Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Opiekun stażu - iloma nauczycielami może się opiekować

Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany może być opiekunem stażu dwóch nauczycielek kontraktowych w dwóch przedszkolach? Jak w tej sytuacji przedstawia się sprawa dodatku dla opiekuna stażu?

Zmiana miejsca zatrudnienia (z przedszkola do szkoły) w trakcie zdobywania stopni awansu zawodowego

Pytanie: Czy nauczycielka, która otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w przedszkolu, mając wymagane kwalifikacje, może kontynuować awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w szkole?

Ślubowanie przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego

Pytanie: Czy nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego, musi złożyć publicznie tzw. ślubowanie? Czy ma prawo odmówić złożenia ślubowania, jeśli jest to niezgodne z jego przekonaniami religijnymi?

Archiwalny Kontynuacja stażu po 1 września 2018 r. – zadania opiekuna stażu

Pytanie: Nauczyciel od 1 września 2018 r. kontynuuje staż na stopień nauczyciela mianowanego. Czy nauczyciel wyznaczony do pełnienia funkcji opiekuna stażu realizuje obowiązki określone już według nowych przepisów?

Archiwalny Zakończenie stażu po 1 września 2018 r. – ocena pracy czy ocena dorobku zawodowego

Pytanie: Nauczyciel 2 października 2018 kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego, który został przedłużony z uwagi na urlopy związane z rodzicielstwem. Czy należy wystawić mu ocenę dorobku zawodowego czy ocenę pracy?

Archiwalny Pokazowe lekcje i obserwacja lekcji innych nauczycieli w ramach awansu zawodowego

Pytanie: Jak często w okresie stażu nauczyciel kontraktowy powinien obserwować lekcje innych nauczycieli? Czy jest wymóg, żeby nauczyciel kontraktowy prowadził lekcje w obecności opiekuna i jak często?

Archiwalny Egzamin na mianowanego po zmianie miejsca pracy – dobór ekspertów

Pytanie: Nauczycielka języka angielskiego zrealizowała staż na stopień nauczyciela mianowanego pracując w szkole. Obecnie podjęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w przedszkolu prowadzonym przez osobę prawną. Czy dobierając skład komisji egzaminacyjnej należy zapewnić ekspertów edukacji przedszkolnej czy języka angielskiego?

Archiwalny Poznaj wymogi dotyczące ekspertów w komisji egzaminacyjnej

Pytanie: Nauczyciel religii pracujący w gimnazjum zakończył staż na nauczyciela mianowanego. Organ prowadzący ma trudności ze znalezieniem eksperta. Dostępni eksperci z listy MEN nie prowadzą zajęć w gimnazjum. Czy organ prowadzący może w tej sytuacji powołać do komisji eksperta z religii uczącego w innego rodzaju i typie szkoły?

Archiwalny Dwuletni okres pracy, by rozpocząć staż na mianowanego - jak liczyć 

Pytanie: Czy nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż  na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2015 r., jeżeli uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 18 lipca 2012 r., a była zatrudniona w szkole od 01.09.2011 r. - 31.08.2012 r.; 01.09.2013 - 30.06.2014 r. i od 01.09.2014 na czas nieokreślony?

Archiwalny Kompetencje organu prowadzącego do żądania zmiany treści aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Pytanie: Do organu prowadzącego został złożony wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Nauczyciel przedstawił akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z błędną podstawą prawną oraz na wzorze niezgodnym z rozporządzeniem. Czy organ prowadzący może żądać zmiany aktu w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego? Czy na podstawie takiego aktu można przeprowadzić postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego? Co zrobić, gdy szkoła, która wydała akt została zlikwidowana?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel