Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Czas pracy pracowników niepedagogicznych

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące rozliczania czasu pracy pracowników niepedagogicznych. Wszystko na temat pracy w godzinach nadliczbowych, równoważnego system czasu pracy, zasad oddawania dnia wolnego za święto w jednym miejscu!

90761967944702535bdb9f46591801c2d2da39e0-large

Dni otwarte w szkołach a czas pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Szkoły, chcąc zapoznać uczniów i ich rodziców ze swoją ofertą oraz zachęcić do wyboru placówki, organizują dni otwarte. Zwykle jest to sobota, a więc dzień wolny od pracy pracowników szkoły. Osoby, które stawiły się do pracy w tym dniu muszą mieć zrekompensowany poświęcony czas. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć się z pracownikami szkoły za pracę w sobotę.

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w 2015 roku

Pytanie: Ile wynosi czas pracy pracownika obsługi (woźny) w 2015roku, jeżeli jest to osoba niepełnosprawna?

Dzień wolny za święto - nie dla każdego

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy każdego pracownika o 8 godzin. Nie oznacza to jednak, że zawsze dzień świąteczny przypadający w sobotę uprawni do odebrania dnia wolnego. Ostatecznie o czasie wolnym i jego wymiarze przesądza liczba godzin do przepracowania ustalona dla pracownika, rozkład jego czasu pracy oraz przyjęty okres rozliczeniowy. Poznaj szczegółowe zasady rozliczania czasu pracy pracowników w związku ze świętem przypadającym w sobotę.

35-godzinny wypoczynek - w jaki sposób go obliczyć?

Pytanie: Jeśli pracownik pracuje w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku (od 6:00 do 14:00) i przyjdzie do pracy w sobotę (od 7:00 do 15:00) to od jakiego momentu powinien być liczony 35 godziny odpoczynek tygodniowy i kiedy powinien się zakończyć?

Pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudniony w niepełnym wymiarze - normy czasy pracy

Pytanie: Zatrudniamy pracownika obsługi szkoły w wymiarze 7/8 etatu. Uzyskał zaświadczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Jak ustalić dla niego normy czasu pracy?

Niepełnosprawność w stopniu lekkim - czas pracy i dodatkowe uprawnienia pracownika

Pytanie: Konserwator przyniósł do pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim - symbol przyczyny niepełnosprawności 07 - S, 05 - R. Czy pracownikowi z niepełnosprawnością w stopniu lekkim przysługuje skrócony czas pracy, jeśli tak to na jakiej podstawie? Jakie jeszcze inne prawa przysługują pracownikowi z niepełnosprawnością w stopniu lekkim (np. zwiększona liczba dni urlopu wypoczynkowego)?

Ustalenie godzin pracy, po przekroczeniu których pracownik samorządowy ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny

Pytanie: Czy niepełnoetatowemu pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu w szkole (np. sprzątaczka, konserwator, referent) należy w umowie o pracę określić liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy?

Udzielenie dnia wolnego za nadgodziny pracownikowi samorządowemu po okresie rozliczeniowym lecz bezpośrednio przed urlopem

Pytanie: Zgodnie z regulaminem pracy mamy 3-miesięczny okres rozliczeniowy, który kończy się w czerwcu. Pracownik samorządowy wypracował w maju i czerwcu nadgodziny, lecz nie miał możliwości ich wykorzystania. Pracownik chciałby za te nadgodziny otrzymać czas wolny w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy. Urlop ten jednak będzie udzielony już w kolejnym okresie rozliczeniowym. Czy można w ten sposób oddać dni wolne za nadgodziny?

Dzień wolny za święto dla pracownika zatrudnionego na część etatu

Pytanie: Dyrektor wyznaczył dzień wolny od pracy za 3 maja w dniu 2 maja 2014 r. (piątek). Mamy pracownika, który pracuje na 1/2 etatu od poniedziałku do czwartku. Czy ten pracownik nabywa prawo do odbioru dnia wolnego w innym terminie, skoro w piątek i tak nie świadczy pracy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel