Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Zasady zawierania umowy zlecenia ze specjalistą bhp

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na całym etacie jako nauczyciel informatyki i techniki. Szkoła do tej pory miała z ww. pracownikiem podpisaną dodatkową umowę zlecenia, w ramach której pracownik przeprowadzał szkolenia bhp dla pracowników nowo zatrudnionych oraz inne obowiązki jako inspektor bhp. Za wykonaną usługę pracownik co miesiąc wystawiał nam rachunek na w/w kwotę. Czy to rozwiązanie jest zgodne z nowymi przepisami?

Jak postąpić z nietypowo zachowującym się nauczycielem

Pytanie: Nauczycielka z naszej szkoły, od pewnego czasu,. zachowuje się bardzo dziwnie na lekcjach, przykładowo nie prowadzi zajęć, albo realizuje tematy niezgodne z rozkładem materiału. Młodzież pisze skargi do dyrektora i kuratorium. Prowadzone z nią rozmowy nie przynoszą skutku. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły może skierować ją na badania psychiatryczne?

Zakres badań profilaktycznych dla pracownika wykonującego obowiązki kierowcy

Pytanie: Zatrudniamy w przedszkolu pracownika gospodarczego, który w zakresie obowiązków ma dowożenie posiłków do placówki (na terenie małego miasta, samochodem o wadze poniżej 3,5 tony). Czy taki pracownik musi mieć wykonane testy psychologiczne?

Skierowanie na badania profilaktyczne przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego nie zawsze konieczne

Pytanie: Nauczyciel był na urlopie dla poratowania zdrowia, a obecnie korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie jest w trakcie ubiegania się o rentę z tyt. niezdolności do pracy (nadal czeka na decyzję ZUS). Czy należy nauczyciela wysłać na badania kontrolne przed upływem okresu zwolnienia?

Termin badania okresowego po badaniu kontrolnym przed zakończeniem urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego do 30 czerwca. Na 2 tygodnie przed zakończeniem tego urlopu powinien dostać skierowanie do medycyny pracy na badania kontrolne. Jednak 28 sierpnia kończy mu się ważność badań okresowych. Czy powinien wykonać obydwa te badania i w terminach jak wyżej?

Środki czystości i napoje dla pracowników szkoły

Pytanie: Czy pracownikom szkoły tj. pedagogicznym i niepedagogicznym przysługuje nieodpłatnie: herbata, ręcznik i mydło. Jakie przepisy regulują tą kwestię?

Okres użytkowania odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Pytanie: Sprzątaczka zatrudniona w szkole w wymiarze 1 etatu otrzymuje obuwie ochronne , którego czasokres zużycia wynosi 18 miesięcy. Proszę wskazać czasokres zużycia obuwia sprzątaczki zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu, 0,875 etatu, 0,75 etatu oraz 0,125 etatu. Nauczycielowi wuefiście zatrudnionemu w wymiarze 1 etatu przysługuje T-shirt na czasokres zużycia 12 miesięcy. Proszę wskazać czasokres zużycia T-shirtu w przypadku Dyrektora szkoły zatrudnionemu w wymiarze 1 etatu, w tym prowadzącym 4 godz. lekcyjne wychowania fizycznego.

Uprawnienia do prowadzenia szkoleń BHP

Pytanie: Czy osoba, która posiada ukończone szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może szkolić swoich pracowników : wstępnie, ogólnie, okresowo ? Ukończone szkolenie trwało 64 godz., w tym 6 godz. ćwiczeń.

Dofinansowanie do zakupu okularów dla nauczyciela - bibliotekarza

Pytanie: Nauczyciel pracujący w skomputeryzowanej bibliotece szkolnej po skierowaniu na badania kontrolne kupił okulary i jeszcze przed złożeniem faktury wystąpił o refundację kosztów ich zakupów. Udzielono mu informację, że szkoła nie ma na to pieniędzy. Nauczyciel w kolejnym roku kalendarzowym wystąpił ponownie o refundację z fakturą na zakup okularów oraz orzeczeniem lekarskim. W odpowiedzi wskazano, że refundacja nie może być mi przyznana, gdyż faktura została wystawiona w ubiegłym roku kalendarzowym. Czy jest to zgodne z prawem?

Mleko dla palaczy c.o. - czy nadal przysługuje

Pytanie: Pracownicy pełniący obowiązki palaczy w szkole i przedszkolu w sezonie grzewczym otrzymują 1/2 litra mleka dziennie. Czy obowiązek zapewnienia mleka wynika z obowiązujących przepisów? Regulamin pracy tego świadczenia nie przewiduje.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel