Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Zakończenie pełnienia funkcji kierowniczej 31 sierpnia a wymiar urlopu

Pytanie: Dyrektor kończy kadencję 31 sierpnia 2020 roku i od 1 września 2020 roku staje się nauczycielem zatrudnionym na pełnym etacie. Jaki jest jego wymiar urlopu za rok 2020?

Urlop wypoczynkowy po urlopie bezpłatnym nauczyciela szkoły feryjnej

Pytanie: Nauczycielowi udzielono urlopu od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Jak obliczyć wymiar przysługującego w wakacje urlopu?  Czy stosujemy art. 155(2) Kodeksu pracy?

Wymiar urlopu w punkcie przedszkolnym

Pytanie: Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w punkcie przedszkolnym?

Rozpoczęcie urlopu uzupełniającego – w niedzielę czy poniedziałek

Pytanie: Nauczyciel kończy nieobecność w pracy z powodu świadczenia rehabilitacyjnego w sobotę. Złożył wniosek o urlop uzupełniający od poniedziałku. Czy należy udzielić go zgodnie z wnioskiem nauczyciela czy bezpośrednio po zakończeniu nieobecności tj. od niedzieli?

Urlop zastępcy dyrektora szkoły

Pytanie: Od połowy listopada 2019 r. nauczyciel zastępuje dyrektora podczas jego długotrwałej nieobecności. Czy nauczyciel w 2020 r. ma prawo do urlopu w czasie ferii szkolnych czy w wymiarze przysługującym dyrektorowi?  

Wymiar urlopu w placówce nieferyjnej w przypadku rozwiązania umowy w trakcie roku

Pytanie: Nauczyciel korzystający z urlopu na zasadach nieferyjnych chce rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31 sierpnia. Czy do tego dnia będzie mógł wykorzystać 35 dni urlopu czy też wymiar urlopu zostaje ograniczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku? 

Urlop na żądanie – w ramach 35 dni czy łącznie 39 dni urlopu

Pytanie: Czy urlop na żądanie przysługujący kadrze kierowniczej szkół oraz nauczycielom w placówkach nieferyjnych oznacza, że nauczyciele ci mają do wykorzystania w sumie 39 dni urlopu (35 zwykłego i 4 dni na żądanie)?  

Wymiar urlopu nauczyciela po zmianie przydziału godzin z placówki feryjnej na nieferyjną

Pytanie: Nauczycielowi dotychczas zatrudnionemu w świetlicy przydzielono od 1 września zajęcia w oddziale przedszkolnym. Czy za okres od września do grudnia należy mu przyznać urlop wypoczynkowy na zasadach nieferyjnych?

4da3b1ae21b38dc292bd00faf58cabdba3abf65c-xlarge(1)

Urlop na żądanie nauczycieli szkół feryjnych

Karta Nauczyciela narzuca nauczycielom szkół feryjnych termin korzystania z urlopu wypoczynkowego, wskazując, że przysługuje on wyłącznie w czasie ferii szkolnych. Jednocześnie w tym okresie dyrektor ma prawo zobowiązać nauczycieli do pracy w wymiarze do 7 dni. Czy w te dni nauczyciel może skorzystać z urlopu na żądanie?  Sprawdźmy to.

Urlop na żądanie w oddziale przedszkolnym

Pytanie: Czy nauczycielowi oddziału przedszkolnego należy się urlop na żądanie?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel