Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Rozliczanie czasu pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy nauczycieli. Zasady rozdzielania zadań w ramach czasu pracy nauczyciela, czy udzielania przerw na karmienie piersią będziesz mieć w małym palcu!

Archiwalny Czas pracy nauczycieli w okresie przerwy świątecznej

Pytanie: Czy dni 27-29 i 30-31 grudnia 2013 r. są dla nauczyciela dniami wolnymi od  pracy? Czy dyrektor  może żądać stawienia się nauczyciela do szkoły celem realizacji określonych działań( np. szkolenie, opracowanie planu)?

Archiwalny Ewidencjonowanie czasu pracy w szkołach niepublicznych

Pytanie: Czy dyrektor i nauczyciele szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie powinni podpisywać listę obecności i prowadzić ewidencję czasu pracy? Jeżeli tak, to w jaki sposób ewidencjonować godziny ponadwymiarowe nauczycieli w miesięcznej karcie czasu pracy?

Archiwalny Zwolnienie od pracy na czas pracy w zespole egzaminacyjnym OKE w innej szkole

Pytanie: Nauczyciel został powołany na dwa dni przez OKE w skład Zespołu Egzaminacyjnego do innej jednostki. Za sprawowanie funkcji egzaminatora będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne przez OKE. W tych dniach nauczyciel ma zaplanowane zajęcia dydaktyczne w macierzystej szkole. Czy w takiej sytuacji nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

Archiwalny Dobowe normy czasu pracy nauczycieli i praca w porze nocnej

Pytanie: Czy jeśli nauczyciel w poniedziałek rozpoczyna pracę o 5.30 i kończy o 10.30, we wtorek rozpoczyna pracę 10.30 i pracuje do 15.30 natomiast w środę znów rozpoczyna pracę o 5.30 i pracuje do 10.30 - nie naruszamy dyscypliny czasu? Czy godzina 5:30 jest porą nocną? Czy w związku z pracą od 5:30 nauczycielowi przysługuje dodatek?

Archiwalny Egzamin maturalny w dniu, w którym nauczyciel nie prowadzi lekcji

Pytanie: Nauczycielka po odejściu klas maturalnych i zmianie planu ma wolny piątek od zajęć dydaktycznych. Została ona przydzielona do komisji na egzamin maturalny właśnie w piątek. Czy przysługuje jej dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach komisji?

Archiwalny Czas pracy nauczycieli w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy nauczyciele, którzy nie zostali powołani do komisji podczas egzaminu maturalnego w dniach 4, 7 i 8 maja 2012 r. powinni być w szkole, skoro od 30 kwietnia do 8 maja nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne w pozostałych klasach?

Archiwalny Dni wolne od pracy a dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Pytanie: Które dni dla nauczyciela są wolne od pracy, a które wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

Archiwalny Zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w naszej szkole (jako drugie miejsce pracy) i jednocześnie w innej szkole w pełnym wymiarze godzin i w tej samej dzielnicy. Czy można zwiększyć mu wymiar etatu  z 10/20 do wysokości 19/20?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel