Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop szkoleniowy i bezpłatny nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące udzielania urlopu związanego z dokształcaniem się nauczycieli oraz urlopu bezpłatnego dla nauczycieli.

Podjęcie pracy w innej szkole w czasie urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach może iść na roczny bezpłatny urlop w jednej ze szkół, a w drugiej normalnie pracować?

Wysłanie nauczyciela na urlop bezpłatny bez jego wniosku - skuteczność

Pytanie: Czy dyrektor może zobligować nauczyciela do skorzystania z urlopu bezpłatnego w okresie, w którym uczniowie są na zielonej szkole?

Udzielenie urlopu bezpłatnego dyrektorowi szkoły

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może skorzystać w trakcie roku szkolnego (np. z powodu ważnych spraw rodzinnych) z urlopu bezpłatnego? Kto może takiego urlopu udzielić?

Możliwość udzielenia nauczycielowi urlopu bezpłatnego bezpośrednio po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Przed zakończeniem urlopu zdrowotnego nauczyciel złożył do dyrektora szkoły wniosek o udzielenie rocznego urlopu bezpłatnego bezpośrednio po urlopie zdrowotnym. Wniosek o urlop bezpłatny nauczyciel umotywował problemami zdrowotnymi oraz osobistymi. Na jakiej podstawie prawnej można mu udzielić tego urlopu? Czy po zakończeniu urlopu bezpłatnego trzeba ponownie nauczyciela zatrudnić?

Zatrudnienie na 1/2 etatu a prawo do urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy nauczyciel zatrudniony na pół etatu ma prawo do bezpłatnego urlopu na okres 2 tygodni z ważnych przyczyn osobistych?

Powrót nauczyciela z urlopu bezpłatnego, gdy po zmianach organizacyjnych brakuje dla niego etatu 

Pytanie: Czy dyrektor szkoły musi zatrudnić nauczyciela powracającego z urlopu bezpłatnego, jeśli w placówce w związku ze zmniejszeniem ilości oddziałów brak etatu?

Praca w innej szkole w trakcie urlopu bezpłatnego nauczyciela a uprawnienia pracownicze

Pytanie: Czy okres pracy u innego pracodawcy, wykonywanej w czasie urlopu bezpłatnego nauczyciela zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia do nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat nauczyciela?

Odwołanie nauczyciela z urlopu bezpłatnego

Pytanie: Czy mam prawo odwołać nauczyciela z urlopu bezpłatnego przed upływem 3 miesięcy odbywania urlopu, gdy urlop był udzielony na okres roku?

Termin i wymiar urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 68 KN

Pytanie: Nauczyciel we wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego nie napisał, na jak długi okres chciałby otrzymać urlop. Powodem wystąpienia o urlop bezpłatny jest choroba siostry mieszkającej za granicą, dlatego rozumiem, że ciężko jest określić, jak długo nauczyciel nie będzie mógł z tego powodu świadczyć pracy. Czy urlop bezpłatny może być udzielony na czas nieokreślony? Jeżeli nie, to czy nauczyciel może wrócić do pracy przed upływem terminu, na który urlop został udzielony?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel