Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę i pracownika

Pytanie: Czy nowo zatrudniony pracownik (nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny) powinien wypełniać dwa kwestionariusze osobowe, tj. dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia oraz dla pracownika? Proszę o podanie aktualnie obowiązujących druków ,,kwestionariusza osobowego".

Archiwalny Usunięcie z akt osobowych umowy o pracę nauczyciela przeniesionego z innej szkoły

Pytanie: Nauczyciel został przeniesiony do naszej placówki na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela. Mimo, że do szkoły zostały przekazane akta osobowe nauczyciela, zawarto z nim umowę o pracę na czas nieokreślony w naszej szkole. Jest ona zbędna. Czy można ją usunąć z akt osobowych?

Archiwalny Włączenie przedszkola do zespołu szkół  a świadectwa pracy i akta osobowe

Pytanie: Do naszego zespołu szkół włączone zostaną oddziały przedszkola (dotychczasowy pracodawca to gminne przedszkole). W sytuacji połączenia i przejęcia pracowników powinnam żądać świadectw pracy od przechodzących pracodawców czy też akta osobowe powinny być przekazane?

Archiwalny Brak potwierdzenia przekształcenia stosunku pracy w mianowanie w aktach osobowych nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel 11 sierpnia 2009 roku uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, jest zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony, a w aktach osobowych nie ma informacji o przekształceniu stosunku pracy w mianowanie. Czy obecnie mogę taką informację zamieścić i z jaką datą?

Archiwalny Przekazanie akt osobowych nauczyciela do innej szkoły

Pytanie: Zatrudniliśmy nauczyciela na podstawie mianowania. W  poprzedniej szkole rozwiązał stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Czy należy wystąpić do poprzedniego pracodawcy o przekazanie akt osobowych? W jakich przypadkach następuje przekazanie akt osobowych do innej szkoły?

Archiwalny Oświadczenie o (nie) pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych należy przechowywać w części A czy B akt osobowych?

Archiwalny Oświadczenie o wyborze podstawowego miejsca pracy w aktach osobowych

Pytanie: Czy oświadczenie o wyborze głównego miejsca pracy nauczyciela należy przechowywać w części A czy B akt osobowych nauczyciela?

Archiwalny Zawartość teczek akt osobowych przy pierwszym i kolejnym zatrudnieniu w tej samej szkole

We wrześniu trwa nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami szkoły, a tym samym powstaje obowiązek założenia akt osobowych. Zakres dokumentów zbieranych od pracowników jest różny w zależności od tego, czy są to nowozatrudnieni pracownicy, czy też są to osoby, które były już zatrudnione w danej szkole. Sprawdź, co powinny zawierać akta osobowe bezpośrednio po zatrudnieniu pracownika.

Archiwalny Dokumentacja kadrowa nauczyciela w szkole, w której uzupełnia etat

Pytanie: Nauczycielka od 1 września będzie uzupełniała etat w mojej szkole. Czy mamy złożyć dla niej akta osobowe? Jakie dokumenty kadrowe powinny być gromadzone w szkole, w której nauczyciel uzupełnia etat?

Archiwalny Brak w aktach osobowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Pytanie: Podczas kontroli akt osobowych stwierdziłam, że w teczce kucharki zatrudnionej w przedszkolu brak świadectwa posiadania odpowiednich kwalifikacji. W odpowiedzi na moją prośbę o dostarczenie odpowiednich dokumentów, złożyła pismo, w którym informuje, że odpowiednie dokumenty dostarczyła przy nawiązywaniu stosunku pracy tj. 9 lat temu. Jakie działania mogę podjąć w przypadku konsekwentnego odmawiania przez pracownicę dostarczenia świadectwa posiadanych kwalifikacji?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel