Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy pracowników niepedagogicznych. Wszystko na temat pracy w godzinach nadliczbowych, równoważnego system czasu pracy, zasad oddawania dnia wolnego za święto w jednym miejscu!

Dzień wolny za święto, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim

Pytanie: Pracownik obsługi był niezdolny do pracy od 28 kwietnia do 12 maja 2014 r. Pracodawca ustalił 2 maja 2014 r. dniem wolnym za święto przypadające w sobotę tj. 3 maja 2014 r. Czy pracownikowi należy się dzień wolny za to święto po powrocie do pracy?

Oddanie dnia wolnego za święto - kto decyduje o terminie?

Pytanie: Za 3 maja 2014 r. przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Czy dyrektor szkoły powinien wyznaczyć dzień, w którym wszyscy pracownicy niepedagogiczni mają wolne, czy też pracownik sam może zdecydować o terminie? Jeżeli pracownik może sam wybrać dzień wolny, to czy w podaniu powinien wpisać, że jest to urlop za 3. maja?

Dzień wolny za 3 maja 2014 roku

Pytanie: Czy za Święto wypadające w sobotę 3. maja można udzielić dnia wolnego w dniu 2 maja 2014 r.?

System czasu pracy, w którym pracownik rozpoczyna pracę dwukrotnie w tej samej dobie

Pytanie: Jak uniknąć płacenia za przerwę w pracy pracownika który ma ustalony czas pracy od 7.00 do 13.30 i od 17.30 do 20.00? Czy na wniosek pracownika można ustalić mu indywidualny czas pracy?

Rozliczenie nadgodzin pracowników samorządowych w kolejnym okresie rozliczeniowym

Pytanie: W naszej placówce obowiązuje 3-miesieczny okres rozliczeniowy. Czy pracownicy obsługi powinni wykorzystać wolne za nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego? Czy mogą to zrobić w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu? Jak udokumentować chęć wykorzystania wolnego dopiero w następnych okresach rozliczeniowych?

Pora nocna - ile godzin obejmuje?

Pytanie: Palacze c.o. pracują w równoważnym systemie czasu pracy od 19 do 7 rano. Za ile godzin należy wypłacić dodatek za pracę w porze nocnej - za 8 czy za 10?

12-miesięczny okres rozliczeniowy kierowcy autobusu

Pytanie: W zespole szkół zatrudnionych jest dwóch kierowców autobusów szkolnych przewożących uczniów niepełnosprawnych z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Kierowcy pracują do 10 godzin dziennie. Obecnie rozliczani są w systemie równoważnym w okresie czteromiesięcznym. Czy mogę im zastosować roczny okres rozliczeniowy motywując tym, że ich praca jest zależna od zajęć szkolnych i w okresie ferii i wakacji nie mam dla nich pracy?

Godziny ponadwymiarowe w równoważnym systemie czasu pracy

Pytanie: Pracownicy niepedagogiczni (palacze c.o.) w okresie zimowym pracują w systemie 12/12 lub 12/24 h. Obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. Po przekroczeniu miesięcznego wymiaru godzin otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy w takim przypadku zawsze są one płatne 100%?

Zobowiązanie pracowników do udziału w szkoleniu po godzinach pracy

Pytanie: Czy dyrektor ma prawo do zobowiązania pracowników niepedagogicznych przedszkola do udziału w szkoleniu, które odbędzie się po godzinach pracy przedszkola?

Okres rozliczeniowy pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

Pytanie: Pracownik obsługi został zatrudniony na czas określony od 4 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. Jego czas prac jest rozliczany w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym (październik, listopad, grudzień). Pierwszy tydzień okresu rozliczeniowego należy liczyć od 1 do 7 października 2013 r., czy od 4 do 10 października 2013 r. tj. od dnia zatrudnienia zgodnie z umową?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel