć w podstawowym miejscu pracy?

Realizacja stażu przy pensum łączonym

Pytanie: Czy nauczyciel, który prowadzi różnego rodzaju zajęcia, jednakże łącznie jest zatrudniony w wymiarze ½ pensum, może odbywać staż?

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Awans na nauczyciela kontraktowegoCzytaj więcej porad »

Nieobecność opiekuna stażu na posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej

Pytanie: Czy posiedzenie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego może odbyć się pod nieobecność opiekuna stażu?  

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego – w ilu egzemplarzach

Pytanie: W ilu egzemplarzach należy wydać akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Czy można wydać 2 oryginały?

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Awans na nauczyciela mianowanegoCzytaj więcej porad »

Awans na mianowanego po uzyskaniu tytułu doktora w czasie trwania zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w naszej placówce uzyskał tytuł naukowy doktora. Czy w czasie trwania stosunku pracy można nadać mu z urzędu stopień nauczyciela mianowanego? 

Zmiana nazwiska – jak udokumentować w dokumentach w sprawie awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego – oświadczeniem czy dokumentem, a jeśli dokumentem to jakim? 

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na mianowanego – do kogo złożyć

Pytanie: Do kogo nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – do dyrektora czy organu prowadzącego? 

Awans na nauczyciela dyplomowanegoCzytaj więcej porad »

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: W jakich sytuacjach może być skrócony staż nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego?  

Zmiana nazwiska – jak udokumentować w dokumentach w sprawie awansu zawodowego

Pytanie: Nauczycielka w czasie trwania stażu zmieniła nazwisko. Jak powinna potwierdzić ten fakt składając wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie awansu zawodowego – oświadczeniem czy dokumentem, a jeśli dokumentem to jakim? 

Teczka na kontraktowego

Teczka na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

Dwukrotna zmiana przepisów w sprawie awansu zawodowego w czasie trwania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego budzi wątpliwości – jaką dokumentację należy załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Czy stosować przepisy z dnia rozpoczęcia stażu, jego zakończenia czy może dokonania oceny pracy? Sprawdźmy to.

Ocena dorobku zawodowego nauczycielaCzytaj więcej porad »

Opinia rady rodziców przy ocenie dorobku zawodowego

Pytanie: Czy nauczyciel kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego musi wystąpić z wnioskiem, by przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego dyrektor zasięgnął opinii rady rodziców?

Zmiana opiekuna tuż przed końcem stażu – kto opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczycielowi na 4 miesiące przed zakończeniem stażu, zmieniono opiekuna stażu. Kto ma obowiązek przygotować projekt oceny dorobku zawodowego?

Choroba opiekuna stażu w okresie, kiedy powinien złożyć projekt oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Opiekun stażu do 8 września 2019 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a w dniach 9 i 10 września 2019 r. będzie przebywał na urlopie okolicznościowym. Czy może złożyć projekt oceny dorobku zawodowego w czasie nieobecności w pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel