Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Konkurs na dyrektora szkoły

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące powierzania stanowisk kierowniczych w szkole i przedszkolu. Poznaj zasady powoływania dyrektora szkoły oraz wicedyrektora szkoły. Dowiedz się, w jaki sposób możesz odwołać kadrę kierowniczą Twojej placówki.

Archiwalny Obsada stanowiska dyrektora w szkole stowarzyszeniowej

Pytanie: Czy w dalszym ciągu można powoływać dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie bez przeprowadzania konkursu na dyrektora? Mojej oceny pracy dokonano w okresie, w którym szkoła była prowadzona jeszcze przez jednostkę samorządu terytorialnego. Do kiedy ważna jest ocena mojej pracy ? Czy w sytuacji powierzenia przez organ prowadzący funkcji dyrektora szkoły bez przeprowadzania konkursu na kolejną kadencję powinnam mieć nową ocenę pracy?

Archiwalny Koncepcja rozwoju przedszkola w konkursie na stanowisko dyrektora

Pytanie: Mam zamiar przystąpić do konkursu na dyrektora przedszkola. Co powinna zawierać koncepcja rozwoju przedszkola, w jakiej formie być napisana i ogólnie jak powinna wyglądać?

Archiwalny Koncepcja rozwoju przedszkola w konkursie na stanowisko dyrektora

Pytanie: Mam zamiar przystąpić do konkursu na dyrektora przedszkola. Co powinna zawierać koncepcja rozwoju przedszkola, w jakiej formie być napisana i ogólnie jak powinna wyglądać?

Archiwalny Nauczyciel pełniący funkcję radnego w komisji konkursowej na dyrektora szkoły

Pytanie: Czy radny miasta (organ prowadzący szkołę) jako nauczyciel może uczestniczyć w konkursie na dyrektora szkoły (w której obecnie pracuje i jest radnym) jako jeden z jej członków?

Archiwalny Pozytywna ocena dotychczasowego dyrektora szkoły a możliwość przeprowadzenia konkursu na to stanowisko

Pytanie: Czy pozytywna ocena pracy dyrektora szkoły wyklucza możliwość przeprowadzenia konkursu na to stanowisko przez organ prowadzący?

Archiwalny Oświadczenie lustracyjne w konkursie na dyrektora szkoły - kogo dotyczy

Pytanie: Czy każdego kandydata w konkursie na dyrektora placówki oświatowej obowiązuje złożenie oświadczenia o lustracyjnego?

Archiwalny Doświadczenie na stanowisku kierowniczym - czy wymagane, gdy nauczyciel ubiega się o stanowisko dyrektora szkoły?

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany składając ofertę do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły publicznej musi mieć udokumentowany  staż pracy na stanowisku kierowniczym?

Archiwalny Zatrudnienie nauczyciela, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły

Pytanie: Co w sytuacji, gdy dyrektorowi wybranemu w konkursie, 31 sierpnia 2013 r. kończy sie umowa na czas określony zawarta na podstawie art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela?

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji konkursowej na dyrektora przedszkola

Pytanie: Czy w pracach komisji konkursowej na dyrektora przedszkola może uczestniczyć przedstawiciel związku zawodowego, jeśli w placówce zatrudnione są 4 osoby należące do związku? Związek zawodowy działający we wszystkich szkołach i placówkach gminy liczy ok. 40 osób. Czy w pracach komisji może uczestniczyć emerytowany nauczyciel, należący do związku, wcześniej pełniący funkcję dyrektora placówki, której konkurs dotyczy?

Archiwalny Przedstawiciel związku zawodowego w komisji wybierającej dyrektora

Pytanie: Kandydat na dyrektora szkoły był członkiem zarządu jednego ze związków zawodowych, czy przedstawiciel tegoż związku powinien wchodzić w skład komisji wybierającej dyrektora?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel