Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela dyplomowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: Nauczyciel, który kończy staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w dniu 31 maja 2014 r., chce złożyć wniosek o rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Czy w związku z tym, że od 1 września nie będzie zatrudniony ani w naszej, ani w żadnej innej placówce, może złożyć wniosek o wszczęcie postepowania kwalifikacyjnego do 31 października 2014?

Przerwa między awansami - od kiedy liczyć?

Pytanie: Nauczycielka uzyskała zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 29 sierpnia 2012 r. Organ prowadzący wydał decyzję o nadaniu stopnia 13 września 2012 r. Czy nauczycielka może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 września 2013 r. czy dopiero 14 września 2013 r.?

Awans nauczyciela, który został dyrektorem w trakcie trwania stażu

Pytanie: Od listopada 2012 roku nauczyciel pełni funkcję dyrektora szkoły. Wcześniej w tej samej szkole pracował jako pedagog szkolny. Nauczyciel odbywał staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2011 roku do 31 maja 2014 roku. Kto w takiej sytuacji powinien wydać ocenę dorobku zawodowego? Kto zatwierdza zmiany do planu rozwoju zawodowego? Kto wydaje dokumenty, które są niezbędne do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego?

Przedłużenie stażu nauczyciela w związku ze zwolnieniem lekarskim

Pytanie: Nauczycielka zakończyła staż na nauczyciela dyplomowanego 31 maja 2013 r. Od 07 lutego 2013 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim i będzie przebywać aż do dnia porodu (sierpień 2013), a potem na urlopie macierzyńskim. Należy przedłużyć jej staż o 111 dni, ale kiedy ma to nastąpić skoro zapowiada się dłuższa nieobecność nauczycielki w pracy?

Stopień awansu dyplomowany - co dalej?

Pytanie: Jaka jest procedura zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego?

Sposób poświadczenia odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje nauczyciela

Pytanie: W jaki sposób nauczyciel powinien poświadczyć kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe składane w celu uzyskania wyższego stopnia awansu?

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel odbywał staż na stopień awansu dyplomowany w okresie od 1 września 2005 r. do 31 maja 2008 r. Chciałby od 1 września 2010 r. skorzystać z urlopu zdrowotnego. Czy jeżeli nie złoży wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca 2010 r., to czy może go przedłożyć do 31 października 2010 r., będąc już na urlopie dla poratowania zdrowia?

Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego - postępowanie

Pytanie: Nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie uzyskał akceptacji komisji i kurator odmówił mu nadania stopnia. Czy musi teraz powtórzyć staż, aby ponownie ubiegać się o awans?

Archiwalny Dobra ocena pracy a awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego

Pytanie: Dyrektor szkoły, posiadający stopień nauczyciela mianowanego, otrzymał dobrą ocenę pracy. Czy może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego?

Archiwalny Awans zawodowy dyrektora szkoły - procedura, dokumenty

Pytanie: W tym roku upłyną 3 lata kadencji dyrektora szkoły. Spełnia on wszystkie wymagania, by uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Kto w tej sytuacji dokonuje oceny pracy - organ prowadzący czy kuratorium? Jakie dokumenty i do którego organu należy w tej sytuacji złożyć?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel