Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Żądanie zwrotu odpisu dyplomu z akt osobowych pracownika szkoły

Pytanie: Czy w związku z ustaniem stosunku pracy pracownikowi (nauczycielowi) należy wydać odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez uczelnię, a w aktach pozostawić np. jego kserokopię? Pracownik domaga się wydania tego dokumentu.

Archiwalny Oryginały dokumentów w aktach osobowych - co z nimi zrobić?

Pytanie: W teczkach akt osobowych naszych pracowników znajdują się oryginały dokumentów (często bardzo stare). Czy powinniśmy sporządzić kopie tych dokumentów i co mamy zrobić z oryginałami? Zwrócić je właścicielom?

Archiwalny Dokumentowanie kwalifikacji w języku obcym - kto ponosi koszt tłumaczenia

Pytanie: Pracownik dostarczył dokumenty poświadczające niezbędne kwalifikacje w języku angielskim. Na kim spoczywa obowiązek przetłumaczenia jego treści, na pracowniku czy na pracodawcy?

Archiwalny Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych w aktach osobowych

Pytanie: Pracownik w trakcie zatrudnienia przyniósł zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych przed zatrudnieniem w naszej szkole celem naliczenia dodatku za wysługę lat. W której części akt osobowych należy je przechowywać - A czy B? 

Archiwalny Ewidencja akt osobowych w szkole

Pytanie: W naszej szkole ewidencja akt osobowych była prowadzona do 1995 r. Czy powinniśmy ją kontynuować?

Archiwalny Świadectwo pracy po ustaniu dodatkowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy - miejsce przechowywania

Pytanie: Pracownik naszej szkoły pracuje na czas nieokreślony na 3/4 etatu oraz na 1/4 etatu na zastępstwo. Po rozwiązaniu umowy na zastępstwo będzie miał wypisane świadectwo pracy. Czy powinno ono być umieszczone w części C i czy w części B akt osobowych, skoro nadal pracuje na czas nieokreślony w naszej szkole?

Archiwalny Akta osobowe nauczyciela przeniesionego do szkoły, w której już pracował

Pytanie: Nauczyciel przed przeniesieniem do naszej szkoły pracował u nas na część etatu na podstawie umowy o pracę. Została założona dla niego teczka z aktami osobowymi. Po roku został przeniesiony do naszej szkoły na pełny etat razem z teczką akt osobowych z poprzedniej pracy. Do której części akt osobowych dołączyć dokumenty powstałe podczas roku pracy w naszej szkole? Czy zachować chronologiczny układ pism?

Archiwalny Dokumenty związane z awansem zawodowym w teczce akt osobowych nauczyciela

Pytanie: Czy do teczki akt osobowych należy dołączyć wniosek o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela, pismo potwierdzające zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego itp.? W naszej placówce do akt osobowych dajemy tylko akt nadania stopnia awansu zawodowego, ponieważ wiąże się to ze zmianą wynagrodzenia. Natomiast przebieg awansu zawodowego stanowi osobną dokumentację.

Archiwalny Zaświadczenie o odbytych kursach i szkoleniach w aktach osobowych pracowników szkoły

Pytanie: Czy w teczce akt osobowych pracownika należy przechowywać potwierdzenia udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach itp. ?

Archiwalny Okres przechowywania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli

Pytanie: Przez jaki okres i jakie dokumenty awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego należy przechowywać w szkole?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel