Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu związanego z dokształcaniem się nauczycieli oraz urlopu bezpłatnego dla nauczycieli.

Archiwalny Zwolnienie od pracy w związku z zajęciami doktoranckimi

Pytanie: Nauczyciel robi doktorat z tzw. wolnej stopy, tj. nie w ramach studiów doktoranckich, bez zgody dyrektora szkoły i bez skierowania zakładu pracy. Czy dyrektor może udzielić mu płatnego urlopu na czas zajęć na uczelni, które wpadają w godzinach pracy?

Archiwalny Powrót nauczyciela do szkoły po urlopie bezpłatnym na czas pracy za granicą

Pytanie: Czy nauczyciel oddelegowany do pracy za granicą utrzymuje w danej szkole etat i po zakończeniu kontraktu może na to stanowisko wrócić?

Archiwalny Urlop bezpłatny z ważnych przyczyn – czy można się go domagać na drodze sądowej

Pytanie: Nauczyciel języka polskiego złożył wniosek o urlop bezpłatny na okres 2 miesięcy, od 24 listopada 2008 r. do 25 stycznia 2009 r. z powodów rodzinnych. Odmówiłem mu, ponieważ jego nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia w pracy szkoły (nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu, jest wychowawcą klasy maturalnej). Nauczyciel, odbierając moją decyzję, powiedział, że urlop mu się należy i skoro nie chcę mu go udzielić, to sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd pracy. Czy nauczycielowi przysługuje prawo odwołania się do sądu w tej sprawie? Czy w tej sytuacji mogę ponieść konsekwencje za nieudzielenie urlopu bezpłatnego?

Archiwalny Kiedy musisz udzielić nauczycielowi urlopu bezpłatnego?

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania złożył wniosek o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka. Niestety, wniosek nie został uwzględniony z powodu braku możliwości zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w tej miejscowości. W związku z tym nauczyciel złożył podanie o udzielenie urlopu bezpłatnego na okres 3 lat. Czy mam obowiązek udzielić mu tego urlopu?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel