Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Awans na nauczyciela mianowanego

Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym. Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic! Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!

Zmiana poziomu wykształcenia a akt nadania stopnia awansu

Pytanie: W trakcie odbywania stażu nauczyciel kontraktowy uzyskał wyższy poziom wykształcenia. Czy w związku z tym należy nauczycielowi wydać nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego?

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania a termin nadania stopnia awansu

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 30 grudnia 2010 r. W jakim terminie organ prowadzący powinien przeprowadzić egzamin na ww. stopień awansu?

Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę w komisji na mianowanego

Pytanie: Czy wójt gminy może swoim zarządzeniem powołać dyrektora ZEAS na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego?  ZEAS nie wchodzi w strukturę organizacyjną urzędu gminy.

Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania, gdy staż kończy się 5 listopada

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca lub do 31 października w roku otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu. W jakim czasie wniosek o wszczęcie postępowania musi złożyć nauczyciel, któremu przedłużono staż do 5 listopada?

Zmiana organu prowadzącego po zakończeniu stażu - do kogo wniosek o postępowanie na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel po zakończeniu stażu zmienił miejsce pracy. Szkoły mają inny organ prowadzący (Minister Środowiska i Starostwo Powiatowe). Do którego organu nauczyciel powinien złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne i który z organów powołuje komisję egzaminacyjną?

Obowiązkowa przerwa między zdobywaniem stopni awansu a urlop wychowawczy

Pytanie: Nauczyciel jest w trakcie 2-letniej przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia nauczyciela kontraktowego a rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego. We wrześniu 2010 r. upływają 2 lata od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Jednakże w tym czasie nauczyciel był kilka miesięcy na urlopie wychowawczym. Czy może mimo przebywania na urlopie wychowawczym rozpocząć staż we wrześniu, czy dopiero w następnym roku?

Opiekun stażu - iloma nauczycielami może się opiekować

Pytanie: Czy nauczyciel dyplomowany może być opiekunem stażu dwóch nauczycielek kontraktowych w dwóch przedszkolach? Jak w tej sytuacji przedstawia się sprawa dodatku dla opiekuna stażu?

Zmiana miejsca zatrudnienia (z przedszkola do szkoły) w trakcie zdobywania stopni awansu zawodowego

Pytanie: Czy nauczycielka, która otrzymała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w przedszkolu, mając wymagane kwalifikacje, może kontynuować awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w szkole?

Ślubowanie przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego

Pytanie: Czy nauczyciel, który ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego, musi złożyć publicznie tzw. ślubowanie? Czy ma prawo odmówić złożenia ślubowania, jeśli jest to niezgodne z jego przekonaniami religijnymi?

Archiwalny Dwuletni okres pracy, by rozpocząć staż na mianowanego - jak liczyć 

Pytanie: Czy nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż  na stopień nauczyciela mianowanego od 1 września 2015 r., jeżeli uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego w dniu 18 lipca 2012 r., a była zatrudniona w szkole od 01.09.2011 r. - 31.08.2012 r.; 01.09.2013 - 30.06.2014 r. i od 01.09.2014 na czas nieokreślony?

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel