Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop uzupełniający ze ferie zimowe nie zawsze przysługuje

Pytanie: Czy nauczycielowi, który korzysta z urlopu zdrowotnego od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. należy udzielić urlopu uzupełniającego?

Obecność dyrektora w szkole w czasie wakacji

Pytanie: Czy dyrektor szkoły w czasie ferii letnich, poza okresem urlopu wypoczynkowego musi przebywać na terenie szkoły czy może pracować z domu?

Zmiana na stanowisku wicedyrektora – rozliczenie urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Obecny wicedyrektor będzie pełnił swoją funkcję do 31 sierpnia. Po tym dniu będzie zajmował tylko stanowisko nauczyciela. Od 1 września wicedyrektorem zostanie nauczyciel, który wykorzysta urlop wypoczynkowy w czasie ferii szkolnych. Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy obu tym osobom?

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który kończy kadencję 31 sierpnia

Pytanie: Dyrektor szkoły od 1 września 2018 r. przestanie pełnić swoją funkcję i będzie zajmował wyłącznie stanowisko nauczyciela placówki feryjnej tj. z prawem do 56 dni urlopu w skali roku. Jak rozliczyć jego urlop wypoczynkowy za ten rok? Czy należy udzielić urlopu uzupełniającego do 56 dni albo wypłacić ekwiwalent?

Rozpoczęcie korzystania z urlopu uzupełniającego w sobotę

Pytanie: Nauczycielka złożyła wniosek o urlop uzupełniający od 28 kwietnia (sobota) do 22 czerwca. Czy w tej sytuacji urlopu należy udzielić zgodnie z wnioskiem, czy dopiero od poniedziałku 30 kwietnia? 

Rozliczenie urlopu dyrektora szkoły za okres wrzesień – grudzień 2017

Pytanie: W związku z tym, że nowe zasady udzielania i naliczania urlopu kadrze kierowniczej weszły 1 stycznia 2018 r.,  jak rozliczyć urlop kadrze kierowniczej szkoły za okres od 1 września – 31 grudnia 2017 r.?

Urlop dyrektora szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zaplanować urlop podczas zwykłego tygodnia pracy, w okresie gdy odbywają się zajęcia?

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów dyrektor czy wicedyrektor szkoły powinien uwzględnić przy planowaniu urlopu wypoczynkowego ( w wymiarze 35 dni) również dni wolne od zajęć dydaktycznych, które występują poza feriami zimowymi czy letnimi?

Urlop na żądanie w placówce feryjnej – komu przysługuje

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje "urlop na żądanie"? Kiedy można go wykorzystać? W jakiej formie? Czy to jest urlop płatny czy bezpłatny?

Zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem w czasie urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczyciel korzystający z zaległego urlopu wypoczynkowego przedłożył zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Jak w tym przypadku rozliczyć urlop wypoczynkowy?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel