Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Usunięcie informacji o ukaraniu karą porządkową z akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel otrzymał karę upomnienia i nagany, jednakże skutecznie odwołał się do sądu pracy. Czy z akt osobowych należy usunąć tylko dokument nakładający karę czy wszystkie dokumenty dotyczące przewinienia?

Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, gdy zostają dostarczone po nawiązaniu stosunku pracy?

Wycofanie orzeczenia o niepełnosprawności z akt osobowych na podstawie przepisów RODO

Pytanie: Nauczyciel złożył pismo, w którym żąda usunięcia z akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności wskazując, że cofa zgodę na przetwarzanie danych o jego stanie zdrowia. Co powinien zrobić pracodawca?

Kontynuacja prowadzenia akt osobowych byłego pracownika – kiedy możliwa

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w 2018 r. na czas określony do 31 sierpnia 2019 r. Od 1 września 2019 r. zostanie ponownie zatrudniony. Czy należy założyć nową teczkę akt osobowych czy można kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji?

Orzeczenia lekarskie w aktach osobowych – oryginał czy kopia?

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych wkładamy oryginał orzeczenia lekarskiego (okresowego) czy jego kopie?

Treść pieczątki potwierdzającej zgodność dokumentów składanych do akt osobowych

Pytanie: Czy kopie dokumentów, które wkładamy do teczek akt osobowych powinny być opatrzone pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy " zgodnie z przedłożonym dokumentem ".

Gromadzenie dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń ze stosunku pracy

Pytanie: Gdzie należy przechowywać dokumenty dotyczące przyznawania i wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy?

Okres przechowywania akt osobowych w przypadku podpisania umowy w grudniu 2018 r. a rozpoczęcia pracy w styczniu 2019 r.

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację pracowniczą osoby, z którą podpisano umowę 28 grudnia 2018 r., gdy datą rozpoczęcia pracy jest 1 stycznia 2019 r. ?

Dwie umowy z jednym pracownikiem – ile teczek akt osobowych

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony dodatkowo na stanowisku niepedagogicznym. Czy należy prowadzić jedne akta osobowe czy osobne akta dla każdego z zajmowanych stanowisk?

Udokumentowanie posiadania dzieci w aktach osobowych

Pytanie: Czy mogę w świetle przepisów RODO pobierać od pracowników szkoły kserokopie aktów urodzenia dzieci w celu potwierdzenia prawa do korzystania przez pracowników z uprawnień związanych z rodzicielstwem?  

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel