Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej w aktach osobowych

Pytanie: Czy wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika należy przechowywać w części B akt osobowych? Legitymacja ubezpieczeniowa poprzednio wydana uległa zagubieniu i w związku z tym pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie mu nowej legitymacji ubezpieczeniowej.

Archiwalny Zaświadczenie z KRK nauczyciela w teczce akt osobowych w szkole

Pytanie: W której części akt osobowych należy przechowywać zaświadczenie o niekaralności nauczyciela, gdy jego stosunek pracy został przekształcony w mianowanie lub gdy nauczyciel jest zatrudniony ponownie w tej samej szkole?

Archiwalny Prowadzenie akt osobowych osoby skierowanej na staż z urzędu pracy

Pytanie: Czy osobie odbywającej staż z PUP należy założyć i prowadzić akta osobowe?

Archiwalny Zaświadczenie lekarskie w teczce akt osobowych - oryginał czy kopia

Pytanie: Czy w aktach osobowych pracownika powinien się znajdować oryginał czy kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy?

Archiwalny Zakres obowiązków nauczyciela w teczce akt osobowych

Pytanie: Czy zakres obowiązków nauczyciela musi być wpięty do teczki akt osobowych?

Archiwalny Dokumentacja związana z ustaleniem kapitału początkowego w aktach osobowych

Pytanie: Czy wniosek o ustalenie kapitału początkowego, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia powinny znajdować się w aktach osobowych pracownika? Jeżeli tak, to w której części akt?

Archiwalny Rozwiązanie stosunku pracy a obowiązek przechowywania akt osobowych pracownika

Pytanie: Pracownik odchodzi na emeryturę. Jakie dokumenty należy pozostawić w szkole i jak długo? Czy można wydać pracownikowi teczkę osobową?

Archiwalny Dokumentacja ze stażu z urzędu pracy w aktach osobowych

Pytanie: Nauczycielka odbywała staż z urzędu pracy na stanowisku pomocy nauczyciela. Od 1 września będzie zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela. W której części akt osobowych powinna znaleźć się dokumentacja z odbywanego stażu?

Archiwalny Akta osobowe nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach

Pytanie: Czy nauczyciele pracujący w dwóch szkołach powinni mieć założone akta osobowe w obydwu placówkach, jeśli dyrektor szkół jest ten sam?

Archiwalny Dokument potwierdzający zmianę nazwiska w aktach osobowych

Pytanie: Pracownica wyszła za mąż, co wiązało się ze zmianą nazwiska. Czy w takim przypadku w aktach osobowych pracownika powinna znajdować się kserokopia aktu małżeństwa potwierdzająca zmianę nazwiska?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel