Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

BHP pracowników oświaty

Znajdziesz tu aktualne porady Ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące badań okresowych i kontrolnych, szkoleń bhp , a także zasad kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników.

Aktualizacja książeczek sanepidu pracowników szkoły - czy wymagana

Pytanie: Jak często pracownicy szkoły (przedszkola) muszą wykonywać badania epidemiologiczne?

kask, wiertarka, rękawice

Przydział odzieży roboczej i środków ochrony - 8 zadań kierownika gospodarczego

Konieczne jest opracowanie zasad i organizacji przydzielania pracownikom szkoły odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.  Przeczytaj, kto może mieć własną odzież, a komu należy ją dostarczyć oraz jakich 8 zadań ma kierownik gospodarczy w związku z koniecznością zapewnienia odzieży roboczej.

Badania kontrolne przed urlopem w dobie koronawirusa

Pytanie: Sprzątaczka po 182 dniach choroby, w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie renty, chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Nie wykonała jednak badań kontrolnych, ponieważ placówka medycyny pracy jest zamknięta. Co zrobić w tej sytuacji?  

Wybór SIP – uprawnienie związkowców czy wszystkich pracowników

Pytanie: Czy wyboru społecznego inspektora pracy dokonują wyłącznie członkowie związków zawodowych czy ogół pracowników placówki?

7fab0a8441d2dd4321f2652ae39f9c739b030b00-xlarge(1)

Badania sanitarno–epidemiologiczne w placówce oświatowej – kogo dotyczą

Sprawdź, jak w obecnym stanie prawnym przebiega ustalenia kto powinien wykonać badania do celów sanitarno – epidemiologicznych. 

Odzież ochronna „Pana STOP”

Pytanie: Gdzie znajdę przepisy dotyczące norm przydziału odzieży roboczej dla osoby przeprowadzającej uczniów przez jezdnię?

Dofinansowanie zakupu okularów pracownika zatrudnionego na pół etatu

Pytanie: Czy pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu (4 godziny dziennie) na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy przysługuje refundacja kosztu zakupu okularów korekcyjnych? Czy prawdą jest, że od czasu pracy przy monitorze należy odliczyć 15-minutową przerwę w pracy i w związku z tym dofinansowanie się nie należy?

Skład zespołu powypadkowego, gdy nie ma w placówce społecznego inspektora pracy

Pytanie: Kto powinien wchodzić w skład zespołu powypadkowego w szkole, jeśli w placówce nie ma społecznego inspektora pracy?  

Odzież i obuwie robocze dla pracowników przedszkola

Pytanie: Jaką odzież roboczą i w jakim terminie powinni otrzymać poszczególni pracownicy przedszkola?

a33a2eb2084db50b2edb203e367e7587eccf899e-xlarge(1)

10 obowiązków dyrektora związanych z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy

Niezależnie od wielkości szkoły i woli jej dyrektora, pracownik może zostać wybrany społecznym inspektorem pracy i uzyskać szereg uprawnień w zakresie kontroli przestrzegania przepisów bhp i prawa pracy w placówce. Poznaj kompetencje społecznego inspektora pracy oraz sprawdź, jakie wiążą się z nimi obowiązki dyrektora szkoły.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel