Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Termin wejścia w życie zarządzenia wójta o zatwierdzeniu wyników konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie: 30 czerwca odbył się konkurs na dyrektora naszej placówki, jednakże został unieważniony. Ponowne postępowanie konkursowe odbędzie się 25 sierpnia. Czy zarządzenie wójta o powołaniu wyłonionego w trakcie tego konkursu dyrektora szkoły jest skuteczne od razu czy też uprawomocni się dopiero po 14 dniach? Jeżeli trzeba czekać na wejście w życie tej decyzji to kto będzie pełnił obowiązki dyrektora szkoły do tego dnia?

Archiwalny Udział w konkursie na dyrektora szkoły nauczyciela bez aktualnej oceny pracy

Pytanie: Czy nauczyciel, który aktualnie jest w trakcie oceny pracy, może wziąć udział w konkursie na dyrektora szkoły?

Archiwalny Ukończenie studiów z zakresu zarządzania, jako warunek zostania dyrektorem szkoły

Pytanie: Czy ukończenie studiów magisterskich w Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie i dowodzenie w zakresie kierowania w środowisku teleinformatycznym spełnia wymóg ukończenia studiów wyższych z zakresu zarządzania niezbędny do ubiegania się o stanowisko dyrektora szkoły?

Archiwalny Upoważnienie przedstawiciela związku zawodowego do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły

Pytanie: W pracach nad projektem opinii dyrektora szkoły weźmie udział przedstawiciel międzyzakładowej organizacji związkowej. Zgodnie ze statutem związek zawodowy jest reprezentowany przez zarząd. Czy aby przystąpić do pracy nad projektem przedstawiciel powinien spełnić wymóg formalny i przedłożyć pisemne pełnomocnictwo w formie uchwały o reprezentowaniu woli zarządu związku?

Archiwalny Zakreślenie ram czasowych na prezentację koncepcji rozwoju placówki w czasie konkursu na dyrektora szkoły

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły może być unieważniony i przeprowadzony ponownie w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu. Taką nieprawidłowością może być ograniczenie kandydatom czasu na prezentację koncepcji rozwoju placówki lub przerywanie im w trakcie tej prezentacji.

Archiwalny Zwolnienie od pracy na udział w konkursie na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy w dniu konkursu na dyrektora szkoły dotychczasowy dyrektor szkoły powinien wziąć urlop bezpłatny, aby móc uczestniczyć w konkursie?

Archiwalny Zwolnienie od pracy nauczyciela - związkowca na czas pracy w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: W skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora została powołana nauczycielka, która działa w Solidarności (przekazała uchwałę Zarządu Powiatu o powołanie jej do komisji). Posiedzenie komisji jest w czasie lekcji, czy na podstawie uchwały można ją zwolnić z zajęć i czy zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Archiwalny Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora – według dotychczasowych, czy nowych przepisów

Pytanie: Na podstawie jakich aktów prawnych przeprowadza się obecnie procedurę konkursu na dyrektora publicznej szkoły podstawowej?

Archiwalny Kandydat na dyrektora nie musi przerywać urlopu macierzyńskiego

Pytanie: Czy nauczyciel będący na urlopie macierzyńskim może składać dokumenty do konkursu na dyrektora szkoły, czy urlop powinien przerwać? Konkurs odbędzie się w drugiej połowie sierpnia, termin składania dokumentów jest do dnia 5 sierpnia, a nauczyciel kończy urlop macierzyński 20 sierpnia.

Archiwalny Wymogi objęcia funkcji dyrektora w zespole szkół

Pytanie: Czy nauczyciel posiadający kwalifikacje, czyli studia wyższe do nauczania w edukacji wczesnoszkolnej i studia podyplomowe z informatyki może pełnić stanowisko dyrektora w zespole szkół - szkoła podstawowa i gimnazjum?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel