Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły nie musi być jego członkiem

Pytanie: W szkole istnieje związek zawodowy, który nie jest organizacją międzyzakładową i swoimi działaniem obejmuje tylko daną szkołę. Automatycznie nie zrzesza pracowników spoza placówki. Do konkursu na dyrektora szkoły związek musi wytypować przedstawiciela, który nie może być pracownikiem szkoły. Czy wytypowany przedstawiciel spoza szkoły musi być zatem członkiem związku, czy jest to wewnętrzną sprawą związku?

Archiwalny Radni w komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy do komisji konkursowej w konkursie na dyrektora szkoły organ prowadzący, jako swoich przedstawicieli do komisji konkursowej, możne wyznaczyć radnych rady gminy?

Archiwalny Rodzic absolwenta szkoły w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły może zasiadać rodzic absolwenta szkoły? Przewodniczący rady rodziców, reprezentujący radę w konkursie, jest ojcem uczennicy, która w kwietniu odebrała świadectwo ukończenia szkoły, a konkurs odbędzie się pod koniec maja.

Archiwalny Termin wejścia w życie zarządzenia wójta o zatwierdzeniu wyników konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie: 30 czerwca odbył się konkurs na dyrektora naszej placówki, jednakże został unieważniony. Ponowne postępowanie konkursowe odbędzie się 25 sierpnia. Czy zarządzenie wójta o powołaniu wyłonionego w trakcie tego konkursu dyrektora szkoły jest skuteczne od razu czy też uprawomocni się dopiero po 14 dniach? Jeżeli trzeba czekać na wejście w życie tej decyzji to kto będzie pełnił obowiązki dyrektora szkoły do tego dnia?

Archiwalny Udział w konkursie na dyrektora szkoły nauczyciela bez aktualnej oceny pracy

Pytanie: Czy nauczyciel, który aktualnie jest w trakcie oceny pracy, może wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły?

Archiwalny Ukończenie studiów z zakresu zarządzania, jako warunek zostania dyrektorem szkoły

Pytanie: Czy ukończenie studiów magisterskich w Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie i dowodzenie w zakresie kierowania w środowisku teleinformatycznym spełnia wymóg ukończenia studiów wyższych z zakresu zarządzania niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Upoważnienie przedstawiciela związku zawodowego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: W pracach nad projektem opinii dyrektora szkoły weźmie udział przedstawiciel międzyzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie ze statutem związek zawodowy jest reprezentowany przez zarząd. Czy aby przystąpić do pracy nad projektem przedstawiciel powinien spełnić wymóg formalny i przedłożyć pisemne pełnomocnictwo w formie uchwały o reprezentowaniu woli zarządu związku?

Archiwalny Zakreślenie ram czasowych na prezentację koncepcji rozwoju placówki w czasie konkursu na dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.

Archiwalny Zwolnienie od pracy na udział w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w dniu konkursu na dyrektora szkoły dotychczasowy dyrektor szkoły powinien wziąć urlop bezpłatny, aby móc uczestniczyć w konkursie?

Archiwalny Zwolnienie od pracy nauczyciela - związkowca na czas pracy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora została powołana nauczycielka, która działa w Solidarności (przekazała uchwałę Zarządu Powiatu o powołanie jej do komisji). Posiedzenie komisji jest w czasie lekcji, czy na podstawie uchwały można ją zwolnić z zajęć i czy zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel