Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Małżonek nauczyciela jego opiekunem stażu

Pytanie: Czy opiekunem stażu na nauczyciela mianowanego może być jego małżonek?

Opiekun stażu, jako przedstawiciel organu prowadzącego w komisji na nauczyciela mianowanego

Pytanie: W naszym przedszkolu niepublicznym nie ma nauczycieli mianowanych, organ prowadzący zatrudnia nauczyciela dyplomowanego, który sprawuje funkcję opiekuna stażu. W tym roku będzie przeprowadzony  egzamin na nauczyciela mianowanego. Czy organ prowadzący przedszkole może wyznaczyć, jako swojego przedstawiciela (do  funkcji  przewodniczącego komisji), tę samą osobę, która była opiekunem stażu nauczyciela?

Możliwość rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego 15 września

Pytanie: Czy nauczyciel może rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego od 15 września 2011 r.? Jeśli tak, w jaki sposób określić termin stażu?

Wydanie aktu nadania stopnia mianowanego nauczycielowi na urlopie bezpłatnym

Pytanie: Czy nauczyciel, który miał nawiązany stosunek pracy poprzez mianowanie i spełnia wszystkie warunki do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego, ale przebywa od kilku lat na urlopie bezpłatnym, może otrzymać akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego?

Zmiana poziomu wykształcenia a akt nadania stopnia awansu

Pytanie: W trakcie odbywania stażu nauczyciel kontraktowy uzyskał wyższy poziom wykształcenia. Czy w związku z tym należy nauczycielowi wydać nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego?

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania a termin nadania stopnia awansu

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 grudnia 2010 r. W jakim terminie organ prowadzący powinien przeprowadzić egzamin na ww. stopień awansu?

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę w komisji na mianowanego

Pytanie: Czy wójt gminy może swoim zarządzeniem powołać dyrektora ZEAS na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego?  ZEAS nie wchodzi w strukturę organizacyjną urzędu gminy.

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania, gdy staż kończy się 5 listopada

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca lub do 31 października w roku otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu. W jakim czasie wniosek o wszczęcie postępowania musi złożyć nauczyciel, któremu przedłużono staż do 5 listopada?

Zmiana organu prowadzącego po zakończeniu stażu - do kogo wniosek o postępowanie na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel po zakończeniu stażu zmienił miejsce pracy. Szkoły mają inny organ prowadzący (Minister Środowiska i Starostwo Powiatowe). Do którego organu nauczyciel powinien złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne i który z organów powołuje komisję egzaminacyjną?

Obowiązkowa przerwa między zdobywaniem stopni awansu a urlop wychowawczy

Pytanie: Nauczyciel jest w trakcie 2-letniej przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego a rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2010 r. upływają 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Jednakże w tym czasie nauczyciel był kilka miesięcy na urlopie wychowawczym. Czy może mimo przebywania na urlopie wychowawczym rozpocząć staż we wrześniu, czy dopiero w następnym roku?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel