Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Archiwalny Awans zawodowy po zakończeniu pełnienia funkcji dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor, który z dniem 31 sierpnia 2012 roku kończy pełnienie tej funkcji może złożyć wniosek podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego? Jaka jest podstawa prawna do podjęcia takiego awansu? Czy wniosek może być złożony 3 września?

Archiwalny Upoważnienie wicedyrektora do uczestniczenia w komisjach na mianowanego i dyplomowanego

Pytanie: Czy dyrektor może oddelegować wicedyrektora, by wziął udział w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego i komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego?

Archiwalny Data wystawienia zaświadczenia dyrektora szkoły do awansu zawodowego

Pytanie: 31 maja 2009 r. nauczyciel zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego i uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. W czerwcu 2012 r. nauczyciel złożył wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Z jaką datą dyrektor powinien wystawić nauczycielowi zaświadczenie o zatrudnieniu i nauczanych przedmiotach w czasie odbywania stażu?

Archiwalny Teczka dyrektora szkoły przy awansie na nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: Jakie dokumenty powinny się znaleźć w teczce dyrektora szkoły ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego? Jakie są różnice w tym zakresie są między nauczycielem mianowanym, któremu w trakcie realizacji stażu powierzono stanowisko dyrektora a dyrektorem?

Archiwalny Zakwestionowanie kompletności dokumentów awansowych nauczyciela w czasie egzaminu

Pytanie: Podczas egzaminu jeden z egzaminatorów zakwestionował kompletność dokumentów złożonych przez nauczyciela w postępowaniu awansowym, uznając, że brak jest zaświadczenia o przedłużeniu stażu nauczyciela. Czy dyrektor szkoły miał obowiązek wystawić osobne zaświadczenia, skoro w zaświadczeniu o zatrudnieniu podane są informacje o okresie trwania stażu oraz nieobecnościach nauczyciela w czasie trwania stażu? Czy na tym etapie postępowania awansowego dopuszczalne jest zakwestionowanie złożonych przez nauczyciela dokumentów?

Archiwalny Ocena pracy dyrektora szkoły do awansu na dyplomowanego

Pytanie: Jestem dyrektorem szkoły i chcę zdobyć stopień nauczyciela dyplomowanego. Czy wyróżniająca ocena pracy, którą uzyskałam 2 lata temu - w czasie pierwszej kadencji pełnienia funkcji dyrektora szkoły - jest nadal aktualna?

Archiwalny Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego dyrektora zwolnionego z realizacji pensum

Pytanie: Czy  dyrektor, który jest zwolniony z godzin dydaktycznych może starać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Archiwalny Wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego - kompendium wiedzy

Pytanie: Proszę o materiały do wykorzystania związane z procedurą awansu na nauczyciela dyplomowanego. Jakie obowiązują terminy i procedury dotyczące tego awansu?

Archiwalny Uchylenie decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Pytanie: Jakie są podstawy do uchylenia decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

Archiwalny Awans dyrektora szkoły, któremu powierzono to stanowisko w trakcie trwania stażu

Pytanie: Jestem dyrektorem pełniącym obowiązki od 15 października 2009 r. Dnia 1 września 2007 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Kto w tej sytuacji powinien wystawić mi ocenę dorobku zawodowego i jak dalej powinien przebiegać mój awans?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel