Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Egzamin na mianowanego po zmianie miejsca pracy – dobór ekspertów

Pytanie: Nauczycielka języka angielskiego zrealizowała staż na stopień nauczyciela mianowanego pracując w szkole. Obecnie podjęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolu prowadzonym przez osobę prawną. Czy dobierając skład komisji egzaminacyjnej należy zapewnić ekspertów edukacji przedszkolnej czy języka angielskiego?

Poznaj wymogi dotyczące ekspertów w komisji egzaminacyjnej

Pytanie: Nauczyciel religii pracujący w gimnazjum zakończył staż na nauczyciela mianowanego. Organ prowadzący ma trudności ze znalezieniem eksperta. Dostępni eksperci z listy MEN nie prowadzą zajęć w gimnazjum. Czy organ prowadzący może w tej sytuacji powołać do komisji eksperta z religii uczącego w innego rodzaju i typie szkoły?

Uzyskanie stopnia doktora w trakcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel 1 września rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego. 14 października uzyskał tytuł doktora. Czy mogę skrócić staż do roku i 9 miesięcy?

Skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Pytanie: W jakich warunkach nauczyciel kontraktowy może odbywać staż na stopień nauczyciela mianowanego w skróconym wymiarze 1 roku i 9 miesięcy? Kto podejmuje decyzję w tej sprawie dyrektor czy organ prowadzący?

Kompetencje organu prowadzącego do żądania zmiany treści aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Do organu prowadzącego został złożony wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Nauczyciel przedstawił akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z błędną podstawą prawną oraz na wzorze niezgodnym z rozporządzeniem. Czy organ prowadzący może żądać zmiany aktu w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego? Czy na podstawie takiego aktu można przeprowadzić postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego? Co zrobić, gdy szkoła, która wydała akt została zlikwidowana?

Specjalność eksperta MEN przy awansie wychowawcy świetlicy na stopień nauczyciela mianowanego

Pytanie: Jakiej specjalności powinien być ekspert MEN dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku wychowawcy świetlicy w przypadku awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego?

Udział w postępowaniu egzaminacyjnym w trakcie urlopu wychowawczego

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym może przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

Rola dyrektora szkoły w komisji egzaminacyjnej, gdy nauczyciel realizował staż w innej szkole

Pytanie: Jaką rolę odgrywa dyrektor szkoły w komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego jeżeli postępowanie dotyczy nauczycielki, która staż odbyła w innej placówce. W obecnej szkole zatrudniona jest od 1 września 2013 r. Staż zakończyła 6 lipca 2013 r., w placówce gdzie była zatrudniona do 31 sierpnia 2013 r. Wniosek o postępowanie egzaminacyjne złożyła 31 października 2013 r. i w związku z tym organ prowadzący wyznaczył egzamin na 29 listopada 2013 r. Dyrektor, który jest obecnie przełożonym nauczycielki, nie miał żadnego związku z planowaniem, przebiegiem i podsumowaniem stażu.

Obliczanie długości stażu po zwolnieniu i ponownym zatrudnieniu nauczyciela w szkole

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy miał zakończyć awans na nauczyciela mianowanego w październiku, jednak we wrześniu została zwolniony z pracy, po czy w czerwcu został ponownie przywrócony do pracy wyrokiem sądu. Dyrektor szkoły odmówił przedłużenia stażu nauczycielowi, bowiem do momentu przywrócenia nie był zatrudniony w szkole, więc nie realizował stażu, a także nie zaszły okoliczności uzasadniające przedłużenie stażu określone w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela. Kuratorium Oświaty zakwestionowało decyzję dyrektora szkoły i powołano się na art. 51 Kodeksu pracy. Co w takiej sytuacji może zrobić dyrektor?

Skreślenie nauczyciela z listy ekspertów MEN

Pytanie: Kiedy i na czyj wniosek następuje skreślenie z listy ekspertów, jeśli nauczyciel stracił pracę, a jest ekspertem? Jaka przerwa w zatrudnieniu powoduje skreślenie z listy ekspertów?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel