Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Ocena pracy, od której wniesiono odwołanie a konkurs na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od otrzymanej oceny pracy, może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Odmowa dopuszczenia kandydata wystarczająca do zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

Pytanie: Komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia jedynego kandydata do postępowania konkursowego w związku z tym, że oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Kandydat został poinformowany o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. Kandydat zaakceptował decyzję komisji i nie wystąpił z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Czy organ prowadzący powinien w jakiś sposób usankcjonować decyzję komisji konkursowej czy też komisja konkursowa wyczerpała cały tok postępowania?

Archiwalny Odrzucenie oferty kandydata na dyrektora szkoły z powodu braku dat na dokumentach

Pytanie: Oferta kandydata na dyrektora szkoły została odrzucona z powodu braków formalnych. W pisemnym uzasadnieniu, organ prowadzący wskazał, że powodem odrzucenia oferty był brak daty na potwierdzeniu za zgodność oryginałem dokumentów oraz na złożonych oświadczeniach. Czy takie uchybienia dają podstawę do odmowy dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły?

Archiwalny Odrzucenie oferty kandydata na dyrektora szkoły z powodu braku podpisu pod wizją funkcjonowania szkoły

Pytanie: Czy brak własnoręcznych podpisów pod dokumentem wizji funkcjonowania szkoły oraz życiorysem nauczyciela - kandydata na stanowisko dyrektora szkoły może być przesłanką do odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej?

Archiwalny Postępowanie dyscyplinarne a ubieganie się o stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Czy toczące się postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne uniemożliwia złożenie aplikacji do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Jeżeli tak, a później postępowanie zakończy się umorzeniem to czy osoba, która nie mogła z tego powodu wziąć udziału w konkursie na dyrektora szkoły może podjąć jakieś kroki prawne?

Archiwalny Protokół z konkursu na dyrektora szkoły - gdzie go przechowywać?

Pytanie: Gdzie powinien trafić protokół z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Czy do akt osobowych czy do teczki 2111?

Archiwalny Przedstawiciel CUW w komisji konkursowej na dyrektora szkoły – czy to możliwe

Pytanie: Czy w skład powoływanej przez burmistrza komisji w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły może być powołany pracownik samorządowego centrum usług wspólnych jako przedstawiciel organu prowadzącego?

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły nie musi być jego członkiem

Pytanie: W szkole istnieje związek zawodowy, który nie jest organizacją międzyzakładową i swoimi działaniem obejmuje tylko daną szkołę. Automatycznie nie zrzesza pracowników spoza placówki. Do konkursu na dyrektora szkoły związek musi wytypować przedstawiciela, który nie może być pracownikiem szkoły. Czy wytypowany przedstawiciel spoza szkoły musi być zatem członkiem związku, czy jest to wewnętrzną sprawą związku?

Archiwalny Radni w komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy do komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły organ prowadzący, jako swoich przedstawicieli do komisji konkursowej, możne wyznaczyć radnych rady gminy?

Archiwalny Rodzic absolwenta szkoły w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły może zasiadać rodzic absolwenta szkoły? Przewodniczący rady rodziców, reprezentujący radę w konkursie, jest ojcem uczennicy, która w kwietniu odebrała świadectwo ukończenia szkoły, a konkurs odbędzie się pod koniec maja.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel