Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zarówno w placówkach feryjnych jak i nieferyjnych. Sprawdź, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Twoim nauczycielom, oraz kiedy i na jakich zasadach musisz udzielić nauczycielowi urlopu uzupełniającego.

Urlop dyrektora szkoły w czasie, gdy odbywają się zajęcia

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zaplanować urlop podczas zwykłego tygodnia pracy, w okresie gdy odbywają się zajęcia?

Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły w dni wolne od zajęć

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów dyrektor czy wicedyrektor szkoły powinien uwzględnić przy planowaniu urlopu wypoczynkowego ( w wymiarze 35 dni) również dni wolne od zajęć dydaktycznych, które występują poza feriami zimowymi czy letnimi?

Urlop na żądanie w placówce feryjnej – komu przysługuje

Pytanie: Czy nauczycielowi przysługuje "urlop na żądanie"? Kiedy można go wykorzystać? W jakiej formie? Czy to jest urlop płatny czy bezpłatny?

Zwolnienie na opiekę nad chorym dzieckiem w czasie urlopu uzupełniającego

Pytanie: Nauczyciel korzystający z zaległego urlopu wypoczynkowego przedłożył zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Jak w tym przypadku rozliczyć urlop wypoczynkowy?

Wymiar urlopu dyrektora szkoły, który kończy kadencję

Pytanie: 31 sierpnia kończy się kadencja dyrektora szkoły. Z ilu dni urlopu może skorzystać w tym roku?

Rozliczenie urlopu dyrektora szkoły, który odchodzi na emeryturę w trakcie roku

Pytanie: Dyrektor szkoły odchodzi na emeryturę. W jaki sposób należy wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za przepracowaną część roku szkolnego tj. od 01.09.2017 r. do 31.01.2018 r.?

Urlop wicedyrektora, który ma ustalony czterodniowy tydzień pracy

Pytanie: Jak rozliczyć urlop wicedyrektora szkoły zatrudnionego na pełny etat, który pracuje 4 dni w tygodniu, jeżeli chce skorzystać urlopu w czasie ferii zimowych?

Kierownik szkolenia praktycznego zatrudniony na zastępstwo – wymiar urlopu

Pytanie: Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. nauczyciel - kierownik szkolenia praktycznego przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Na ten okres zatrudniliśmy innego nauczyciela na zastępstwo. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego za 2018 r. przysługuje w tym nauczycielowi zatrudnionemu na roczne zastępstwo na stanowisku kierowniczym? Co z urlopem nauczyciela korzystającego z urlopu zdrowotnego?

Dwie umowy w zespole szkolno – przedszkolnym a rozliczenie urlopu od 1 stycznia 2018 r.

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkolno – przedszkolnym na podstawie dwóch umów o pracę. Jedna umowa dotyczy realizacji zajęć w placówce feryjnej (18/18) a druga w placówce nieferyjnej (6/25). Jak rozliczać urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianach od 1 stycznia 2018 r.?

Wniosek o urlop w terminie, na który nie zgadza się dyrektor

Pytanie: Nauczyciel chce skorzystać z urlopu we wrześniu, mimo że na radzie pedagogicznej informowałam, żeby na ten okres nie składać wniosków urlopowych. Co zrobić?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel