Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Koncepcja rozwoju przedszkola w konkursie na stanowisko dyrektora

Pytanie: Mam zamiar przystąpić do konkursu na dyrektora przedszkola. Co powinna zawierać koncepcja rozwoju przedszkola, w jakiej formie być napisana i ogólnie jak powinna wyglądać?

Archiwalny Nauczyciel pełniący funkcję radnego w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy radny miasta (organ prowadzący szkołę) jako nauczyciel może uczestniczyć w konkursie na dyrektora szkoły (w której obecnie pracuje i jest radnym) jako jeden z jej członków?

Archiwalny Pozytywna ocena dotychczasowego dyrektora szkoły a możliwość przeprowadzenia konkursu na to stanowisko

Pytanie: Czy pozytywna ocena pracy dyrektora szkoły wyklucza możliwość przeprowadzenia konkursu na to stanowisko przez organ prowadzący?

Archiwalny Doświadczenie na stanowisku kierowniczym - czy wymagane, gdy nauczyciel ubiega się o stanowisko dyrektora szkoły?

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany składając ofertę do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej musi mieć udokumentowany  staż pracy na stanowisku kierowniczym?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły

Pytanie: Co w sytuacji, gdy dyrektorowi wybranemu w konkursie, 31 sierpnia 2013 r. kończy sie umowa na czas określony zawarta na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela?

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji konkursowej na dyrektora przedszkola

Pytanie: Czy w pracach komisji konkursowej na dyrektora przedszkola może uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego, jeśli w placówce zatrudnione są 4 osoby należące do związku? Związek zawodowy działający we wszystkich szkołach i placówkach gminy liczy ok. 40 osób. Czy w pracach komisji może uczestniczyć emerytowany nauczyciel, należący do związku, wcześniej pełniący funkcję dyrektora placówki, której konkurs dotyczy?

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji wybierającej dyrektora

Pytanie: Kandydat na dyrektora szkoły był członkiem zarządu jednego ze związków zawodowych, czy przedstawiciel tegoż związku powinien wchodzić w skład komisji wybierającej dyrektora?

Archiwalny Pytania w czasie konkursu na dyrektora szkoły

Pytanie: Jakie są najczęściej zadawane pytania podczas konkursu na dyrektora szkoły?

Archiwalny Odwołanie od konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Tym razem w dziale „Kuratorium radzi” ekspert rozważa problem odwołania od konkursu na stanowisko dyrektora szkoły: „Pełniłam obowiązki dyrektora szkoły. Po upływie kadencji odbył się konkurs na nowego dyrektora, w którym byłam jedyną kandydatką. W konkursie dostałam jednak za mało głosów. Pytanie 1: czy od konkursu można się odwołać? Do kogo, w jakim terminie, z jakiego powodu? Pytanie 2: czy mogę pełnić nadal funkcję p.o.?” Zapoznaj się z regulacjami w tym zakresie.

Archiwalny Dokumentacja składana przez kandydata na dyrektora szkoły

Pytanie: Gdzie można znaleźć wzory oświadczeń, poświadczeń składanych przez kandydata na dyrektora szkoły?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel