Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Pensum nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące wymiaru pensum nauczycieli. Rozliczenie pensum nauczyciela zatrudnionego placówkach różnego typu, sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela czy metody zwiększania wymiaru zatrudnienia nauczyciela będą dla Ciebie miłym obowiązkiem.

Godzina pracy w bibliotece przy pensum łączonym

Pytanie: Nauczyciel realizuje pensum łączone (13/18 i 12/30 w bibliotece). Zgodnie z regulaminem jest to pensum 22-godzinne. Czy w tym przypadku godzina pracy w bibliotece to 45 czy 60 minut?

Godziny pracy dla nauczyciela korzystającego z obniżenia wymiaru czasu pracy ustala dyrektor

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o obniżenie obowiązującego wymiaru czasu pracy do 3/4 wymiaru tygodniowo, w okresie w którym jest uprawniony do korzystania z urlopu wychowawczego? Czy dyrektor ma obowiązek zaakceptować zgłoszony przez nauczyciela 4-dniowy tydzień pracy (jeden dzień wolny od pracy) i godziny pracy w poszczególnych dniach wskazane przez nauczyciela?

Nieuwzględnienie godzin dla dyrektora szkoły w arkuszu organizacyjnym

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy osoba p.o. dyrektora szkoły wykazała w arkuszu organizacyjnym, że w szkole nie ma godzin dla osoby, która wygrała konkurs na dyrektora szkoły?

Podzielenie etatu w świetlicy na kilku nauczycieli

Pytanie: Czy godziny przeznaczone na zajęcia świetlicowe (pełen etat) można przydzielić dowolnej liczbie nauczycieli?

Zmiana pensum dyrektora z 18 na 26 - jak przeliczyć ustaloną zniżkę pensum?

Pytanie: Dotychczas miałam zniżkę do 3 godzin pensum w związku z pełnieniem funkcji dyrektora szkoły. W tym roku nie są to godziny przedmiotu (18-godzinne pensum) a świetlicy (26-godzinne pensum). W arkuszu wpisałam sobie etat przedmiotowca. W konsekwencji, po przeliczeniu zniżki muszę realizować nie 3 godziny przedmiotu, a 4,5 godzin świetlicy. Co zrobić w tej sytuacji?

Obligatoryjna zniżka pensum dla wicedyrektora

Pytanie: Organ prowadzący planuje powierzyć stanowisko wicedyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej jednemu z pracowników pedagogicznych, przy czym nie zamierza przyznać na to żadnych godzin ani nie proponuje zniżki godzin z pensum pracownika. Proponuje jedynie dodatek funkcyjny. Prace które będzie pełnił w ramach funkcji wicedyrektora, czyli nadzór pedagogiczny ma wykonywać. poza pensum godzin. Czy jest to zgodne z prawem oświatowym?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pensum

Pytanie: Dyrektor szkoły, niektórym nauczycielom realizującym 18-godzinne pensum, przydzielił po 2 godz. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela, powołując się na art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela i wskazania ustawodawcy zawarte w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw uchwalonej 18 marca 2016 r. Czy stanowisko dyrektora jest prawidłowe?

Pensum łączone dla każdego nauczyciela, który zajmuje dwa stanowiska pedagogiczne w ramach jednego zatrudnienia

Pytanie: Czy może prowadzić zajęcia świetlicowe w ramach godzin ponadwymiarowych? Proszę odnieść się do dwóch różnych przypadków: nauczyciel realizuje 18 godzin języka polskiego i 3 godziny świetlicowe, nauczyciel realizuje 16 godzin języka polskiego i 10 godz. świetlicy. Czy w obydwu przypadkach należy uśrednić etat?

Pensum niepełnosprawnego nauczyciela nie podlega obniżeniu

Pytanie: Czy nauczycielowi posiadającemu znaczny stopień niepełnosprawności przysługuje obniżone pensum dydaktyczne. Jeśli tak, to ile wynosi pensum takiego nauczyciela, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze?

Problemy z ustaleniem pensum w przedszkolu

Pytanie: Z jakiego pensum powinien być zatrudniony nauczyciel przedszkola w oddziale łączonym z 10 pięciolatków i 11 sześciolatków przeniesiony ze stanowiska nauczyciela w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, a z jakiego nauczyciel obecnie zatrudniony w przedszkolu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel