Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Przedłużenie umowy do dnia porodu – czy wymaga pisemnego potwierdzenia

Pytanie: Czy w przypadku ciąży pracownicy w czasie trwania umowy o pracę na czas określony konieczne jest pisemne potwierdzenie przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu?

Wycofanie z akt osobowych orzeczenia o niepełnosprawności na wniosek nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel w 2017 r. przedstawił orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Chciałby teraz wycofać ważne orzeczenie o i zrezygnować z przywilejów pracowniczych. Czy jest to możliwe?

Klauzula informacyjna RODO dla pracowników – czy wymaga ich podpisu

Pytanie: Czy w wystarczającym jest umieszczenie w aktach osobowych pracownika klauzuli informacyjnej wynikającej z ustawy RODO? Czy też każdy pracownik musi ją wpierw podpisać?

Ważność dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych pracowników szkoły

Pracodawca zakłada i prowadzi dla każdego pracownika akta osobowe. W aktach tych gromadzi się ważne dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia pracownika, a część z nich trzeba na bieżąco aktualizować. Zachęcam do zapoznania się z poniższym artykułem, z którego dowiesz się, kiedy należy skierować pracownika na badania okresowe czy szkolenie bhp, oraz jak często pracownicy powinni aktualizować swoje oświadczenia dotyczące korzystania z uprawnień rodzicielskich czy prawo do przerwy na karmienie piersią.

3 zasady gromadzenia notatek służbowych o pracownikach

Notatki służbowe są tworzone zazwyczaj w celu udokumentowania zaniedbań i nieprawidłowości przy wykonywaniu pracy. Możliwość ich tworzenia nie wynika wprost z przepisów, jednakże Sąd Najwyższy dopuszcza ich sporządzanie i gromadzenie. Tworząc notatki służbowe dotyczące pracowników szkoły, trzeba pamiętać o 3. zasadach.

Tworzenie dokumentacji kadrowej z datą wsteczną

Specjalistka ds. kadrowych, porządkując dokumentację kadrową, zauważyła, że kilku nauczycieli spełniających warunki art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela nie ma potwierdzenia na piśmie przekształcenia umowy o pracę w zatrudnienie na podstawie mianowania. Sprawa dotyczyła nauczycieli, którzy otrzymali mianowanie z mocy ustawy obowiązującej do 7 sierpnia 1996 r. W związku z tym kadrowa, aby naprawić niedopatrzenie poprzedniego pracownika działu kadr, sporządziła akty mianowania z datą 7 sierpnia 1996 r. i dołączyła je do teczek akt osobowych nauczycieli, wcześniej przedłożywszy im te dokumenty. Na czym polegał błąd kadrowej? Jakie mogą jej grozić konsekwencje za takie postępowanie?

Archiwalny Akta osobowe dyrektora szkoły – kto prowadzi i przechowuje

Pytanie: Czy akta osobowe dyrektora szkoły powinny być zakładane, przechowywane i prowadzone przez jednostki organizacyjne, które wykonują czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów czy przez szkołę? 

Archiwalny Przechowywanie dokumentów dotyczących wyboru Społecznego Inspektora Pracy

Pytanie: Gdzie powinny znajdować się dokumenty dotyczące wyboru społecznego inspektora pracy (protokół komisji , lista obecności, karty do głosowania). Czy w teczce akt osobowych danego pracownika czy gdzie indziej?

Archiwalny Zgoda na godziny ponadwymiarowe – czy koniecznie w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie nauczyciela dotyczące zgody na przydział godzin ponadwymiarowych należy za każdym razem umieszczać w aktach osobowych czy może to być podpięte pod dokumentację zawierającą miesięczny wykaz godzin ponadwymiarowych wszystkich pracowników?

Archiwalny Skierowanie do nauczania religii – w części A czy B akt osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych należy umieścić skierowanie księdza do nauczania religii w szkole, a jeżeli w części B to czy należy je umieścić przed umową o pracę?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel