Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Akta osobowe

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące prowadzenia akt osobowych pracowników szkoły . Świadectwa pracy, akta osobowe pracowników oraz wewnątrzzakładowe akty prawa nie będą już sprawiały Ci problemów!

Archiwalny Dyplom magistra uzyskany w trakcie zatrudnienia w aktach osobowych

Pytanie: W której części akt osobowych pracownika szkoły - A czy B - powinien znaleźć się dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy pracownik ukończył studia w trakcie trwania zatrudnienia? 

Archiwalny Odmowa przyjęcia zaświadczenia o ukończonym kursie do akt osobowych

Pytanie: Czy pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi szkoły dołączenia do akt osobowych np. zaświadczenia o ukończonym kursie czy podnoszeniu swoich kwalifikacji, które nie mają nic wspólnego z zajmowanym stanowiskiem czy zakresem obowiązków?

Archiwalny Notatka służbowa w aktach osobowych

Pytanie: Czy notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem szkoły należy przechowywać w aktach osobowych?

Archiwalny Oświadczenie pracownika o znajomości przepisów dotyczących mobbingu w aktach osobowych

Pytanie: Czy w aktach osobowych pracownika powinno być oświadczenie dot. znajomości treści art. 943 Kodeksu pracy o mobbingu, jeśli w aktach znajduje się oświadczenie o zapoznaniu się     z treścią regulaminu pracy, gdzie jest rozdział poświęcony temu zagadnieniu?

Archiwalny Poprawianie akt osobowych

Pytanie: Czy jeżeli akta osobowe są źle ułożone do 2002 r.,  a nowy  pracownik sekretariatu został zatrudniony w 2002 r. i od tego czasu wszystko układane jest zgodnie   z przepisami, należy poprawić akta osobowe po poprzedniej sekretarce, czy należy to zostawić jak jest do 2002 r.?

Archiwalny Zaświadczenie o stanie ciąży w aktach osobowych

Pytanie: Czy w akta osobowe w część B można wpiąć zaświadczenie lekarskie o ciąży pracownicy?

Archiwalny Żądanie usunięcia informacji o karze porządkowej z akt osobowych

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma żądać od organu prowadzącego usunięcia z akt osobowych wszystkich zapisów dotyczących kary nagany udzielonej mu przed rokiem?

Archiwalny Przechowywanie akt osobowych pracowników szkoły

Pytanie: Czy akta osobowe pracowników szkoły muszą być przechowywane na terenie placówki?

Archiwalny Brak podpisu byłego dyrektora na uwierzytelnionej kopii w aktach osobowych

Pytanie: W aktach osobowych znajdują się dokumenty, na których widnieje pieczątka „za zgodność z oryginałem” z wpisaną datą oraz pieczątką dyrektora, lecz bez jego podpisu. Obowiązki dyrektora pełni już inna osoba. Jak możemy rozwiązać problem braku podpisu za zgodność? Czy nowy dyrektor może swoją pieczątką obok potwierdzić zgodność kopii z oryginałem? Jaką datę umieścić?

Archiwalny Zaświadczenie ze szkolenia sfinansowanego przez szkołę w aktach osobowych

Pytanie: Szkoła skierowała pracownika na szkolenie i pokryła jego koszt. Czy imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu jest własnością pracodawcy czy pracownika? W konsekwencji, czy pracownik ma obowiązek złożenia oryginały zaświadczenia do akt osobowych?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel