Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Archiwalny Postępowanie po zakończeniu stażu nauczyciela, który rozwiązał stosunek pracy

Pytanie: Nauczyciel mianowany skończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w lipcu. Z końcem sierpnia chce rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Czy w związku z powyższym nauczyciel może przystąpić do procedury postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Archiwalny Ocena dorobku zawodowego nauczyciela, który jest spokrewniony z dyrektorem szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wystawić ocenę za okres stażu nauczycielowi, który jest jego małżonkiem?

Archiwalny Niezłożenie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu

Pytanie: Jakie są konsekwencje jeśli opiekun stażu nie złoży oceny stażu w ciągu 14 dni od zakończenia stażu?

Archiwalny Ocena dorobku zawodowego w aktach osobowych - oryginał, kopia czy odpis

Pytanie: Czy do akt osobowych nauczyciela należy dołączyć oryginał czy kopię oceny dorobku zawodowego?

Archiwalny Odwołanie od negatywnej oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu nauczyciela mianowanego. Projekt oceny sporządzony przez opiekuna stażu zawierał sformułowanie proponujące pozytywną ocenę, również rada rodziców pozytywnie oceniła  pracę nauczyciela. Dyrektor jednak nie wziął tego pod uwagę. Jak powinno wyglądać i co zawierać odwołanie się nauczyciela od oceny do nadzoru pedagogicznego?

Archiwalny Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel może złożyć do kuratorium wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Archiwalny Postępowanie po zakończeniu stażu, gdy nauczyciel jest nieobecny w szkole

Pytanie: Czy w czasie przebywania na urlopie macierzyńskim nauczycielka może złożyć sprawozdanie z realizacji stażu, a następnie dyrektor ma obowiązek sporządzić ocenę dorobku zawodowego, mimo iż nauczycielka jest na urlopie macierzyńskim? Czy też sprawozdanie powinna złożyć dopiero po powrocie do pracy?

Archiwalny Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego - czy wymaga wystawienia oceny

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego musi uzyskać zarówno wyróżniającą ocenę pracy, jak i ocenę dorobku zawodowego?

Archiwalny Wystawienie oceny dorobku zawodowego przez dyrektora, który pełni tę funkcję dopiero 10. miesiąc

Pytanie: Od 1 września 2008 r. jestem dyrektorem gimnazjum. Czy moim obowiązkiem jest wystawienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela kończącego staż na nauczyciela dyplomowanego? Jak  mam ocenić jego pracę za poprzednie dwa lata?

Archiwalny Data ustalenia oceny dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel zakończył staż  na stopień nauczyciela dyplomowanego dwa lata temu. W tym roku chce złożyć teczkę. Czy ocena dorobku zawodowego może być wystawiona z datą obecną, czy powinna być z datą zaraz po zakończeniu stażu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel