Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

a33a2eb2084db50b2edb203e367e7587eccf899e-xlarge(1)

10 obowiązków dyrektora związanych z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy

Niezależnie od wielkości szkoły i woli jej dyrektora, pracownik może zostać wybrany społecznym inspektorem pracy i uzyskać szereg uprawnień w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy w placówce. Poznaj kompetencje społecznego inspektora pracy oraz sprawdź, jakie wiążą się z nimi obowiązki dyrektora szkoły.

Zakres kompetencji specjalisty ds. bhp

Pytanie: Czy specjalista ds. bhp zatrudniony w szkole na etacie może przeprowadzać szkolenia okresowe czy tylko szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)?

Ważność badań sanitarno-epidemiologicznych przy zmianie pracodawcy

Pytanie: Czy orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane raz, bezterminowo i nie trzeba go wykonywać zmieniając pracę (pod warunkiem nie przebycia zakażenia)?

Odmowa przyjęcia odzieży roboczej i żądanie w to miejsce wypłaty ekwiwalentu

Pytanie: Dla nauczycieli wychowania fizycznego zakupiono, zgodnie z regulaminem, stroje sportowe. Nauczyciele odmawiają ich przyjęcia i żądają wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Co zrobić w tej sytuacji?   

Badania kontrolne po urlopie bezpłatnym

Pytanie: Nauczyciel przez 10 miesięcy przebywał na urlopie bezpłatnym. Ma ważne badania okresowe jeszcze przez rok. Czy należy skierować go na badania kontrolne?  

Odmowa wykonania badań okresowych w czasie strajku

Pytanie: Czy nauczyciel w trakcie strajku może odmówić wykonania okresowych badań pracowniczych, których termin upływa już za tydzień?

apteczka

Kiedy, jak i kogo szkolić w zakresie pierwszej pomocy?

Do 1 marca 2019 r. wszyscy pracownicy (nie tylko nauczyciele) publicznych i niepublicznych szkół musieli zostać przedszkolni z udzielania pierwszej pomocy. Realizacja tego obowiązku spowodowała wiele pytań oraz wątpliwości. Jak się okazuje, zdaniem MEN omawianie problematyki pierwszej pomocy tylko w ramach szkolenia bhp nie jest prawidłową formą realizacji tego obowiązku. Kolejne pytania dotyczą tego, jak długo jest ważne szkolenie z pierwszej pomocy, kto może je prowadzić oraz czy pracownikowi należy się wynagrodzenia za odbywanie szkolenia. Zapraszam do lektury i zapoznania się z konkretnymi wytycznymi MEN oraz ekspertów oświatowych!

Badania psychotechniczne nauczyciela korzystającego z samochodu prywatnego do celów służbowych

Pytanie: Czy nauczyciel, który wykorzystuje samochód prywatny do celów służbowych tj. dojazd na indywidualne zajęcia do domu ucznia, powinien być skierowany na badania psychotechniczne?

Niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej a zdolność do pracy w przedszkolu

Pytanie: Osoba zatrudniona przedszkolu na stanowisku pomocy nauczyciela doniosła w trakcie zatrudnienia orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym z symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P – choroby psychiczne, w tym m.in. osoby z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, utrwalonymi zaburzeniami lękowymi o znacznym stopniu nasilenia czy zespołami otępiennymi . Czy z takimi zaburzeniami psychotycznymi osoba może pracować z dziećmi przedszkolnymi , gdzie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci?

Czas na zgłoszenie choroby zawodowej w przypadku przejścia na emeryturę

Pytanie: Jestem emerytem ale nadal pracuję w szkole. Czy 2-letni termin na zgłoszenie choroby zawodowej liczy się od momentu przejścia na emeryturę czy faktycznego zakończenia pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel