Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Wniosek o urlop w terminie, na który nie zgadza się dyrektor

Pytanie: Nauczyciel chce skorzystać z urlopu we wrześniu, mimo że na radzie pedagogicznej informowałam, żeby na ten okres nie składać wniosków urlopowych. Co zrobić?

Rezygnacja nauczyciela z części urlopu uzupełniającego

Pytanie: Jeśli nauczyciel był na urlopie macierzyńskim w czasie ferii zimowych i letnich, to czy może wykorzystać urlop uzupełniający w mniejszym wymiarze niż wynikający z naliczenia (czy może wykorzystać np. 4 tygodnie urlopu, a nie 8 - jak wynikałoby z naliczenia)?

Urlop uzupełniający po świadczeniu rehabilitacyjnym

Pytanie: Nauczyciel wykorzystał 5 tygodni urlopu wypoczynkowego w okresie ferii, przez pozostały okres roku szkolnego był na zwolnieniu lekarskim a następnie świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy przysługuje mu urlop uzupełniający?

urlop na żądanie

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły – jak rozliczać, jak ewidencjonować, kiedy udzielać

Od 1 stycznia 2018 r. kadra kierownicza placówek feryjnych będzie korzystać z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych tj. na takich zasadach jak nauczyciele placówek nieferyjnych. Sprawdź, jak w praktyce mogą korzystać z urlopu nauczyciele pełniący funkcje kierownicze.

Zimowisko w szkole – czy można zobligować nauczyciela do pracy w czasie ferii

Pytanie: Czy mogę zlecić nauczycielowi prowadzenie zajęć w okresie ferii zimowych w ramach zimowiska organizowanego przez szkołę?

Ekwiwalent za urlop w dodatkowym miejscu pracy (szkoła feryjna)

Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 01.09.2017 r. do 09.12.2017 r. w placówce feryjnej należy wypłacić ekwiwalent za urlop? Nasza szkoła jest dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela.

Przejście ze stanowiska nauczyciela szkoły do oddziału przedszkolnego – co z urlopem

Pytanie: 1 września 2017 r. nauczyciel dotychczas zatrudniony w szkole został przeniesiony na stanowisko nauczyciela oddziału przedszkolnego. Jak prawidłowo wyliczyć urlop, skoro wykorzystał on urlop w okresie ferii letnich i zimowych?

Urlop uzupełniając w okresie zimowej przerwy świątecznej

Pytanie: Nauczyciel ma prawo do 14 tygodni urlopu uzupełniającego, który ma zostać udzielony bezpośrednio po urlopie rodzicielskim. Czy urlop ten może zakończyć się 24 grudnia czy też powinien zostać przedłużony o czas trwania przerwy świątecznej tj. do 4 stycznia 2019 r.?

Urlop uzupełniający po zdrowotnym – zmiana linii orzeczniczej!

Pytanie: Nauczyciel od 1 września do 31 sierpnia przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Z dniem 31 sierpnia przechodzi na emeryturę. Czy należy mu się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Urlop uzupełniający, który pochłonąłby urlop w czasie ferii zimowych w kolejnym roku

Pytanie: Nauczycielka wykorzystała 2 tygodnie urlopu w 2016 r. i ani jednego dnia urlopu w 2017 r. w związku z chorobą w ciąży oraz urlopami macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim, które kończą się 14 grudnia 2017 r. Jak i ile dni urlopu uzupełniającego należy jej udzielić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel