Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Przyznanie godzin nauczania indywidualnego nauczycielowi, który ma ograniczony etat

Pytanie: Nauczyciel zgodził się na ograniczenie etatu do 11/18. Od września nauczyciel będzie prowadził dodatkowo 0,5 godziny tygodniowo nauczania indywidualnego. Jak powierzyć te godziny i jak za nie płacić?

Dyrektor ma prawa nauczycielskie mimo całkowitego zwolnienia z realizacji pensum

Organ prowadzący może obniżyć dyrektorowi pensum lub całkowicie go zwolnić z realizacji zajęć dydaktycznych. Zwolnienie dyrektora z pensum nie powoduje jednak utraty przez niego praw nauczycielskich.

Części ułamkowe pensum łączonego - czy zaokrąglać

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na dwóch stanowiskach o różnym wymiarze pensum, co daje łącznie 20,2/20. Czy wynika należy zaokrąglić w dół do 20 godzin, czy w górę do 21 godzin tygodniowo?

Pensum nauczycieli zajęć rewalidacyjnych oraz socjoterapii

Pytanie: Czy rada gminy w uchwale wydawanej na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela, może ustalić pensum dla nauczycieli: zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz socjoterapii, które wskazane są w orzeczeniach lub opiniach wydawanych przez poradnie?

Dodatkowa obniżka pensum wicedyrektora, gdy dyrektor jest długotrwale nieobecny w pracy

Pytanie: Czy organ prowadzący może dodatkowo obniżyć pensum wicedyrektorowi ze względu na długotrwałą nieobecność dyrektora?

Wniosek o podwyższone pensum zamiast godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Dwóch nauczycieli, którzy mieli zaplanowane w arkuszu godziny ponadwymiarowe zwróciło się z wnioskiem o podwyższone pensum na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela. Co powinien zrobić dyrektor? Czy organ prowadzący musi wyrazić zgodę?

Godziny nauczania indywidualnego w ramach pensum nauczyciela

Pytanie: Czy można wliczać nauczycielowi w ramach etatu godziny  nauczania indywidualnego. Jeżeli tak, to w jakim przypadku i  czy jest to jednoznacznie uregulowane w przepisach?

Zmiana liczby członków związku zawodowego w trakcie roku szkolnego a zniżka pensum

Pytanie: Nauczyciel związkowiec od 1 września miał prawo do zniżki pensum w wymiarze 9/18 etatu. W trakcie roku szkolnego zmieniła się liczba członków związku zawodowego. Czy  należy przeliczyć zniżkę pensum, czy też przez cały rok szkolny ma obowiązywać wymiar pensum ustalony we wrześniu?

Zmiana zniżki pensum dla kadry kierowniczej szkoły w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Czy organ prowadzący w trakcie roku szkolnego może zmienić uchwałą rady gminy tygodniowy wymiar czasu pracy dyrektora i wicedyrektora? Dotychczas dyrektor był zwolniony z realizacji zajęć dydaktycznych, a wicedyrektor realizował pensum w wymiarze 6 godzin. Propozycja zawarta w projekcie uchwały to 6 godzin dla dyrektora i 9 dla wicedyrektora. Zmiany te pociągną za sobą konsekwencje w postaci braku pełnego pensum dla co najmniej dwóch nauczycieli, którym i tak będzie trzeba płacić za cały etat.

Pensum bibliotekarza - 45 czy 60 minut?

Pytanie: Pensum nauczyciela bibliotekarza to 30 godzin. Czy taka godzina to 45 czy 60 minut?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel