Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop zdrowotny – inne zagadnienia

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielom. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić nauczyciel, by móc udać się na urlop zdrowotny oraz jakie prawa i obowiązki w tym zakresie ma dyrektor szkoły!

Pełnienie obowiązków społecznego inspektora pracy w czasie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy będąc na urlopie zdrowotnym można pełnić obowiązki społecznego inspektora pracy?

Prowadzenie sklepu w trakcie urlopu zdrowotnego

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole planuje skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Poza etatem w szkole prowadzi także działalność gospodarczą (sklep, w którym zatrudnia pracownika). Czy w tej sytuacji można jej udzielić urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli ta działalność jest zarejestrowana na nią, mimo że fizycznie "nie stoi za ladą"? Czy musiałaby na czas urlopu dla poratowania zdrowia zawiesić ową działalność?

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraca z urlopu dla poratowania zdrowia z końcem kwietnia. Czy mogę przenieść go na stanowisko wychowawczy świetlicy na 18 godzin, by nauczyciel, który obecnie uczy tę klasę mógł prowadzić ją do końca roku szkolnego?

Przesunięcie urlopu zdrowotnego z przyczyn organizacyjnych – czy to możliwe

Pytanie: Nauczyciel planuje złożyć wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Zamierzam się odwołać od tej decyzji. Zakładając że odwołanie nie zostanie uwzględnione, czy wysłać nauczyciela na urlop w terminie późniejszym niż wskazany z orzeczeniu, z uwagi na konieczność poszukiwania nauczyciela na zastępstwo?

Studia podyplomowe podczas urlopu zdrowotnego

Pytanie: Czy przebywając na urlopie dla poratowania zdrowia mogę kontynuować studia podyplomowe, o których nie wie dyrektor szkoły?

Uczestniczenie w życiu szkoły w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie: Czy nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia może pojechać na kilkudniową wycieczkę turystyczną zagranicę w charakterze jej uczestnika? Wycieczkę organizuje szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Urodzenie martwego dziecka na urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczycielka w czasie urlopu dla poratowania zdrowia urodziła martwe dziecko. Jakie uprawnienia jej przysługują? Czy ten fakt ma znaczenie dla trwającego urlopu dla poratowania zdrowia (do wykorzystania pozostało 6 miesięcy urlopu)?

Wypowiedzenie automatycznie skraca urlop zdrowotny

Pytanie: Nauczycielka złożyła wniosek o udzielenie urlopu na poratowanie zdrowia. Czy w związku z brakiem godzin w następnym roku szkolnym dyrektor może udzielić urlopu na cały rok? Czy też ze względu na to, że dla nauczycielki nie ma godzin i miała dostać w maju wypowiedzenie można udzielić jej tego urlopu tylko do końca sierpnia i wręczyć na urlopie wypowiedzenie?

Możliwość zwolnienia społecznego inspektora pracy po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Czy dyrektor może nie przyjąć z powrotem do pracy społecznego inspektora pracy, który wraca z urlopu zdrowotnego?

Nauczyciel na urlopie zdrowotnym nie może brać udziału w egzaminie poprawkowym

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może być członkiem zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminu poprawkowego ( jako nauczyciel prowadzący dane zajęcia?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel