Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zmiany wymiaru etatu i stanowiska nauczyciela oraz przeniesienia służbowego nauczyciela. Poznaj procedury, które obowiązują Cię, gdy chcesz zmienić umowę o pracę nauczyciela.

Zmiana wymiaru pensum łączonego – wzór pisma

Pytanie: W jaki sposób należy poinformować nauczyciela o zmianie wymiaru pensum łączonego w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela?

Odmowa uzupełniania pensum w innej szkole przez nauczyciela objętego ochroną związkową

Pytanie: Nauczyciel objęty ochroną związkową otrzymał pismo z organu prowadzącego zobowiązujące go do uzupełniania etatu w innej szkole. Odmówił wskazując, że podlega ochronie na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Czy ochrona ta dotyczy także obowiązku uzupełniania etatu?

Ograniczenie etatu nauczycielowi religii – czy wymaga zgody kurii

Pytanie: W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów nie będzie w przyszłym roku pełnego etatu dla nauczyciela religii i musimy ograniczyć mu etat. Czy potrzebna jest do tego zgoda kurii?

Przydzielenie zadań Inspektora Ochrony Danych nauczycielowi w ramach jego stosunku pracy

Pytanie: Czy dyrektor może nakazać nauczycielowi pełnić funkcję inspektora ochrony danych i nakazać mu w ramach swoich dotychczasowych obowiązków i dotychczasowej umowy o pracę "wdrażać" RODO w placówce? Jakie możliwości ma nauczyciel, który nie wyraził na tą funkcję zgody, ale dyrektor upiera się przy swoim stanowisku?

Przeniesienie nauczyciela i dyrektora placówki do innej szkoły na czas określony

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna uprawniająca przeniesienie nauczyciela oraz dyrektora do innej placówki na czas określony tj. z powodu remontu budynku w okresie wakacji?

Przydzielenie godzin świetlicowych nauczycielowi języka obcego

Pytanie: Czy nauczycielowi języka niemieckiego, zatrudnionemu na podstawie mianowania, można przydzielić część godzin pensum w świetlicy? W związku ze zmianą nauczanego języka w szkole nie będzie dla niego godzin tego przedmiotu.

Przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 Karty Nauczyciela na czas określony

Pytanie: Czy można przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ze stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w tej samej szkole w oparciu o art. 18 ust. 1 Karty Nauczyciela informując, że przeniesienie to trwało będzie przez dwa najbliższe lata szkolne, po upływie których nauczyciel powróci do edukacji wczesnoszkolnej?

Zmiana prowadzonych zajęć przez nauczyciela w ramach jednego pensum

Pytanie: Nauczycielka jest zatrudniona  na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela przyrody. Od września ma uczyć chemii. Czy można przenieść nauczycielkę na postawie art. 18 Karty Nauczyciela na inne stanowisko w ramach tego samego pensum?

Zmiana stanowiska pracy po zakończeniu kadencji dyrektora szkoły

Pytanie: Zostałam dyrektorem szkoły będąc nauczycielem w oddziale przedszkolnym. Czy po zakończeniu kadencji mogę pracować w szkole czy muszę wrócić na stanowisko, z którego odeszłam na funkcje dyrektora czyli do oddziału przedszkolnego?

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko po urlopie zdrowotnym

Pytanie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraca z urlopu dla poratowania zdrowia z końcem kwietnia. Czy mogę przenieść go na stanowisko wychowawczy świetlicy na 18 godzin, by nauczyciel, który obecnie uczy tę klasę mógł prowadzić ją do końca roku szkolnego?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel