Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy pracowników niepedagogicznych. Wszystko na temat pracy w godzinach nadliczbowych, równoważnego system czasu pracy, zasad oddawania dnia wolnego za święto w jednym miejscu!

Czy zajęcia za okres rekolekcji powinny być odrabiane?

Pytanie: Czy nauczyciele muszą odrabiać zajęcia dydaktyczne, które przepadają przez rekolekcje?

Zmiana pory nocnej w szkole

Pytanie: W regulaminie pracy mamy zapis że praca w godzinach nocnych to praca od 22.00 do 6.00. Czy i w jaki sposób można zmienić ten zapis, tak aby godziny nocne ustalić od 21.30 do 5.30?

Dzień wolny za święto pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu , który pracuje w wymiarze 1/8 etatu (świadczy pracę tylko w środy 5 godz.) przysługuje dzień wolny za 26 grudnia  2015 r.?

Indywidualny rozkład czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym 

Pytanie: Konserwator zatrudniony na 0,5 etatu ma ustalony indywidualny czas pracy i pracuje od poniedziałku do czwartku po 5 godzin dziennie. W naszej placówce obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.  Co zrobić w sytuacji, gdy wymiar czasu pracy pracownika w niektórych miesiącach przekracza należną  liczbę, a co gdy okaże się, że wypracuje ich za mało?  

Informowanie PIP o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej

Pytanie: Pracownik zatrudniony jako palacz pracuje 3 godziny w nocy. Czy na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zgłoszenia tej okoliczności do Państwowej Inspekcji Pracy?

Skrócony tydzień pracy - rozliczanie czasu pracy pracownika

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczać miesięczny czas pracy pracownika niepedagogicznego przy zastosowaniu skróconego tygodnia pracy (np. praca na pół etatu, cztery dni w tygodniu po 5 godzin)?

Obniżenie normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego - od którego dnia

Pytanie: Pracownik w połowie kwietnia przedstawił orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie obowiązuje od 1 kwietnia. Czy  czas pracy do 7 godzin należało obniżyć od dnia następnego po dniu dostarczeniu orzeczenia czy od 1 kwietnia?

Równoważny system czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Pracownik posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W związku z potrzebami placówki pracownicy niepedagogiczny pracują w równoważnym systemie czasu pracy. Czy pracownik niepełnosprawny może pracować w takim systemie?

Dodatkowy dzień wolny za 2 maja 2015 r.

Pytanie: Czy w związku z przeniesieniem w roku 2015 święta NMP Królowej Polski (normalnie przypadającego 3 maja) na sobotę 2 maja, pracownikom należy udzielić z tego tytułu dodatkowego dnia wolnego?

18 godzin pracy w sobotę - jak zrekompensować pracownikowi samorządowemu

Pytanie: Pracownik samorządowy zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, pracował w jego dzień wolny od pracy (sobota) 18 godzin (od 5.30 do 23.30). W jaki sposób rozliczyć czas pracy pracownika?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel