Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim a obowiązek wykonania badań kontrolnych

Pytanie: Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni, a następnie korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Po zakończeniu tych urlopów chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy, w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, przed rozpoczęciem korzystania z urlopu powinna dostarczyć orzeczenie o zdolności do pracy?

Zdaniem Sądu Najwyższego: badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim także w przypadku korzystania z urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim do końca czerwca. Natomiast od początku lipca będzie wykorzystywał urlop wypoczynkowy. Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego nauczyciela należy skierować na badania kontrolne do lekarza medycyny pracy?

Obowiązkowe badanie wzroku dla pedagoga

Pytanie: Czy pedagog szkolny zatrudniony w pełnym wymiarze godzin 30/30 przy badaniach okresowych może zostać skierowany na badanie wzroku, a jego stanowisko uznane za pracę przy monitorze ekranowym przekraczającą 4 godziny dziennie. Jak określić czas spędzony przed monitorem ekranowym pedagoga?

Zasady zawierania umowy zlecenia ze specjalistą bhp

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na całym etacie jako nauczyciel informatyki i techniki. Szkoła do tej pory miała z ww. pracownikiem podpisaną dodatkową umowę zlecenia, w ramach której pracownik przeprowadzał szkolenia bhp dla pracowników nowo zatrudnionych oraz inne obowiązki jako inspektor bhp. Za wykonaną usługę pracownik co miesiąc wystawiał nam rachunek na w/w kwotę. Czy to rozwiązanie jest zgodne z nowymi przepisami?

Jak postąpić z nietypowo zachowującym się nauczycielem

Pytanie: Nauczycielka z naszej szkoły, od pewnego czasu,. zachowuje się bardzo dziwnie na lekcjach, przykładowo nie prowadzi zajęć, albo realizuje tematy niezgodne z rozkładem materiału. Młodzież pisze skargi do dyrektora i kuratorium. Prowadzone z nią rozmowy nie przynoszą skutku. Czy w tej sytuacji dyrektor szkoły może skierować ją na badania psychiatryczne?

Zakres badań profilaktycznych dla pracownika wykonującego obowiązki kierowcy

Pytanie: Zatrudniamy w przedszkolu pracownika gospodarczego, który w zakresie obowiązków ma dowożenie posiłków do placówki (na terenie małego miasta, samochodem o wadze poniżej 3,5 tony). Czy taki pracownik musi mieć wykonane testy psychologiczne?

Skierowanie na badania profilaktyczne przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego nie zawsze konieczne

Pytanie: Nauczyciel był na urlopie dla poratowania zdrowia, a obecnie korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie jest w trakcie ubiegania się o rentę z tyt. niezdolności do pracy (nadal czeka na decyzję ZUS). Czy należy nauczyciela wysłać na badania kontrolne przed upływem okresu zwolnienia?

Termin badania okresowego po badaniu kontrolnym przed zakończeniem urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczyciel korzysta z urlopu zdrowotnego do 30 czerwca. Na 2 tygodnie przed zakończeniem tego urlopu powinien dostać skierowanie do medycyny pracy na badania kontrolne. Jednak 28 sierpnia kończy mu się ważność badań okresowych. Czy powinien wykonać obydwa te badania i w terminach jak wyżej?

Środki czystości i napoje dla pracowników szkoły

Pytanie: Czy pracownikom szkoły tj. pedagogicznym i niepedagogicznym przysługuje nieodpłatnie: herbata, ręcznik i mydło. Jakie przepisy regulują tą kwestię?

Okres użytkowania odzieży roboczej dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze

Pytanie: Sprzątaczka zatrudniona w szkole w wymiarze 1 etatu otrzymuje obuwie ochronne , którego czasokres zużycia wynosi 18 miesięcy. Proszę wskazać czasokres zużycia obuwia sprzątaczki zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu, 0,875 etatu, 0,75 etatu oraz 0,125 etatu. Nauczycielowi wuefiście zatrudnionemu w wymiarze 1 etatu przysługuje T-shirt na czasokres zużycia 12 miesięcy. Proszę wskazać czasokres zużycia T-shirtu w przypadku Dyrektora szkoły zatrudnionemu w wymiarze 1 etatu, w tym prowadzącym 4 godz. lekcyjne wychowania fizycznego.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel