Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Zmiana warunków pracy nauczyciela

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące zmiany wymiaru etatu i stanowiska nauczyciela oraz przeniesienia służbowego nauczyciela. Poznaj procedury, które obowiązują Cię, gdy chcesz zmienić umowę o pracę nauczyciela.

Zmiana stanowiska dyrektora szkoły – kto podpisuje przeniesienie

Pytanie: Dyrektor szkoły jest zatrudniony na stanowisku wychowawcy świetlicy. Ma jednak realizować zajęcia jako przedmiotowiec, kto podpisuje w takiej sytuacji zmianę stanowiska pracy? 

Przeniesienie nauczyciela kontraktowego do innej szkoły – czy może być na czas określony?

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony został przeniesiony do innej szkoły na terenie gminy. Czy można zatrudnić go na czas określony, czy też po przeniesieniu musi być zatrudniony na tych samych warunkach co dotychczas?

Skrócenie urlopu zdrowotnego w celu przeniesienia do innej szkoły

Pytanie: Jakie kroki powinien podjąć dyrektor, jeżeli nauczyciel przynosi zaświadczenie lekarskie z prośbą o przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia? W związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora nauczyciel od 1 września ma być zatrudniony w innej szkole.

Uzupełnienie pensum wyłączną kompetencją organu prowadzącego

Pytanie: Jaka jest procedura nałożenia przez organ prowadzący na nauczyciela obowiązku uzupełniania etatu w innej szkole?

Odebranie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych

Pytanie: Czy, aby zapewnić godziny pensum dla nowego dyrektora szkoły, można w trakcie roku szkolnego sporządzić aneks do arkusza organizacji i odebrać lub zmniejszyć wymiar godzin ponadwymiarowych przyznanych nauczycielom? 

Jak „anulować” stan nieczynny z punktu widzenia nauczyciela

Pytanie: Od 1 września przechodzę w stan nieczynny, jednak sytuacja w mojej szkole pozwala mi na powrót do pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Jakie działania podjąć, aby uniknąć przejścia w stan nieczynny?

Przeniesienie służbowe a weryfikacja niekaralności nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel mianowany zostaje przeniesiony na własną prośbę do innej szkoły. Czy dyrektor szkoły przyjmującej musi zweryfikować jego niekaralność?

Zobacz, jak zwiększyć wymiar zajęć nauczyciela przeniesionego służbowo

Pytanie: Do naszej szkoły przeniesiono nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć. Chcemy zapewnić mu zatrudnienie w pełnym wymiarze. Czy powinniśmy podpisać z nim nową umowę?

Nietrwały charakter ograniczenia zatrudnienia

Pytanie: W maju nauczyciel wyraził zgodę na ograniczenie zatrudnienia. W sierpniu zaś okazało się, że od września będzie można mu zapewnić pełny wymiar zajęć. W jaki sposób przywrócić mu ten wymiar?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel