Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) powinien wypełniać dwa kwestionariusze osobowe, tj. dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia oraz dla pracownika? Proszę o podanie aktualnie obowiązujących druków ,,kwestionariusza osobowego".

Archiwalny Usunięcie z akt osobowych umowy o pracę nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do naszej placówki na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela. Mimo, że do szkoły zostały przekazane akta osobowe nauczyciela, zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w naszej szkole. Jest ona zbędna. Czy można ją usunąć z akt osobowych?

Archiwalny Włączenie przedszkola do zespołu szkół  a świadectwa pracy i akta osobowe

Pytanie: Do naszego zespołu szkół włączone zostaną oddziały przedszkola (dotychczasowy pracodawca to gminne przedszkole). W sytuacji połączenia i przejęcia pracowników powinnam żądać świadectw pracy od przechodzących pracodawców czy też akta osobowe powinny być przekazane?

Archiwalny Brak potwierdzenia przekształcenia stosunku pracy w mianowanie w aktach osobowych nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel 11 sierpnia 2009 roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, jest zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, a w aktach osobowych nie ma informacji o przekształceniu stosunku pracy w mianowanie. Czy obecnie mogę taką informację zamieścić i z jaką datą?

Archiwalny Przekazanie akt osobowych nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczyciela na podstawie mianowania. W  poprzedniej szkole rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Czy należy wystąpić do poprzedniego pracodawcy o przekazanie akt osobowych? W jakich przypadkach następuje przekazanie akt osobowych do innej szkoły?

Archiwalny Oświadczenie o (nie) pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych należy przechowywać w części A czy B akt osobowych?

Archiwalny Oświadczenie o wyborze podstawowego miejsca pracy w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o wyborze głównego miejsca pracy nauczyciela należy przechowywać w części A czy B akt osobowych nauczyciela?

Archiwalny Zawartość teczek akt osobowych przy pierwszym i kolejnym zatrudnieniu w tej samej szkole

We wrześniu trwa nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami szkoły, a tym samym powstaje obowiązek założenia akt osobowych. Zakres dokumentów zbieranych od pracowników jest różny w zależności od tego, czy są to nowozatrudnieni pracownicy, czy też są to osoby, które były już zatrudnione w danej szkole. Sprawdź, co powinny zawierać akta osobowe bezpośrednio po zatrudnieniu pracownika.

Archiwalny Dokumentacja kadrowa nauczyciela w szkole, w której uzupełnia etat

Pytanie: Nauczycielka od 1 września będzie uzupełniała etat w mojej szkole. Czy mamy złożyć dla niej akta osobowe? Jakie dokumenty kadrowe powinny być gromadzone w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat?

Archiwalny Brak w aktach osobowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Pytanie: Podczas kontroli akt osobowych stwierdziłam, że w teczce kucharki zatrudnionej w przedszkolu brak świadectwa posiadania odpowiednich kwalifikacji. W odpowiedzi na moją prośbę o dostarczenie odpowiednich dokumentów, złożyła pismo, w którym informuje, że odpowiednie dokumenty dostarczyła przy nawiązywaniu stosunku pracy tj. 9 lat temu. Jakie działania mogę podjąć w przypadku konsekwentnego odmawiania przez pracownicę dostarczenia świadectwa posiadanych kwalifikacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel