Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP

Pytanie: Czy osoba, która posiada ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może szkolić swoich pracowników : wstępnie, ogólnie, okresowo ? Ukończone szkolenie trwało 64 godz., w tym 6 godz. ćwiczeń.

Dofinansowanie do zakupu okularów dla nauczyciela - bibliotekarza

Pytanie: Nauczyciel pracujący w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej po skierowaniu na badania kontrolne kupił okulary i jeszcze przed złożeniem faktury wystąpił o refundację kosztów ich zakupów. Udzielono mu informację, że szkoła nie ma na to pieniędzy. Nauczyciel w kolejnym roku kalendarzowym wystąpił ponownie o refundację z fakturą na zakup okularów oraz orzeczeniem lekarskim. W odpowiedzi wskazano, że refundacja nie może być mi przyznana, gdyż faktura została wystawiona w ubiegłym roku kalendarzowym. Czy jest to zgodne z prawem?

Mleko dla palaczy c.o. - czy nadal przysługuje

Pytanie: Pracownicy pełniący obowiązki palaczy w szkole i przedszkolu w sezonie grzewczym otrzymują 1/2 litra mleka dziennie. Czy obowiązek zapewnienia mleka wynika z obowiązujących przepisów? Regulamin pracy tego świadczenia nie przewiduje.

Zawarcie umowy z jednostką medycyny pracy - możliwość czy obowiązek pracodawcy

Pytanie: Czy obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników, jest zawarcie umowy z jednostką medycyny pracy na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych? Czy ważne są takie badania bez zawarcia umowy z medycyną pracy?

Termin zgłoszenia wypadku przy pracy

Pytanie: Czy nauczyciel może zgłosić wypadek przy pracy po roku od zdarzenia?

Ekwiwalent za odzież roboczą nauczyciela ze zniżką pensum

Pytanie: Nauczyciel wychowania fizycznego pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Z tego tytułu ma zniżkę godzin do 11/28. W jakiej wysokości powinien otrzymać ekwiwalent na odzież roboczą (z pełnego etatu czy uwzględniający zniżkę godzin)?

Rozszerzenie badań okresowych nauczyciela o badania okulistyczne

Pytanie: Nauczycielka chciałaby w ramach badań okresowych zrobić także badania okulistyczne. Czy można dopisać okulistę do skierowania na badania okresowe? Jaki zakres badań jest w ogóle obowiązkowy dla nauczycieli?

Badania lekarskie nauczycieli z inicjatywy dyrektora szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na badania lekarskie, mimo że jego badania okresowe są ważne jeszcze przez ponad rok?

Upływ ważności badań okresowych w czasie urlopu zdrowotnego

Pytanie: W okresie korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia upłynął termin na przeprowadzenie badań okresowych. Czy po urlopie zdrowotnym wystarczy skierować nauczyciela tylko na badania kontrolne, czy także okresowe?

Zwolnienie ze wstępnych badań lekarskich - kogo dotyczy

Pytanie: Czy zatrudniany nauczyciel, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie wydane w czasie zatrudnienia w poprzednim miejscu pracy, powinien być skierowany przez nowego pracodawcę na wstępne badania lekarskie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel