Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Kto potwierdza zgodność oryginałem kopii dokumentów składanych w związku z konkursem na dyrektora szkoły

Pytanie: Kto powinien potwierdzić zgodność kopii dokumentów z oryginałami przy składaniu dokumentów na konkurs na dyrektora szkoły?

Archiwalny Niekompletny akt nadania stopnia awansu zawodowego a konkurs na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy brak uzasadnienia do aktu nadania stopnia awansu zawodowego w dokumentacji kandydata na dyrektora szkoły może być powodem niedopuszczenia kandydata do drugiej części postępowania konkursowego?

Archiwalny Ocena pracy przy konkursie na dyrektora szkoły - jak liczyć okres, który upłynął od jej wystawienia?

Pytanie: Nauczyciel w 2003 roku uzyskał wyróżniającą ocenę pracy. Przez kilka lat przebywał na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji w samorządzie gminnym. Przez te lata nie pracował na stanowisku nauczycielskim. Czy jego ocena pracy jest aktualna i może ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Ocena pracy, od której wniesiono odwołanie a konkurs na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od otrzymanej oceny pracy, może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Odmowa dopuszczenia kandydata wystarczająca do zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

Pytanie: Komisja konkursowa powołana do wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia jedynego kandydata do postępowania konkursowego w związku z tym, że oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu. Kandydat został poinformowany o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. Kandydat zaakceptował decyzję komisji i nie wystąpił z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Czy organ prowadzący powinien w jakiś sposób usankcjonować decyzję komisji konkursowej czy też komisja konkursowa wyczerpała cały tok postępowania?

Archiwalny Odrzucenie oferty kandydata na dyrektora szkoły z powodu braku dat na dokumentach

Pytanie: Oferta kandydata na dyrektora szkoły została odrzucona z powodu braków formalnych. W pisemnym uzasadnieniu, organ prowadzący wskazał, że powodem odrzucenia oferty był brak daty na potwierdzeniu za zgodność oryginałem dokumentów oraz na złożonych oświadczeniach. Czy takie uchybienia dają podstawę do odmowy dopuszczenia do konkursu na dyrektora szkoły?

Archiwalny Odrzucenie oferty kandydata na dyrektora szkoły z powodu braku podpisu pod wizją funkcjonowania szkoły

Pytanie: Czy brak własnoręcznych podpisów pod dokumentem wizji funkcjonowania szkoły oraz życiorysem nauczyciela - kandydata na stanowisko dyrektora szkoły może być przesłanką do odmowy dopuszczenia go do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły publicznej?

Archiwalny Postępowanie dyscyplinarne a ubieganie się o stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Czy toczące się postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne uniemożliwia złożenie aplikacji do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Jeżeli tak, a później postępowanie zakończy się umorzeniem to czy osoba, która nie mogła z tego powodu wziąć udziału w konkursie na dyrektora szkoły może podjąć jakieś kroki prawne?

Archiwalny Protokół z konkursu na dyrektora szkoły - gdzie go przechowywać?

Pytanie: Gdzie powinien trafić protokół z przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły? Czy do akt osobowych czy do teczki 2111?

Archiwalny Przedstawiciel CUW w komisji konkursowej na dyrektora szkoły – czy to możliwe

Pytanie: Czy w skład powoływanej przez burmistrza komisji w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły może być powołany pracownik samorządowego centrum usług wspólnych jako przedstawiciel organu prowadzącego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel