Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje trafiają do akt osobowych w formie kopii

Pytanie: Nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny turystyki rowerowej, który w całości był sfinansowany przez szkołę. Czy do akt osobowych załączyć oryginał świadectwa, czy potwierdzoną kopię?

Archiwalny Informacja o przydziale godzin ponadwymiarowych w aktach osobowych

Pytanie: Czy należy sporządzić informację o przydziale godzin ponadwymiarowych do akt osobowych nauczyciela?

Archiwalny Odzyskanie odpisu dyplomu ukończenia studiów z akt osobowych

Pytanie: W teczce akt osobowych nauczyciela znajduje się odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Czy pracownik może poprosić o zwrot odpisu dyplomu w celu przedłożenia w innym miejscu pracy? Czy kadrowa powinna zrobić kserokopię odpisu dyplomu i wpiąć do akt osobowych pracownika a odpis dyplomu mu zwrócić? Czy kopia odpisu wymaga poświadczenia zgodności u notariusza?

Archiwalny Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) powinien wypełniać dwa kwestionariusze osobowe, tj. dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia oraz dla pracownika? Proszę o podanie aktualnie obowiązujących druków ,,kwestionariusza osobowego".

Archiwalny Usunięcie z akt osobowych umowy o pracę nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do naszej placówki na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela. Mimo, że do szkoły zostały przekazane akta osobowe nauczyciela, zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w naszej szkole. Jest ona zbędna. Czy można ją usunąć z akt osobowych?

Archiwalny Włączenie przedszkola do zespołu szkół  a świadectwa pracy i akta osobowe

Pytanie: Do naszego zespołu szkół włączone zostaną oddziały przedszkola (dotychczasowy pracodawca to gminne przedszkole). W sytuacji połączenia i przejęcia pracowników powinnam żądać świadectw pracy od przechodzących pracodawców czy też akta osobowe powinny być przekazane?

Archiwalny Brak potwierdzenia przekształcenia stosunku pracy w mianowanie w aktach osobowych nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel 11 sierpnia 2009 roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, jest zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, a w aktach osobowych nie ma informacji o przekształceniu stosunku pracy w mianowanie. Czy obecnie mogę taką informację zamieścić i z jaką datą?

Archiwalny Przekazanie akt osobowych nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczyciela na podstawie mianowania. W  poprzedniej szkole rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Czy należy wystąpić do poprzedniego pracodawcy o przekazanie akt osobowych? W jakich przypadkach następuje przekazanie akt osobowych do innej szkoły?

Archiwalny Oświadczenie o (nie) pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych należy przechowywać w części A czy B akt osobowych?

Archiwalny Oświadczenie o wyborze podstawowego miejsca pracy w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o wyborze głównego miejsca pracy nauczyciela należy przechowywać w części A czy B akt osobowych nauczyciela?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel